LUC DAY ACSIMET 2

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (11484 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 65
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 17:11

Mô tả: Có nh ng l c nào tác d ng lên c u bé này? Nh ng l c này g i là ữ ự ụ ậ ữ ự ọ l c gì?ự Tieát12: 1N 2N 3N 5N 4N 6N I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? * D ng cụ ụ: giá TN, lực kế, quả nặng 1 cốc thủy tinh, bình tràn, bình ch aứ . Treo vật nặng vào lực kế. + Xác đònh P 1 ( Trọng lượng vật nặng khi chưa nhúng vào nước ). 1. Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? Nhúng v t n ng vào bình ng n c.ậ ặ đự ướ + Xác nhđị P 2 ( Trọng lượng vật nặng khi nhúng chìm trong nước ). 1.Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ ? Hãy so sánh P 1 và P 2 ? P 1 < P 2 này chứng tỏ điều gì? C 2 Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bò chất lỏng tác dụng……………………………………………………………… một lực đẩy hướng từ dưới lên C 1 Một vật nhúng chìm trong nước chòu cùng lúc hai lực tác dụng: Một vật nhúng trong chất lỏng chòu tác dụng của những lực nào? - Trọng lực - Lực đẩy Acsimet Hãy biểu diễn hai lực này? II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC - SI - MÉT 1. Dự đoán : ( Đọc SGK/tr 37) Ác – si – mét đã dự đoán điều gì ? Vật nhúng trong chất lỏng càng nhiều thì lực đẩy ( F A ) của chất lỏng càng mạnh. L c đ y b ng tr ng l ng c a ph n ch t l ng ự ẩ ằ ọ ượ ủ ầ ấ ỏ b v t chi m ch .ị ậ ế ỗ II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC - SI - MÉT 2. Thí nghiệm kiểm tra: * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? Treo vật nặng vào lực kế. + Xác đònh P 1 Nhúng v t n ng vào bình ng n c.ậ ặ đự ướ + Nêu hiện tượng + Xác nhđị P 2 Đổ nước từ cốc B vào cốc A + Xác nhđị P 3 So sánh P 1 và P 3 . ng n c.ậ ặ đự ướ + Xác nhđị P 2 ( Trọng lượng vật nặng khi nhúng chìm trong nước ). 1.Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG. NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ ? Hãy so sánh P 1 và P 2 ? P 1 < P 2 này chứng tỏ điều gì? C 2 Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bò chất lỏng

— Xem thêm —

Xem thêm: LUC DAY ACSIMET 2, LUC DAY ACSIMET 2, LUC DAY ACSIMET 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu luc-day-acsimet-2

Đăng ký

Generate time = 0.14281177520752 s. Memory usage = 18.53 MB