Giao an lop 2- Tuan 16 hai buoi

34 90 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 01:11

Tr êng TH Qu¶ng Phong - Gi¸o ¸n líp 2B -Tn 16 Thư ́ hai nga ̀ y 13 tha ́ ng 12 năm 2010. ?&@ TẬP ĐỌC. (2 tiết): Con chó nhà hàng xóm Mục đích, yêu cầu:  Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, dấu 2 chấm, chấm than, chấm hỏi.  Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.  Hiểu nội dung câu chuyện: Sù gÇn gòi ®¸ng yªu cđa con vËt nu«i ®èi víi đời sống tình cảm của b¹n nhá .(lµm ®ỵc c¸c bµi tËp trong SGK ) II.Đồ dùng dạy- học.  Tranh minh hoạ bài tập đọc.  Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra 2 Bài mới HĐ1: Luyện đọc -Kiểm tra bài : Bán chó -Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu bài và chủ đề -Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu chủ đề -Các em thử đoán xem bạn trong nhà là ai? -Cho HS quan sát tranh bài học và cho biết tranh vẽ gì? -Giảng thêm và nêu yêu cầu của bài -Đọc mẫu : Giọng kể, chậm rãi. -HD: HD luyện đọc -Treo bảng phụ-HD một số câu văn dài -HD cách đọc một số câu, phân biệt dông kể nhân vật -Chia lớp thành các nhóm -2HS đọc và trả lời SGK -Quan sát tranh và nêu chủ đề: bạn trong nhà -Là những con vật nuôi… -Q Sát và nêu: tranh vẽ bạn nhỏ ngồi ôm con chó -Theo dõi -Nối tiếp nhau đọc từng câu -Phát âm từ khó -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp nhau đọc đoạn -Giải nghóa từ SGK -Luyện đọc trong nhóm -Thi đọc đồng thanh trong nhóm -Các nhóm cử đại diện thi đọc GV: Hoµng ThÞ Ch ¬ng   Tr êng TH Qu¶ng Phong - Gi¸o ¸n líp 2B -Tn 16 HĐ2: tìm hiểu bài HĐ 3:Luyện đọc theo vai. 3.Củng cố dặn dò. -Yêu cầu đọc thầm -Bạn của bé ở nhà là ai? -Bé và cún thường chơi dùa với nhau như thế nào? -Vì sao bé bò thương? -Khi bé bò thương cún đã giúp bé như thế nào? -Những ai đến thăm bé? -Vì sao bé vẫn buồn? -Cún đã làm gì để bé vui? -Bác sỹ nghó rằng vết thương của bé mau lành nhờ ai -Câu chuyện dúp em hiểu gì? -Câu chuyện ca ngợi gì? KL:Các con vật nuôi trong nhà là bạn của trẻ em. -HD HS đọc theo vai. -Nhận xét khen ngợi HS. Nhắc HS. -Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay đọc tốt -Thực hiện -Con chó của bác hàng xóm -Nhảy nhót tung tăng khắp vườn. -Bé mải chạy theo cún, vấp phải khúc gỗ và gã. -Cún chạy đi tìm mẹ của bé đến để giúp. -Bạn bè thay nhau đến thăm. -Bé nhớ cún. -Chới với bé, mang cho bé tờ báo, bút chì, con bút bê. -Bác sỹ nghó rằng viết thương của bé mau lành nhờ cún. -1 – 2 HS đọc lại cả bài. -Thảo luận theo bàn. -vài HS cho ý kiến. -Tình bạn giữa bé và cún bông. -Tự nhận nhóm đọc theo vai. -2 – 3 nhóm lên thể hiện. -Nhận xét bình chọn. -Về xem tranh tập kể lại chuyện. & TOÁN: NGÀY, GIỜ I.Mục tiêu: Giúp HS à: -Nhận biết được một ngày có24 giờ,24giê trong mét ngµy ®ỵc tÝnh tõ 12 giê ®ªm h«m sau . BiÕt các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong 1 ngày, bước đầu nhận biết đơn vò đo thời gian: ngày giờ -BiÕt xem giê ®óng trên đồng hồ. -NhËn biÕt thêi ®iĨm ,kho¶ng thêi gian ,c¸c bi s¸ng ,tra, chiỊu ,tèi ,®ªm .Lµm ®ỵc c¸c BT 1,BT3. II.Chuẩn bò: GV: Hoµng ThÞ Ch ¬ng   Tr êng TH Qu¶ng Phong - Gi¸o ¸n líp 2B -Tn 16 -GV: SGK, Đồng hồ để làm, đồng hồ điện tử… -HS: SGK, 20 bộ đồ dùng dạy toán… III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: ND – TL GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ: miễn 2.Bài mới: a.GTB.1ph b.ND. HĐ1: Thảo luận cùng HS về nhòp sống tự nhiên hàng ngày MT: Nhận biết được một ngày có24 giờ hết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong 1 ngày, bứơc đầu nhận biết đơn vò đo thời gian: ngày giờ. HĐ2: Thực hành. MT: Củng cố biểu tượng về thời gian( thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều,tối, đêm) đọc từng giờ trên đồng hồ. Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời -HS đọc các bảng trừ. -Nhận xét – ghi điểm. - Giới thiệu bài. -Mỗi ngày đều có ngày và đêm. -Kể tên các buổi trong ngày? -Hỏi HS: Lúc 5 giớ sáng em làm gì? -11 giờ trưa em làm gì? -3 giờ chiều em làm gì? -8 giờ tối em làm gì? -Khi HS trả lời chủ nhiệm quay kim đồng hồ đúng giờ đó -Một ngày có 24 giờ. Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau. -Gọi HS đọc bảng phân chia giờ -Phát cho HS đồng hồ và tự chỉ trên đồng hồ giờ chỉ theo buổi Bài 1: -Yêu cầu HS quan sát tranh. -Nhận xét. Bài 2: Yêu cầu HS xem tranh sau đó xem đồng hồ và nêu. - 2 HS đọc. -Sáng, trưa, chiều, tối -Vài HS nêu. -Vài HS nêu. -n cơm. -Học bài ở nhà/ đi học. -Học bài/ xem ti vi. -Qsát. -Nối tiếp nhau đọc. -Xem đồng hồ tương ứng. -Thực hành. -3+4 HS lên giới thiệu. -Nhận xét. -Q Sát và xem giờ trên đồng hồ. -Thảo luận cặp đôi. -Nối tiếp nhau nêu. -Nhận xét. -6 giờ sáng, 7 giờ tối,20 GV: Hoµng ThÞ Ch ¬ng   Tr êng TH Qu¶ng Phong - Gi¸o ¸n líp 2B -Tn 16 gian trong đời sống thực tế hàng ngày. 3. củng cố – dặn dò. 2ph -Nhận xét. Bài 3: Giới thiệu đồng hồ điện tử. -3 giờ chiều còn g là mấy giờ? -20 giờ là mấy giờ của buổi tối? -Một ngày có bao nhiêu giờ? -24 giờ trong một ngày được tính như thế nào? -Yêu cầu HS đọc giờ của các buổi. -Giờ giúp ích gì cho chúng ta? -Các em cần ph biết quý trọng thì giờ. -Nhắc HS về tập xem giờøø. giờ đêm. Q Sát. -15 giờ. -8 giờ tối. - 24 giờ. -Nêu. -Làm việc đúng giờ. & ĐẠO ĐỨC : GIỮ TRẬT TỰ VÊÏ SINH NƠI CÔNG CỘNG I.Mục tiêu: -Giúp HS biết, làm một số công việc để biết vệ sinh nơi công cộng. -Biết giữ vệ sinh nơi công cộng. -Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. II.Chẩn bò: -GV: VBT, tranh, ảnh, v.v… -HS: VBT, v.v… III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: