Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 (năm học 2013 2014)

38 16,456 89
Tài liệu 123

Tài liệu 123 Gửi tin nhắn

Tải lên: 105 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:29

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 (năm học 2013 2014) Ch im thỏng 9 TRUYN THNG NH TRNG Lớp 6A Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: TIT 1 T CHC I NG CN B LP I. Mục tiêu: - Hiu c vai trũ quan trng ca i ng cỏn b lp trong quỏ trỡnh hc tp v rốn luyn - K nng giao tip, th hin s tụn trng, phc tựng ng h cỏn b lp trong hot ng. - í thc : cú ý thc trong vic la chn cỏn b lp nng lc, cú tinh thn trỏch nhim cao. II.các kns cơ bản đợc giáo dục trong hoạt động: - Kĩ năng tự nhận thức về giá trị bản thân khi thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng tự tin để thực hiện tốt nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến ngời khác về nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tởng về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. III.Các phơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Trình bày tích cực . - Làm việc nhỏ. - Hỏi và trả lời . - Suy nghĩ thảo luận cặp đôi chia sẻ. IV. Tài liệu và phơng tiện: - Các t liệu ( Sách báo , thơ ca, tranh ảnh, bản tin ) nói về truyền thống cách mạng của quê hơng , truyền thống của nhà trờng. - Một số tiết mục văn nghệ. IV. TIN HNH HOT NG: Thi gian Ni dung hot ng Ngi thc hin 7 phỳt Hot ng 1 : Khám phá. - Hỏt mt bi hỏt tp th. - Gii thiu i biu, GVCN . - Ngi iu khin tuyờn b lý do: Kớnh tha cụ ch nhim, cỏc bn thõn mn, nh bao nm qua lp mun c nhng thnh qu ỏng k, ú l cụng lao ca tt c mi thnh viờn trong lp, trong ú vai trũ ca cỏn b lp (CBL) rt ỏng chỳng ta biu dng.Nm hc ny cú nhng iu rt mi chỳng ta phi cựng nhau n - C lp - Dn chng trỡnh lực phấn đấu dưới sự hương dẫn của cô giáo CN. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn ra một đội ngũ ban cán sự lớp có đủ năng lực để đưa phong trào lớp ngày càng đi lên. 15 phút Hoạt động 2 : KÕt nèi. - GVCN định hướng cho tập thể lớp về mục đích, yêu cầu lớp tự quản thật chặt chẽ, giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các mối quan hệ trong đó. - Nêu nhiệm vụ chính của đội ngũ cán bộ lớp. - Sinh họat văn nghệ. - GVCN - Cả lớp 15 phút Hoạt động 3 : Thùc hµnh / LuyÖn tËp. - Lớp đề cử CBL. - TK ghi tên những người được đề cử lên bảng. - Biểu quyết bằng tay (người DCT cho biểu quyết ). - Chọn ra : 1 lớp trưởng , 3 lớp phó , 4 tổ trưởng , 4 tổ phó - Người DCT ghi số người biểu quyết theo thứ tự danh sách rồi chọn ra ban CSL mới - Tổ chức trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp. - Đại diện đội ngũ cán bộ lớp hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. - GVCN chúc mừng BCS lớp mới, đồng thời phát biểu một số ý kiến. - Cả lớp - Cả lớp - Cả lớp -Dẫn chương trình - GVCN. - Đại diện BCS lớp - GVCN 8 phút Hoạt động 4 : VËn dông. - GVCN nêu nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của các em. - Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm cụ năm học để thực hiện tốt. - Động viên đội ngũ cán bộ lớp phấn đấu thực hiên tốt nhiệm vụ. - GVCN - GVCN -Dẫn chương trình VI. t liÖu. Chuẩn bị cho tiết sau: - Những bài hát, bài thơ về trường, lớp, về thầy giáo,cô giáo và bạn bè. - Hệ thống các câu hỏi và đáp án. - Bản qui ước về thang điểm . Líp 6A TiÕt: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: TIẾT 2 THO LUN NHIM V NM HC MI I.Mục tiêu: - Nhn thc : Hiu v trớ quan trng ca nm hc - K nng : T giỏc quyt tõm hc tp , bit giỳp nhau thc hin tt nhim v nm hc II.các kns cơ bản đợc giáo dục trong hoạt động: - Kĩ năng tự nhận thức về giá trị bản thân khi thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng tự tin để thực hiện tốt nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến ngời khác về nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tởng về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. III.Các phơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Trình bày tích cực . - Làm việc nhỏ. - Hỏi và trả lời . - Suy nghĩ thảo luận cặp đôi chia sẻ. IV. Tài liệu và phơng tiện: - Các t liệu ( Sách báo , thơ ca, tranh ảnh, bản tin ) nói về truyền thống cách mạng của quê hơng , truyền thống của nhà trờng. - Một số tiết mục văn nghệ. a.Bn ni quy v nhim v nm hc ca nh trng. b.Cõu hi tho lun: Cõu 1: Bn ngh gỡ khi mỡnh l hc sinh lp 6? Cõu 2: Bn thy mỡnh cn phi lm tt nhng nhim v gỡ nm hc ny? Vỡ sao? Cõu 3: lm tt nhng nhim v ú, theo bn phi cú nhng bin phỏp no? Cõu4: Bn hóy cho bit ni dung chớnh ca ni quy nh trng? Cõu5: Vic t giỏc thc hin ỳng ni dung ca nh tpngf s cú tỏc dng gỡ i vi vn bn? Cõu6: Theo bn, iu gỡ s xy ra nu nh trng khụng cú ni quy. Cõu7: Theo bn,vic thc hin ni quy nh trng ca lp ta trong nm hc va qua nh th no ? Cõu 8: Trong nm hc n,bn phi thc hin tt nhim v gỡ? Cõu 9:Theo bn, mi cỏ nhõn v c lpphi lm gỡ thc hin ttnhng nhim v ca nm hc? c.Giy kh to, bỳt ghi kt qu ca t. d.Mt s cõu hi v ni quy,ý ngha ca ni quy,nhim v nm hc v v vic chp hnh ni quy ca trng ,ca lp trong nm hc qua: IV. TIN HNH HOT NG: Thi gian Ni dung hot ng Ngi thc hin 7 phỳt Hot ng 1 : Khám phá. Hỏt mt bi hỏt tp th. -C lp - Giới thiệu đại biểu, GVCN . - Người điều khiển tuyên bố lý do: “Kính thưa thầy cô chủ nhiệm , các bạn thân mến . Như bao năm qua lớp muốn được những thành quả đáng kể, từ đầu năm chúng ta phải đề ra kế hoạch phương hướng cho từng năm học. Năm học này có những điều rất mới chúng ta phải cùng nhau nổ lực phấn đấu để cả lớp đạt kết quả cao trong học tập, chi đội ta là chi đội vững mạnh. Vậy lớp chúng ta cùng nhau thảo luận để thống nhất nhiệm vụ và chương trình hoạt động của năm học tới” - Dẫn chương trình 15 phút Hoạt động 2 : KÕt nèi Thùc hµnh .– - Lớp trưởng đọc bản nội quy của nhà trường. - Sau khi đọc xong, cả lớp thảo luận đóng góp ý kiến: - Mời các tổ thảo luận đóng góp ý kiến. - Hứng dẫn thảo luận: cả lớp được chia làm 3 tổ: + Tổ 1  Câu 1 : Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 6? + Tổ 2  Câu 2 : Bạn thấy mình cần phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao? + Tổ 3  Câu 3 : Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? -Người điều khiển mời đại diện 3 tổ trình bài kết quả thảo luận lên bảng và yêu cầu cả lớp góp ý, bổ sung, phân tích lựa chọn, biểu thị đồng tình hoặc thêm cho ý kiến về nhiệm vụ năm học -Thư ký ghi nhanh lên bảng những ý kiến bổ sung và đánh dấu ý kiến trùng nhau lên bảng -Người điều khiển chốt lại các ý kiến được thống nhất và kết luận . -Mời một học sinh diễn 1 tiết mục văn nghệ -Lớp trưởng -Cả lớp. -Các tổ -Dẫn chương trình. -Đại diện các tổ. -Thư ký -Dẫn chương trình -Lớp phó văn thể 15 phút - Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học vào phiếu.(Có ghi tên và thư ký nộp GVCN sau khi kết thúc) - Mỗi hs suy nghĩ và ghi vào phiếu ý kiến của mình. - Mời một vài hs trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. - Thư ký lớp ghi tóm tắt các ý chính lên bảng. - Cả lớp góp ý kiến bổ sung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. - Cả lớp - Cả lớp - Cá nhân - Thư ký - Cả lớp - Dẫn chương trình - Lớp phó văn thể - Ngi iu khin tng kt li cỏc bin phỏp c bn mi hs, t ,lp ng dng. - Biu din mt tit mc vn ngh. 8 phỳt Hot ng 3 : Vận dụng. -GVCN nờu khỏi quỏt v trớ nhim v ca nm hc v ng viờn hs phn u thc hin tt nhim v nm hc. -Kớnh mi GVCN nờu ý kin kt thỳc hot ng. -Ngi iu khin nhn xột kt qu hot ng( thnh cụng nghiờm tỳc.). - GVCN - GVCN - Dn chng trỡnh VI. t liệu : Chun b cho tit sau: - Nhng bi hỏt, bi th v trng, lp, v thygiỏo,cụ giỏo v bn bố. - H thng cỏc cõu hi v ỏp ỏn. - Bn qui c v thang im . Chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi Lớp 6A Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: TIT 3 L GIAO C THI UA CHM NGOAN HC GII I.Mục tiêu: - Nhn thc : Hiu v trớ quan trng ca nm hc - K nng : T giỏc quyt tõm hc tp , bit giỳp nhau thc hin tt nhim v nm hc II.các kns cơ bản đợc giáo dục trong hoạt động: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ đợc giao làm cán bộ lớp. - Kĩ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp. - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến ngời khác về nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tởng về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. III.Các phơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Trình bày tích cực . - Làm việc nhỏ. - Hỏi và trả lời . - Suy nghĩ thảo luận cặp đôi chia sẻ. IV. Tài liệu và phơng tiện: - Các t liệu ( Sách báo , thơ ca, tranh ảnh, bản tin) nói về truyền thống cách mạng của quê hơng , truyền thống của nhà trờng, các tính cách để trở thành cán bộ lớp. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. V.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Thời gian Nội dung hoạt động Người thực hiện 7 phút Hoạt động 1 : Kh¸m ph¸. - Hát bài: “Bốn phương trời”. - Tuyên bố lý do: “Học tập là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cá nhân học sinh, là nhiệm vụ chung của tập thể lớp ta. Kết quả học tập của mỗi người phụ thuộc và ảnh hưởng chung đến kết quả của tổ, của lớp. Vì vậy các bạn trong lớp cần có hướng phấn đấu học tập cho mình, đồng thời góp phần vào phong trào, khí thế chung của cả lớp. Trong tiết sinh hoạt hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đăng ký thi đua và cùng nhau thảo luận về việc thực hiện những chỉ tiêu thi đua của mình, để việc học tập của lớp nói chung, của mỗi người nói riêng đạt được kết quả tốt nhất.” - Giới thiệu đại biểu: - Kính thưa cô cùng toàn thể các bạn. Chương trình hoạt động của chúng ta hôm nay gồm có 2 phần: + Nêu giao ước thi đua của tổ, của lớp + Thảo luận kế hoạch thực hiện và ký kết. Cả lớp Dẫn chương trình 15 phút Hoạt động 2: KÕt nèi : - Lớp trưởng trình bày kế hoạch hành động của chương trình: “ Chăm ngoan học giỏi”. - Lớp phát biểu, thảo luận từng chỉ tiêu, biện pháp. - Lấy biểu quyết của lớp. - Các tổ trưởng lên kí giao ước thi đua. - Mời đai diện các tổ viên đọc giao ước. - Thông qua chương trình hành động thi đua của lớp. Lớp trưởng Cả lớp. Tổ trưởng Đại diện các tổ. 15 phút Hoạt động 3: Thùc hµnh / LuyÖn tËp. - Hát tập thể bài truyền thống. - Các tổ lên trình bày các tiết mục VN. Cả lớp Lớp phó văn thể 8 phút Hoạt động 4: VËn dông. - Người DCT nhận xét chung. - GVCN nhận xét, đánh giá và biểu dương tinh thần tham gia tích cực của các tổ, nhóm. - Nhắc nhở các tổ thực hiện tốt giao ước thi đua. Dẫn chương trình GVCN Dẫn chương trình VI. T liÖu. + Chun b cho tit sau: - Cỏc bi hỏt, bi th cõu chuyn, iu mỳa ca ngi mỏi trng, quờ hng v tui hc trũ - Bn bỏo cỏo v kinh nghim hc tp ca cỏc bn v trao i ca thy cụ. - Cỏc bỏo cỏo v kinh nghim hc tp ca tng b mụn. Lớp 6A Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: TIT 4 TRAO I KINH NGHIM HC TP CP THCS I.Mục tiêu: - Nhn thc : Hiu v trớ quan trng ca nm hc - K nng : T giỏc quyt tõm hc tp , bit giỳp nhau thc hin tt nhim v nm hc II.các kns cơ bản đợc giáo dục trong hoạt động: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ đợc giao làm cán bộ lớp. - Kĩ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp. - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến ngời khác về nội quy , nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tởng về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học. III.Các phơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Trình bày tích cực . - Làm việc nhỏ. - Hỏi và trả lời . - Suy nghĩ thảo luận cặp đôi chia sẻ. IV. Tài liệu và phơng tiện: - Các t liệu ( Sách báo , thơ ca, tranh ảnh, bản tin ) nói về truyền thống cách mạng của quê hơng , truyền thống của nhà trờng, các tính cách để trở thành cán bộ lớp. - Một số tiết mục văn nghệ. V.TIN HNH HOT NG: Thi gian Ni dung hot ng Ngi thc hin 7 phỳt Hot ng 1: Khám phá. - Hỏt bi: Bn phng tri. - Tuyờn b lý do: Chỳng ta ang hc lp 6 lp u cp THCS. Vi nhiu ni dung hc tp cao hn, khú hn so vi tiu hc, nờn cn cú phng phỏp hc tp thich hp thỡ mi t kt qu cao. Hụm nay, lp chỳng ta s cựng trao i vi nhau v kinh nghim hc tp nhm gúp phn nõng cao thnh tớch hc tp ca lp v mi cỏ nhõn hc sinh. - Gii thiu i biu: - C lp -Dn chng trỡnh 15 Hot ng 2: Kết nối. phỳt -Nghe kinh nghim hc tp cp THCS. -Trao i kinh nghim hc tp cp THCS.gia cỏc t -Ngi dn chng trỡnh nờu th l cuc thi: Mt i chn 1 cõu hi no ú (t 1 n 5) ban giỏm kho c ni dung ca nú. i no ra tớnh hiu trc thỡ ginh quyn tr li. Sau tng cõu tr li, ban giỏm kho cho iu cụng khai lờn bng. Cui cựng ban giỏm kho s tớnh tng s im ca cỏc i. - Ngi dn chng trỡnh gii thiu ban giỏm kho gm cú cỏc bn: 1) 2) . 3) . - Th ký xin mi bn - GVCN tng kt cuc tho lun. Rỳt ra bi hc kinh nghim hc tp tt bc THCS. - Lp trng - C lp. -Dn chng trỡnh -Dn chng trỡnh 15 phỳt Hot ng 3: Thực hành / Luyện tập. - Hỏt tp th bi truyn thng. - Cỏc t lờn trỡnh by cỏc tit mc VN. -C lp -Lp phú vn th 8 phỳt Hot ng 4: Vận dụng. - Ngi DCT nhn xột chung. - GVCN nhn xột, ỏnh giỏ v biu dng tinh thn tham gia tớch cc ca cỏc t, nhúm. - Mi GVCN phỏt thng -Dn chng trỡnh -GVCN -Dn chng trỡnh VI.t liệu. + Chun b cho tit sau: - Cỏc bi hỏt, bi th cõu chuyn, iu mỳa ca ngi mỏi trng, quờ hng v tui hc trũ - Bn bỏo cỏo v kinh nghim hc tp ca cỏc bn v trao i ca thy cụ. - Cỏc bỏo cỏo v kinh nghim hc tp ca tng b mụn. _______________________________________________________________________ Chủ điểm tháng 11 Tôn s trọng đạo Lớp dạy: 6A Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: Vắng: TIT 5 TUN HC TT, THNG HC TT THO LUN V CH TRUYN THNG TễN S trọng đạo I.Mục tiêu: - Nhn thc : Hiu và quý trọng, biết ơn các thầy cô giáo. - K nng : T giỏc quyt tõm hc tp , bit giỳp nhau thc hin tt nhim v nm hc II.các kns cơ bản đợc giáo dục trong hoạt động: - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến ngời khác về tình cảm thầy trò. - Kĩ năng kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp với thầy cô giáo. - Kĩ năng ứng xử với thầy cô giáo. III.Các phơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: - Trình bày tích cực . - Kể chuyện. - Hỏi và trả lời . - Suy nghĩ thảo luận cặp đôi chia sẻ. IV. Tài liệu và phơng tiện: - Các t liệu ( Sách báo , thơ ca, tranh ảnh, bản tin ) nói về tình cảm thầy trò. - Một số tiết mục văn nghệ. IV. TIN HNH HOT NG: Ngi thc hin Ni dung TL - Lớp trởng - Quản ca a. Khi ng: - Lởp trởng nờu lý do cuc hp v gii thiu i biu: cụ ch nhim tham gia cuc hp cựng i din ban ph huynh lp. - Qun ca bt nhp bi hỏt tp th: Cụ giỏo em 5 phút - Lớp trởng - Lớp trởng b. Tho lun Cụng n ca thy cụ: - Bn lp trng ln lt nờu cỏc cõu hi liờn quan n ch thy cụ giỏo cho cỏc bn tham gia tho lun theo t v i din cỏc t ng lờn tr li. - Hc sinh phỏt biu ý kin, trao i, tho lun nhm khc sõu nhn thc v Tỡnh ngha thy trũ, Cụng n ca thy cụ giỏo. - Bn lp trng tng kt ý kin ca cỏc bn trong lp. - Trong quỏ trỡnh tho lun cú th xen k nhng tõm s ca hc sinh v nhng k nim c ca 15 phút học sinh đối với các thầy cô giáo cũ của các em. - Líp trëng - C¸c tæ - Th ký c. Đăng ký thi đua “Tuần học tốt”: - Bạn lớp trưởng lần lượt nêu mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua và cách đánh giá thi đua của tuần học tốt. - Đại diện các tổ lần lượt lên đăng ký thi đua. - Thư ký ghi chỉ tiêu thi đua lên bảng 10 phót - Qu¶n ca d. Văn nghệ: - Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca giới thiệu các bài hát ca ngợi tình cảm yêu thương, quý trọng thầy cô giáo của các em học sinh. 10 phót V. Kết thúc hoạt động: 5 phót Giáo viên chủ nhiệm cảm ơn tình cảm mà các em học sinh đã giành cho các nhà giáo nói chung và giáo viên trong lớp nói riêng. Cô mong các em nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi hết học kỳ I tới đây và đó chính là món quà quý nhất mà các em tặng cô.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 (năm học 2013 2014) , Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 (năm học 2013 2014)

Bình luận về tài liệu giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-6-nam-hoc-2013-2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP