LUC DAY ACSIMET 2

16 89 0 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 17:11

Có nh ng l c nào tác d ng lên c u bé này? Nh ng l c này g i là ữ ự ụ ậ ữ ự ọ l c gì?ự Tieát12: 1N 2N 3N 5N 4N 6N I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? * D ng cụ ụ: giá TN, lực kế, quả nặng 1 cốc thủy tinh, bình tràn, bình ch aứ . Treo vật nặng vào lực kế. + Xác đònh P 1 ( Trọng lượng vật nặng khi chưa nhúng vào nước ). 1. Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? Nhúng v t n ng vào bình ng n c.ậ ặ đự ướ + Xác nhđị P 2 ( Trọng lượng vật nặng khi nhúng chìm trong nước ). 1.Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ ? Hãy so sánh P 1 và P 2 ? P 1 < P 2 này chứng tỏ điều gì? C 2 Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bò chất lỏng tác dụng……………………………………………………………… một lực đẩy hướng từ dưới lên C 1 Một vật nhúng chìm trong nước chòu cùng lúc hai lực tác dụng: Một vật nhúng trong chất lỏng chòu tác dụng của những lực nào? - Trọng lực - Lực đẩy Acsimet Hãy biểu diễn hai lực này? II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC - SI - MÉT 1. Dự đoán : ( Đọc SGK/tr 37) Ác – si – mét đã dự đoán điều gì ? Vật nhúng trong chất lỏng càng nhiều thì lực đẩy ( F A ) của chất lỏng càng mạnh. L c đ y b ng tr ng l ng c a ph n ch t l ng ự ẩ ằ ọ ượ ủ ầ ấ ỏ b v t chi m ch .ị ậ ế ỗ II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC - SI - MÉT 2. Thí nghiệm kiểm tra: * Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm ? Treo vật nặng vào lực kế. + Xác đònh P 1 Nhúng v t n ng vào bình ng n c.ậ ặ đự ướ + Nêu hiện tượng + Xác nhđị P 2 Đổ nước từ cốc B vào cốc A + Xác nhđị P 3 So sánh P 1 và P 3 . ng n c.ậ ặ đự ướ + Xác nhđị P 2 ( Trọng lượng vật nặng khi nhúng chìm trong nước ). 1.Thí nghieäm : 1N 2N 3N 5N 4N 6N 1N 2N 3N 5N 4N 6N A I. TÁC DỤNG. NHÚNG CHÌM TRONG NÓ 1. Thí Nghi mệ ? Hãy so sánh P 1 và P 2 ? P 1 < P 2 này chứng tỏ điều gì? C 2 Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bò chất lỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUC DAY ACSIMET 2, LUC DAY ACSIMET 2, LUC DAY ACSIMET 2

Bình luận về tài liệu luc-day-acsimet-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP