Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(9710 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 28 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 14:11

Mô tả: Trường THCS Trần Văn Ơn Giáo Viên : Nguyễn Thị Thu Cúc Hoá : Bài 19 CĐGKLTT-LC Chào mừng Quý thầy cô, các em ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC 1/Nêu khái niệm mol?Định nghĩa khối lượng mol? Tính khoái löôïng mol cuûa : a. 0,5mol H2SO4 b. 0,1 mol NaOH KIỂM TRA BÀI CŨ Ñaùp aùn: Baøi taäp 1: a. M H2SO4 = 98g = 0,5. 98 = 49g Baứi taọp 2: Tớnh theồ tớch (ủktc) cuỷa: a. 0,5 mol H2 b. 0,1 mol O2 a.V H2 = 0.5.22.4 = 11.2 (L) b. V O2 = 0.1.22.4 = 2.24 (L) )(24,24,22.1,0 2 lV O == )(24,24,22.1,0 2 lV O == )(24,24,22.1,0 2 lV O == CHUYỂN ĐỔI GIƯÃ KHỐI LƯNG ,THỂ TÍCH VÀ LƯNG CHẤT Bài 19 * Tiết 27 Tớnh khoỏi lửụùng cuaỷ 0,25 mol khớ CO 2 .Bieỏt khoỏi lửụùng mol cuaỷ CO 2 = 44. Khoỏi lửụùng cuaỷ 0,25 mol khớ CO 2 l m = 44. 0,25 = 11g Muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất ( số mol ) ta làm gì ? I.Chuyển đổi giưã lượng chất và khôí lượng chất như thế nào? Trả lời: Ta lấy số lượng mol nhân với lượng chất ( số mol ) Muốn tính khối lượng của một chất khi biết lượng chất ( số mol ) ta làm gì ? . cuûa : a. 0,5mol H2SO4 b. 0,1 mol NaOH KIỂM TRA BÀI CŨ Ñaùp aùn: Baøi taäp 1: a. M H2SO4 = 98g = 0,5. 98 = 49g Baứi taọp 2: Tớnh theồ tớch (ủktc) cuỷa:. 64). Giải Số mol cuả 32 g đồng là : Áp dụng công thức : Cho : = 32 g M Cu = 64 g Tìm : Tóm tắt : m Cu n Cu = ? mol n = m :M )(5.0 64 32 mol M m n === Từ

— Xem thêm —

Xem thêm: Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC, Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC, Hóa 8 bài 19 : CĐGKLTT-LC

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15009117126465 s. Memory usage = 17.72 MB