Công nghệ mạng MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN

118 930 12
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 11:52

Công nghệ mạng MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN . sử dụng. Luận văn Công nghệ MPLS và ứng dụng trong mạng IPVPN” đã nghiên cứu những kiến thức về công nghệ mạng riêng ảo MPLS/ VPN và ứng dụng MPLS/ VPN trong. thường được sử dụng để chuyển tiếp các gói và địa chỉ IP đích không còn phổ biến trong MPLS nữa. 14 Công nghệ MPLS và ứng dụng trong IP VPN
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ mạng MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN, Công nghệ mạng MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN, Công nghệ mạng MPLS và ứng dụng trong mạng IP VPN, Giới thiệu về chuyển mạch đa giao thức MPLS, Đặc điểm vượt trội của MPLS so với mơ hình IP over ATM, BGP – Free Core Lịch sử phát triển và các ưu điểm của MPLS, Mạng riêng ảo VPN, Điều khiển lưu lượng trong MPLS, Chất lượng dịch vụ trong MPLS QoS, Mặt phẳng điều khiển Control Plane:, LSR label switch Router, LSP label switch Path, Phân phối nhãn, Giao thức đặt trước tài nguyên, Định nghĩa VPN, Mơ hình Overlay VPN và Peer to Peer VPN, Mơ hình mạng MPLS VPN, VRF - Virtual Routing and Forwarding Table, RD – Route Distinguisher Các thành phần chính của kiến trúc MPLS VPN, RT – Route targets Các thành phần chính của kiến trúc MPLS VPN, Hoạt động của mặt phẳng điều khiển MPLS VPN, Hoạt động của mặt phẳng dữ liệu MPLS VPN Định tuyến VPNv4 trong mạng MPLS VPN, Chuyển tiếp gói trong mạng MPLS VPN, Dịch vụ kênh thuê riêng leased line Dịch vụ IP VPN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn