Không chơi các trò choi nguy hiểm

14 326 3
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 03:11

Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m B×nh Nam V¨n CÈm, ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2010 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: 2.Trong thi gian qua, trng em ó t chc nhng hot ng ngoi gi no? Em tham gia nhng hot ng no? 1. trng, ngoi hot ng hc tp, cỏc em cũn c tham gia nhng hot ng no khỏc? 3.Theo em cỏc hot ng ngoi gi lờn lp cú ý ngha gỡ? Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 H y theo dõi đoạn phim sau:ã Tên của bài hát trong đoạn phim trên là gì?: Những trò chơi nào được nói đến trong đoạn phim? 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Các bạn trong tranh đang chơi những trò chơi gì ? 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Chi ụ n quan, ỏ cu, ui bt, nhy dõy, ỏ búng, bn bi, c sỏch, tp i u, quay cự, thy banh vo l 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Chi ụ n quan, ỏ cu, ui bt, nhy dõy, ỏ búng, bn bi, c sỏch, tp i u, quay cự, thy banh vo l Trò ch i an ton: Trò ch i dễ gây nguy hiểm: Chi ụ n quan, ỏ cu, nhy dõy, bn bi, c sỏch, tp i u, thy banh vo l ui bt, ỏ búng, quay cự, Trò chơi nào an toàn, trò chơi nào dễ gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác ? 2. Nên và không nên chơi những trò chơi nào? Nhóm 2 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Chi ụ n quan, ỏ cu, ui bt, nhy dõy, ỏ búng, bn bi, c sỏch, tp i u, quay cự, thy banh vo l Trò ch i an ton: Trò ch i dễ gây nguy hiểm: Chi ụ n quan, ỏ cu, nhy dõy, bn bi, c sỏch, tp i u, thy banh vo l ui bt, ỏ búng, quay cự, 2. Nên và không nên chơi những trò chơi nào? H y xếp các trò chơi mà em biết hoặc thường hay chơi cùng các ã bạn vào bảng sau: Nhóm Các trò chơi nờn chi Các trò chơi khụng nờn chi 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Chi ụ n quan, ỏ cu, ui bt, nhy dõy, ỏ búng, bn bi, c sỏch, tp i u, quay cự, thy banh vo l Trò ch i an ton: Trò ch i dễ gây nguy hiểm: Chi ụ n quan, ỏ cu, nhy dõy, bn bi, c sỏch, tp i u, thy banh vo l ui bt, ỏ búng, quay cự, 2. Nên và không nên chơi những trò chơi nào? Các trò chơi nờn chi Các trò chơi khụng nờn chi Chi ụ n quan, ỏ cu, nhy dõy, bn bi, c sỏch, tp i u, Mốo ui chut, chi chuyn, ui bt, ỏ búng, quay cự, trốo cõy, bn sỳng cao su, bn sỳng phun nc, leo cu thang, 1. Một số trò chơi ở trường tiểu học Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Chi ụ n quan, ỏ cu, ui bt, nhy dõy, ỏ búng, bn bi, c sỏch, tp i u, quay cự, thy banh vo l Trò ch i an ton (nên chơi): Trò ch i dễ gây nguy hiểm (không nên chơi): Chi ụ n quan, ỏ cu, nhy dõy, bn bi, c sỏch, tp i u, thy banh vo l ui bt, ỏ búng, quay cự, 2. Nên và không nên chơi những trò chơi nào? 3. By t thái khi thấy bạn khác chơi trò chơi! Tìm cách giải quyết cho mỗi tình huống sau: . Nhìn thấy các bạn đang chơi trò đánh nhau. . Nhìn thấy các bạn đang chơi nhảy dây. . Một bạn đến rủ em đi bắt tổ chim ở trên cây. Nhóm Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội: không chơi các trò chơi nguy hiểm Bài 26 Tìm cách giải quyết cho mỗi tình huống sau: . Nhìn thấy các bạn đang chơi trò đánh nhau. . Nhìn thấy các bạn đang chơi nhảy dây. . Một bạn đến rủ em đi bắt tổ chim ở trên cây. 1. Nên can ngăn các bạn, nếu các bạn không nghe, em sẽ báo cô giáo chủ nhiệm hoặc người lớn can thiệp. 3. Không tham gia và khuyên bạn không nên làm như vậy vì đó là một trò chơi nguy hiểm. 2 . E m s ẽ t h a m g i a c h ơ i c ù n g c á c b ạ n ấ y h o ặ c x e m c á c b ạ n c h ơ i . . chơi, để thư gi n, các em có thể chơi các trò chơi ã lành mạnh, nhẹ nhàng, không gây nguy hiểm như nhảy dây, đọc sách , Các em không nên chơi các trò chơi. chơi, để thư gi n, các em có thể chơi các trò chơi ã lành mạnh, nhẹ nhàng, không gây nguy hiểm như nhảy dây, đọc sách , Các em không nên chơi các trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Không chơi các trò choi nguy hiểm, Không chơi các trò choi nguy hiểm, Không chơi các trò choi nguy hiểm

Bình luận về tài liệu khong-choi-cac-tro-choi-nguy-hiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP