Đề cương ôn tập Địa lí 11 - học kì 1 (2010 - 2011)

1 1,186 20 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 02:11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN ĐỊA LÍ 11 CƠ BẢN I. LÍ THUYẾT 1. Trình bày biểu hiện, nguyên nhân và hệ quả của ô nhiễm từng loại môi trường? Tại sao nói: “Trong bảo vệ môi trường cần phải tư duy toàn cầu, hành động địa phương”? 2. Vì sao nói toàn cầu hóa, khu vực hóa là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới? Liên hệ Việt Nam? 3. Trình bày quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí của Hoa Kì? Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế Hoa Kì? 4. Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì? 5. Trình bày hiện trạng phân bố dân cư Hoa Kì? Nêu những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phân bố không đồng đều của Hoa Kì? 6. So sánh nền kinh tế Hoa Kì với các quốc gia, khu vực trên thế giới? Sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì được hình thành từ những ngành nào? 7. Trình bày sự ra đời và phát triển của EU? Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới? 8. Trình bày mục đích, thể chế cơ cấu tổ chức của Liên minh châu Âu EU? 9. Phân tích nội dung, ý nghĩa của 4 mặt tự do lưu thông trong EU. Ý nghĩa của đồng tiền chung Euro? 10. Nêu những biểu hiện của sự hợp tác, liên kết để cùng phát triển của EU? Ý nghĩa của sự hợp tác, liên kết đó? II. THỰC HÀNH 1. Xử lý các bảng số liệu trong phần kiến thức ôn tập. 2. Vẽ biểu đồ. 3. Nhận xét qua biểu đồ, giải thích. . TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 010 - 2 011 MÔN ĐỊA LÍ 11 CƠ BẢN I. LÍ THUYẾT 1. Trình bày biểu hiện, nguyên nhân. Trình bày quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí của Hoa Kì? Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế Hoa Kì? 4. Trình bày những nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Địa lí 11 - học kì 1 (2010 - 2011), Đề cương ôn tập Địa lí 11 - học kì 1 (2010 - 2011), Đề cương ôn tập Địa lí 11 - học kì 1 (2010 - 2011)

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-dia-li-11-hoc-ki-1-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP