Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11568 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 28 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 14:11

Mô tả: Trường THCS Trần Văn Ơn Giáo Viên : Nguyễn Thị Thu Cúc Hoá : Bài 19 CĐGKLTT-LC Chào mừng Quý thầy cô, các em ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC 1/Nêu khái niệm mol?Định nghĩa khối lượng mol? Tính khoái löôïng mol cuûa : a. 0,5mol H2SO4 b. 0,1 mol NaOH KIỂM TRA BÀI CŨ Ñaùp aùn: Baøi taäp 1: a. M H2SO4 = 98g = 0,5. 98 = 49g Baứi taọp 2: Tớnh theồ tớch (ủktc) cuỷa: a. 0,5 mol H2 b. 0,1 mol O2 a.V H2 = 0.5.22.4 = 11.2 (L) b. V O2 = 0.1.22.4 = 2.24 (L) )(24,24,22.1,0 2 lV O == )(24,24,22.1,0 2 lV O == )(24,24,22.1,0 2 lV O == CHUYỂN ĐỔI GIƯÃ KHỐI LƯNG ,THỂ TÍCH VÀ LƯNG CHẤT Bài 19 * Tiết 27 Tớnh khoỏi lửụùng cuaỷ 0,25 mol khớ CO 2 .Bieỏt khoỏi lửụùng mol cuaỷ CO 2 = 44. Khoỏi lửụùng cuaỷ 0,25 mol khớ CO 2 l m = 44. 0,25 = 11g Muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất ( số mol ) ta làm gì ? I.Chuyển đổi giưã lượng chất và khôí lượng chất như thế nào? Trả lời: Ta lấy số lượng mol nhân với lượng chất ( số mol ) Muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất ( số mol ) ta làm gì ? . cuûa : a. 0,5mol H2SO4 b. 0,1 mol NaOH KIỂM TRA BÀI CŨ Ñaùp aùn: Baøi taäp 1: a. M H2SO4 = 98g = 0,5. 98 = 49g Baứi taọp 2: Tớnh theồ tớch (ủktc) cuỷa:. 64). Giải Số mol cuả 32 g đồng là : Áp dụng công thức : Cho : = 32 g M Cu = 64 g Tìm : Tóm tắt : m Cu n Cu = ? mol n = m :M )(5.0 64 32 mol M m n === Từ

— Xem thêm —

Xem thêm: Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC, Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC, Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hoa-8-bai-19-cdgkltt-lc

Đăng ký

Generate time = 0.122433185577 s. Memory usage = 18.42 MB