ND – TL GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ: 5ph 2 Bài mới: -Các em biết các nơi nào là nơi công cộng ? -Mỗi nơi đó có ích lợi gì? -Để giữ trật tự vêï sinh nơi đó em cần làm gì? -Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng có tác dụng gì? -Nhận xét – đánh giá. -Kể. -Nêu. -Nêu. -Nêu. GV: Hoµng ThÞ Ch ¬ng   Tr êng TH Qu¶ng Phong - Gi¸o ¸n líp 2B -Tn 16 a.GTB.1ph b.ND. HĐ1: Thực hành dọn vệ sinh trường lớp MT: Giúp HS biết, làm một số công việc để biết vệ sinh nơi công cộng. Biết giữ vệ sinh nơi công cộng.Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. -Giới thiệu bài. -Hướng dẫn HS tham gia giữ vêï sinh nơi công cộng( trường học). -HD và giao công việc cho từng nhóm về viêc cần làm và kết quả cần phải đạt… -Theo dõi-giám sát chung. -HS làm xong- yêu cầu các tổ tự đánh giá về ý thức thực hành công việc, trong khi làm đã biết giữ trật tự cho các lớp học không. -Nhận xét khen ngợi HS. -Yêu cầu HS trả lời; -Các em đã làm gì? +Em thấy nơi này thế nào? +Em có hài lòng về việc làm của mình không? Kl: Làm sạch nơi công cộng góp phần xây xựng đất nước và mong lợi ích cho mọi người. -Cho HS vào lớp nhắc nhở chung. -Nghe, theo dõi. -HS chuẩn bò dụng cụ lao động, khẩu trang. -Các nhóm nhận nhiệm vụ. -Thự hiện công việc. -Các tổ tự đánh giá - nhận xét lẫn nhau. -Nêu. -Sạch sẽ. -Nêu. & Hdthtv : th viÕt ch÷ hoa n                                  ! "  # $  %  & $  '(        )   *  & )      +  )   ,-) "            .  &/   0 "   1   " 0  &/                  2345 6   7 " ' 8  *%   *   79    7!        :  *  7;  " <  )      9*        "  :    )+ " *  -=>1   1  /     .&. "  ?'     " <   @=& +  *    *    "  GV: Hoµng ThÞ Ch ¬ng  @ Tr ờng TH Quảng Phong - Giáo án lớp 2B -Tuần 16 7) 1 " * ! " 794 " 0 : + !A " ! / * - > 1 * 72 > " < 3+ A 6 " " * ! " B $ % & $ ' 7 $ .+ C- * '- $ $ A % C &= * - 7;,' " < )+ " 727; $ " < + A 72 A 7; 1 " 0 4! : **+ " '+ 7; " < " &/ A 7; % ! =&= " ' 0 & * <+0 4! 1 / 3= 37;) " 9 " )+ D$ ! 1 / = 1 / - 1 / " 0 & Hdtht : th ngày giờ .luyện tập 6 07; + = " 8$ A $ *& " " 0 0% & " " 0 0+ " % = 0 : $ * 0 / % 0 0+ " &0 0% & / /A 0 0 % =,) , " A Hs biết xem đồng hồ . Vở BT 2345 6 7 " ' 8 *% * 794$ * " " % 794 " " / : * / " 0 7; " < 6 " / E 7;)A " $ / 33F 4 " " *) " A " 0 1 7') " = " / % : * -0 0$ 0 0% 4 " " % ' 0 GV: Hoàng Thị Ch ơng G Tr ờng TH Quảng Phong - Giáo án lớp 2B -Tuần 16 794$ * 0 / 0 0$ 79Thực hànhxem đồng hồ : + !A " ! > 4$ *< 5 = " 0 0$ - 7; @6 " 7') " + " ! " $ > 727;$ * / 4 7; * " < ) A 7; Gv quay kim đồng hồ 33FGBF H3FI@H3FI 5 * 4 " 0 % 0 0 $ $ * 0 / % 0 0$ <BIH<3IF <IH3<IFB <IG<IGH @3<IJ <I@3J <I@ 7;) " $ " / " % = 6 A -* <! G@3JIF* 9 0'+ F* HS đọc giờ theo GV quay . 7 / " 0 & !"#$gấp cắt dán biển báo chỉ chiều xe đI . A *A ) " ,-%$ 0&A &! &/ / $ <) 6 0&A &! &) " / / + $ <) 4 " " + ?-%$ 0& " *& * 6 - 0& - + &C &/ K 2345 6 7 " ' 8 *% 6 " 7;,-%$ 0& A & 2 / / + $ <) 8)< A " 0/ / - = * $ > 7; " 8+ ) =+ - GV: Hoàng Thị Ch ơng J Tr ờng TH Quảng Phong - Giáo án lớp 2B -Tuần 16 * 79?' " < 79 ! 79 " 79 " < ) $ " < ) 6 " / 7; ,' / / $ <) / $ <) $ + / / ) " > 4%,-%$ " / 0 6 0A / / $ <) 6 " 7;=A / / 727; A $ " ! + %+ " + 72 0)+ A / 2 / / $ <) 6 " 7; A &! / / + 4! 8 *%) " 0 A 7' " < 2A " 7; / " -&+ & CK ?' / / $ K : **A " $ % 8 * 'A B / $ =+ )/% * 5 -$ + * <G+ / 0A 4! " < 7; " ?' ! 7; " ! 7; %$ / - 0A $ % " 0&A 4%$ / -;D & Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 %& "$thực hành xem đồng hồ $ 6 07; 4 " 0<*)+ + ) */+ ' %& &+ &5 *, $ '+ = &23giờ 5 *, " )+ " ' " & " " 0 -=,) ) &*+ " $.+$ )+ + 2345 6 7 " ' 8 *% 6 " 7; /+ 7;+ 0 GV: Hoàng Thị Ch ơng F Tr ờng TH Quảng Phong - Giáo án lớp 2B -Tuần 16 * 794 " 0<* )+ + 794% <* : + !A " ! ; ! " ,-C*)+ + " < ) 6 " / - 7;) " " 0- $ > L) " = J ' L ! " -= G ' L " 7;) " / 7$ )+ + $ * - > B1 " = * - > B " ) = * $ > B1 " -/ " ) ) " ' *- *+ " > 6 $ * %& := 0 *)+ + : * " = " ' ! " C*)+ + " MF M N* / <* ) = * $ > " < " %)+ + 61 7;) " ?' % ) " * )+ + $ / % + " ! % 4 = " A " 0% 9+ + 9+ + L + + L<*= H M2 J L) / M: 7;) " F J : " -% + % 9 " *+ " = " A " 0 7; " - % = : * " " = " * / " ) )+ *C * ) $ A 4 " 9 " ' " ) 1 = */ " 0 & "& 4ập chép ): con chó nhà hàng xóm O C$ A $ : 0= " $ < &%$ / -) ) " *A %- " < * 5 *) / " 0$ 0/ P-MP%M>P : 0'A/ 0 1 " 0 0&1 441&0 &/ &K GV: Hoàng Thị Ch ơng Q Tr ờng TH Quảng Phong - Giáo án lớp 2B -Tuần 16 245 6 7 " ' 8 *% * 797 ! " 0 0 795- " 0 2A " ! - 7;=/ " < ) 6 " * " / : 0/ A=/ 1$ '/ % / 0 > 4% / ! )- = % = *+ " +/ - = " E 7;) " 0$ 4! A 7; 9 " = " / : *FH/ 7; 6 " 7;) " " 0- $ > 36 " 7;) " - 4$ * $ )+ ! % /A ) /A > : * / " 0 " < ) ;A 0< 0& +'&' ' *R 0 &<+< 7;) " 1$ = % = % ? ,- &/ " &% &*= & 1 / : 0/ 9+ ' =+ 7;) " 4$ * P- 4 = " A " 0)+ 6 / BS2 - &* / & < BS-5- %&/$ - &- '+ 7;) " A 4 = " * *) * = A B: &+ & " & & " &&$ &$ & ) & " 0) /= * / " 0 & ' "(")& * ! $các thành viên trong nhà trờng 6 07; : % % " % " 0 &+ 0 " % & & & " ' :+ " % % : $ % ;68 GV: Hoàng Thị Ch ơng H . chủ đề -Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu chủ đề -Các em thử đoán xem bạn trong nhà là ai? -Cho HS quan sát tranh bài học và cho biết tranh vẽ gì? -Giảng thêm. các nhóm -2HS đọc và trả lời SGK -Quan sát tranh và nêu chủ đề: bạn trong nhà -Là những con vật nuôi… -Q Sát và nêu: tranh vẽ bạn nhỏ ngồi ôm con chó -Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 2- Tuan 16 hai buoi, Giao an lop 2- Tuan 16 hai buoi, Giao an lop 2- Tuan 16 hai buoi

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-16-hai-buoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP