thuyet minh ve mot the loai van hoc

19 4,007 17
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 17:11

A. Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học. I. Quan sát, mô tả. II. Lập dàn bài. B. Luyện tập. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN Phan Châu trinh Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lở bước, Gian nan chi kể việc con con! B T B T B T T B T B T B B T B T B T T B T B T B Đối Đối Niêm Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lở bước, Gian nan chi kể việc con con! Đề Thực Luận Kết Kết luận 1: Muốn thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học, trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm. [...]...Dàn bài của một bài văn thuyết minh: Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh Thân bài: Trình bày đặc điểm của đối tượng Kết bài: Bày tỏ thái độ đối với đối tượng Dàn bài: Mở bài: Định nghĩa về thể thơ thất ngôn bát cú Thân bài: Nêu đặc điểm của thể thơ:... vật, sự việc 2 Yếu tố miêu tả, biểu cảm, đánh giá: Hỗ trợ 3 Bố cục, lời văn, chi tiết Kết bài : Truyện ngắn có dung lượng nhỏ nhưng phản ánh những vấn đề lớn trong xã hội Dàn bài: Thuyết minh một thể thơ Dàn bài: Thuyết minh thể loại truyện Mở bài: Định nghĩa thể thơ Mở bài: Định nghĩa truyện Thân bài: Đặc điểm thể thơ: số câu, số tiếng, niêm, đối, cách gieo vần, ngắt nhịp Thân bài: Đặc điểm của truyện:... nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ Kết bài: Cảm nhận về công dụng của thể loại truyện ngắn Hướng dẫn tự học - Nắm được các bước, kỹ năng thuyết minh một thể loại văn học - Tìm hiểu đặc điểm các thể loại văn học khác - Lập dàn ý và viết bài văn thuyết minh về đặc điểm thể thơ lục bát - Xem trước bài: Làm thơ 7 chữ ... bài: Cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ Kết luận 2: Khi nêu đặc điểm, cần lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu, quan trong và có ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy Luyện tập: Hãy thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng Dàn bài: Mở bài : Định nghĩa truyện ngắn Thân bài: Đặc điểm của truyện ngắn Kết bài : Cảm . thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học, trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm. Dàn bài của một bài văn thuyết minh: . nhưng phản ánh những vấn đề lớn trong xã hội. Dàn bài: Thuyết minh một thể thơ Dàn bài: Thuyết minh thể loại truyện Mở bài: Định nghĩa thể thơ Thân bài: Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet minh ve mot the loai van hoc, thuyet minh ve mot the loai van hoc, thuyet minh ve mot the loai van hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn