Tro choi rung chuong vang

32 1,717 7 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 19:11

Trß ch¬i Người thực hiện: Ph¹m Ngäc Hoµn Trường THCS Phóc Tr¹ch rung chu«ng vµng LuËt ch¬i : * Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và 15s để đưa ra đáp án * Hết 15 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu * Nếu bị trọng tài phát hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn * Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 15 giây suy nghĩ và không được nhắc câu trả lời C©u hái 1 C©u hái 6 C©u hái 2 C©u hái 3 C©u hái 4 C©u hái 5 C©u hái 11 C©u hái 12 C©u hái 13 C©u hái 14 C©u hái 15 C©u hái 16 C©u hái 17 C©u hái 18 C©u hái 19 C©u hái 20 C©u hái 7 C©u hái 8 C©u hái 9 C©u hái 10 C©u hái khan gi¶ C©u hái phô C©u hái 1 Home Buổi lễ bắt đầu cho mỗi tuần học vào sáng thứ hai có tên gọi là gì ? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y Lễ chào cờ C©u hái 2 Home Vì sao phần lớn lá cây có màu xanh ? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y Vì có chất diệp lục C©u hái 3 Home 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y 0 0 C Nước đóng băng ở nhiệt độ bao nhiêu? C©u hái 4 Home Đ i l k ni m 1000 năm Thăng Long – Đạ ễ ỷ ệ ông Đô – Hà N i s di n ra vào năm nào?ộ ẽ ễ (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y 2010 C©u hái 5 Home Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y 11 C©u hái 6 Home Năm 2011 là năm kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y 80 năm C©u hái 7 Home Câu thần chú “ Khắc nhập,khắc nhập” khắc xuất” khiến các bạn liên tưởng đến câu chuyện cổ tích nào? Cây tre trăm đốt (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu ®Çu 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©y gi©y . hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn * Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời. Trß ch¬i Người thực hiện: Ph¹m Ngäc Hoµn Trường THCS Phóc Tr¹ch rung chu«ng vµng LuËt ch¬i : * Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Tro choi rung chuong vang, Tro choi rung chuong vang, Tro choi rung chuong vang

Bình luận về tài liệu tro-choi-rung-chuong-vang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP