bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

14 522 6
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 16:11

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 2 Vũ Ngọc Phương Thảo:tìm tài liệu, thuyết trình phần II, làm powerpoint Nguyễn Thụy Quỳnh Hân: làm powerpoint, sửa bài tập. Nguyễn Thị Phương Thảo: thuyết trình I và trả bài Trần Tú Vy: thuyết trình III và củng cố Kiểm tra bài cũ 1 Điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế ? Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế : đường thẳng đứng qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế 2 Có mấy dạng cân bằng? Kể tên và nêu định nghĩa ? Có 3 dạng cân bằng + Cân bằng không bền : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, trọng lực của vật có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng thì đó là cân bằng không bền + Cân bằng bền : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng trọng lực của vật có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng thì đó là cân bằng bền + Cân bằng phiếm định : khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, trọng lực của vật giữ vật đứng yên ở vị trí mới thì đó là cân bằng phiếm định I_ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy II_ Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song A ) Điều kiện cân bằng B) Thí nghiệm minh hoạ III_ Ví dụ Bài 27 I_ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy A B I F 1 F 2 F = F 1 + F 2 Xét hai lực F 1 và F 2 tác dụng lên cùng một vật rắn, có giá cắt nhau tại một điểm I. Đó là hai lực đồng quy A I B F 1 F 1 ’ F 2 F ’ I_ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy Nếu vẽ vectơ lực F 1 ’ song song cùng chiều và có độ lớn bằng F 1 từ điểm gốc B của lực F 2 và vẽ F’ = F 1 ’ + F 2 thì F ’ không phải hợp lực của F 1 và F 2 Chỉ có thể tổng hợp hai lực không song song thành một lực duy nhất khi hai lực đó không đồng quy. Hai lực đồng quy thì cùng nằm trên một mặt phẳng nên còn gọi là hai lực đồng phẳng II_ Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song Định luật I Newtơn : Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều Tương tự, ta có : F 1 + F 2 + F 3 = 0 mà : F 1 + F 2 = F 12 nên : F 12 + F 3 = 0  F 12 = - F 3 _ đồng phẳng _ có cùng giá đồng quy Muốn 1 vật chịu tác dụng của 3 lực không song song ở trạng thái cân bằng thì : _ Ba lực đó có giá đồng phẳng và đồng quy _ Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ 3 F 1 + F 2 + F 3 = 0 Cho hình vẽ : α = 60 0 P = 10N Tìm T OA và T OB O B A P T OB T OA T Ta có : P + T OA + T OB = 0  P + T = 0 (1) Chiếu (1) theo phương thẳng đứng Ta có : P = 2T OA . Cos ____  T OA = T OB = 5,7 N 60 0 2 P F 2 F 1 P F 2 F 1 F 1 + F 2 Treo một vật nặng mỏng hình nhẫn bằng hai sợi dây. Hai lực kế chỉ tác dụng lực của sợi dây. Một dây dọi đi qua trọng tâm O chỉ giá của trọng lực P đặt lên vật b) Thí nghiệm minh hoạ III/ Ví dụ: Có 3 lực tác dụng lên vật: _ Trọng lực đặt tại trọng tâm G _ Lực ma sát có giá nằm trên mặt phẳng nghiêng _ Phản lực của mặt phẳng nghiêng Ba lực này đồng phẳng và đồng quy . hai lực đồng phẳng II_ Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song Định luật I Newtơn : Nếu một vật không chịu tác dụng của lực. đồng quy II_ Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song A ) Điều kiện cân bằng B) Thí nghiệm minh hoạ III_ Ví dụ Bài 27 I_ Quy tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song, bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song, bài 27 : cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bình luận về tài liệu bai-27-can-bang-cua-vat-ran-duoi-tac-dung-cua-ba-luc-khong-song-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP