Mẫu giáo án nghề điện dân dụng 8

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 81
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 01:11

Mô tả: Ngày soạn://. Bài số :.Tiết : Giáo án thực hành Bộ môn điện dân dụng Tên bài học: A.Mục tiêu 1.kiến thức. 2.Kĩ năng. 3.Thái độ, thói quen. B.Chuẩn bị ủa GV và HS. Nội dung chuẩn bị Giáo viên Học sinh Dụng cụ, nguyên vật liệu. . . Tài liệu, kiến thức . C.Thời gian học và số học sinh vắng ở các lớp. Thời giang Ngày. Ngày. Ngày. Ngày. Lớp dạy Số HS vắng D.Quá trình thực hiện tiết học. Nội dung (Ghi các nội dung dạy học trong giờ) T.Gi an Phơng pháp (Ghi các hoạt động của giáo viên và học sinh) I.Tổ chức, ổn định lớp: - Lớp trởng báo cáo sĩ số II.Kiểm tra an toàn và phơng tiện dụng cụ . - các nhóm báo cáo về việc chuẩn bị dụng cụ và thiết bị của nhóm mình III.Hớng dẫn thực hành. *MXục tiêu:(Ghi mục tiêu từng tiết học) -GV Nêu mục tiêu của bài thực hành . . . *Giải thích li thuyết liên quan: 1 1.Trình tự các bớc thực hiện(Ghi từng nội dungvới các đồ dùng, thiết bị dạy học và yêu cầu kĩ thuật của nội dung sẽ thục hiện) . . . . 2.Sai sót Nguyên nhân BP Khắc phục 3.Làm mẫu-Giải thích(từng nội dung) . . . . 4.Tổ chức cho HS thực hành(Ghi nội dung thực hành từng tiết) . . . . V.Tổng kết- Đánh giá tiết học và hớng dẫn bài sau. -Nghiệm thu sản phẩm: . . -Hệ thống, củng cố kiến thức, kĩ năng bài. . . -Nhận xét, đánh giá, cho điểm: . -Hớng dẫn chuẩn bị bài sau: D.Rút kinh nghiệm:(Chất lợng sản phẩm, kĩ năng thao tác, yhời gian, phơng pháp) Ngày soạn://. 2 Bài số :.Tiết : Giáo án lý thuyết Bộ môn điện dân dụng Tên bài học: A.Mục tiêu 1.kiến thức. 2.Kĩ năng. 3.Thái độ, thói quen. B.Chuẩn bị ủa GV và HS. Nội dung chuẩn bị Giáo viên Học sinh Dụng cụ, nguyên vật liệu. . . Tài liệu, kiến thức . C.Thời gian học và số học sinh vắng ở các lớp. Thời giang Ngày. Ngày. Ngày. Ngày. Lớp dạy Số HS vắng D.Quá trình thực hiện tiết học. Nội dung (Ghi các nội dung dạy học trong giờ) T.Gi an Phơng pháp (Ghi các hoạt động của giáo viên và học sinh) I.Tổ chức, ổn định lớp: - Lớp trởng báo cáo sĩ số II.Kiểm tra bài cũ (Dự kiến câu hỏi và học sinh đợc kiểm tra) . III.Bài mới. *I 3 1/ . . . . . . . . . . . . . . . . IV.Hệ thống kiến thức, tổng kết. -Hệ thống kiến thức, nhấn trọng tâm. . . . -Luyện tập, củng cố. . . . V.Hớng dẫn học tiếp. 1.Câu hỏi, bài tập. . . . 2.Chuẩn bị bài học sau. . . D.Rút kinh nghiệm:(Chất lợng sản phẩm, kĩ năng thao tác, yhời gian, phơng pháp) 4 . Ngày soạn://. Bài số :.Tiết : Giáo án thực hành Bộ môn điện dân dụng Tên bài học: A.Mục tiêu 1.kiến thức. 2.Kĩ năng yhời gian, phơng pháp) Ngày soạn://. 2 Bài số :.Tiết : Giáo án lý thuyết Bộ môn điện dân dụng Tên bài học: A.Mục tiêu 1.kiến thức. 2.Kĩ năng.

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu giáo án nghề điện dân dụng 8, Mẫu giáo án nghề điện dân dụng 8, Mẫu giáo án nghề điện dân dụng 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-giao-an-nghe-dien-dan-dung-8

Đăng ký

Generate time = 0.102838993073 s. Memory usage = 18.45 MB