lop 1 24-25

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 31
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 44 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 02:11

Mô tả: LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: 1 TUẦN: 24 NGÀY, THÁNG MƠN TIẾT TÊN BÀI DẠY THỨ HAI 8/02/10 Chào cờ Đạo đức 24 Đi bợ đúng quy định <T2> Học vần 211 Bài 100: n - un Học vần 212 // THỨ BA 9/02/10 Toán 93 Lụn tập Học vần 213 Bài 101: t - ut Học vần 214 // TNXH 24 Cây gỡ THỨ TƯ 10/02/10 Toán 94 Cợng các sớ tròn trục Học vần 215 Bài 102: uynh - uych Học vần 216 // Thủ công 24 Cắt ,dán hình chữ nhật <T1> THỨ NĂM 11/02/10 Toán 95 Lụn tập Học vần 217 Bài 103: Ơn tập Học vần 218 // THỨ SÁU 12/02/10 Học vần ( TV) 20 Hoà bình, hí hoáy… Học vần ( TV) 21 Tàu thuỷ,giấy-pơ-luya… Toán 96 Trừ các sớ tròn chục m nhạc 24 Quả ATGT-SHL 1 Thứ hai ngày 8 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Đạo đức<T24> Bài: Đi bộ đúng quy định <T2> Ngày dạy:8/02/10 I.Mục tiêu: - Biết cách đi bộ đúng quy định. Đi bộ ở địa phương. - Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở các bạn đi đúng. - Có ý thức cẩn thận khi tham gia giao thông. - Ph ân bi ệt đ ư ợc các hành vi đi bộ đ úng và sai quy đ ịnh II.Chuẩn bị: - GV:Đèn làm bằng tờ bìa… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi… - HS:VBTĐĐ1… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định 2. KTBC: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Thảo luận BT3 b. Hoạt động 2: Làm BT4 4.Củng cố: - Cho cả lớp hát + Ở thành phố đi bộ ở phần đường nào? HSG + Ở nông thôn đi bộ ở phần đường nào? - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài Đi bộ đúng quy định – ghi tựa * Phương pháp: quan sát, hỏi đáp,thảo luận … * Nội dung: - Cho hs quan sát tranh và thảo luận + Các bạn trong tranh đi bộ đúng quy đinh không? + Điều gì có thể xảy ra? HSG + Em sẽ làm gì khi em có mặt ở đó? - Gọi hs trình bày - Cho cả lớp nhận xét – bổ sung - Nhận xét – chốt lại:Đi dưới lòng đường là sai quy định,có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác *Phương pháp: Quan sát,hỏi đáp, thực hành, … *Nội dung: - Gọi hs nêu yêu cầu BT4 - Cho làm vào vở BTĐĐ1 - Cho hs trình bày kết quả - Gọi hs nhận xét bạn - Cho HSG tự liên hệ bản thân - Nhận xét tuyên dương hs thực hiện tốt - Kết luận:Tranh 1,2,3,4,6 đúng và tranh 5,7,8 không nên làm.Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ cho mình và người khác. - Cho chơi trò chơi “ Đèn xanh đèn đỏ” - Cho hs đọc câu thơ ở cuối bài - Cả lớp hát + Vỉa hè,vạch trắng dành cho người đi bộ + Sát lề phải - Lắng nghe. - Đọc tựa - Thảo luận cặp + Các bạn đi chưa đúng quy định + Nguy hiểm gây tai nạn + Khuyên bạn - Trình bày - Nhận xét và đưa ra ý kiến - Lắng nghe - Đọc yêu cầu - Tranh 1,2,3,4,6 đúng và tranh 5,7,8 không nên làm - Trình bày - Nhận xét - Tự liên hệ - Nhận xét - Lắng nghe - Chơi trò chơi - Cả lớp - Lắng nghe 2 5. Dặn dò: - Giáo dục thêm cho hs - Nhận xét tiết học – tuyên dương - Dặn về nhà đi bộ đúng quy định - Lắng nghe - // Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T211,212> Bài: uân - uyên Ngày dạy: 8/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uân,uyên,mùa xuân,bóng chuyền - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện II.Chuẩn bị: - GV:Tranh ảnh ,thanh từ … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uân: *Dạy vần uyên: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uân,uyên,mùa xuân, - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết thủơ xưa,đêm khuya1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uân -uyên *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uân - Cho so sánh với ân - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs phát âm uân - Gọi hs gài bảng uân + Để có tiếng xuân ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa mùa xuân - Gọi hs đọc lại uân,xuân,mùa xuân - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uân - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa,cho tìm tiếng mới - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết khuya - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: ân - Khác: u - Nối tiếp uân - Gài bảng uân + Thêm x - xờ- uân - xuân - Gài xuân - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe 3 bóng chuyền: - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Viết bảng con,hs yếu viết uân,uyên,mùaxuân - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: -Luyện đọc: -Luyện nói: -Luyện viết: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét – cho hs thảo luận đọc câu - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Gọi HSG đọc chủ đề luyện nói. - Cho hs quan sát tranh thảo luận cặp: + Em thích đọc truyện gì? + Trong truyện em thích nhân vật nào? - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Cho hs đọc lại bài ở SGK - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài chuẩn bị uât– uyêt - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Thảo luận cặp - Đọc cá nhân, nhóm, - Nhận xét - Em thích đọc truyện + Rùa và Thỏ + Rùa vì kiên trì… - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - 2 đội thi đua… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 9 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Toán<T93> Bài: Luyện tập Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: - Củng cố về đọc ,viết , so sánh các số tròn chục - Nhận xét cấu tạo các số tròn chục - Rèn tính cẩn thận sáng tạo khi giải toán II.Chuẩn bị: - GV:Bảng phụ,phiếu… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, trò chơi … - HS:SGK, … III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định - Cho hs hát - Hát tập thể 4 2.Kiềm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: Hướng dẫn luyện tập: * Bài 1: *Bài 2: *Bài 3: *Bài 4: HSG 3.Củng cố: 4.Dặn dò: - Goi 2 hs lên bảng viết 1090,9010: - Gọi HS nhận xét. -Nhận xét- cho điểm. - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài:Luyện tập - Ghi tựa. - Gọi hs nêu yêu cầu BT1. - Hướng dẫn mẫu - Cho làm vào SGK - Goi hs nhận xét bạn - Nhận xét – tuyên dương - Gọi hs đọc yêu cầu BT2. - Hướng dẫn mẫu - Cho hs làm vào SGK. - Cho chơi đố bạn. - Nhận xét- cho điểm. - Gọi hs đọc yêu cầu BT3. - Cho hs làm vào SGK. - Gọi hs đọc kết quả - Gọi hs đọc yêu cầu BT4. - Hướng dẫn hs làm bài. - Cho hs làm vào SGK,2 phiếu bài tập. - Đính PBT gọi hs nhận xét. - Nhận xét – cho điểm - Cho 2 đội thi tiếp sức điền các số tròn chục - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài- chuẩn bị bài Cộng các số tròn chục. - HS dưới lớp đếm lại từ 10 đến 90, 90 đến 10 - Nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc tựa - Nối theo mẫu: - Quan sát. - Làm vào SGK . - Đổi SGK - Lắng nghe. - Viết( theo mẫu): - Quan sát - Làm vào SGK. - 1 hs hỏi, 1 hs trả lời. - Lắng nghe. a) Khoanh vào số bé nhất b) Khoanh vào số lớn nhất - Làm vào SGK - Đọc kết quả:a) 20,b) 90 a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn. a) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé. - Quan sát tranh và đọc số - Làm vào SGK. - Nhận xét - Lắng nghe - 2 đội làm bảng con - Nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T213,214> Bài: uât - uyêt Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp II.Chuẩn bị: 5 - GV:Tranh ảnh ,thanh từ … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uât: *Dạy vần uyêt: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết tuần lễ,bóng chuyền1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uât -uyêt *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uât - Cho HSG so sánh với ât - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs phát âm uât - Gọi hs gài bảng uât + Để có tiếng xuất ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa sản xuất - Gọi hs đọc lại uât,xuất,sản xuất - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uât - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa,cho tìm tiếng mới - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết chuyền - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: ât - Khác: u - Nối tiếp uât - Gài bảng uât + Thêm x,/ - xờ - uât – sắt - xuất - Gài xuất - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết uât,uyêt, xuất,duyệt - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: -Luyện đọc: -Luyện nói: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét – cho HSG thảo luận đọc câu - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Gọi hs đọc chủ đề luyện nói. - Cho hs quan sát tranh thảo luận cặp: + Tên nước ta là gì? - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Thảo luận cặp - Đọc cá nhân, nhóm, - Nhận xét - Đất nước ta tuyệt đẹp + Việt Nam 6 -Luyện viết: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: HSG + Em biết những cảnh đẹp nào? - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Cho hs đọc lại bài ở SGK và tìm tiếng có vần uât– uyêt - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài chuẩn bị uynh– uych + Đà Lạt,Vũng Tàu… - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - 2 đội thi đua… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 4 Môn:Tự nhiên và xã hội<T24> Bài: Cây gỗ Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: Học sinh biết - Nói được tên và biết được lợi ích của việc trồng cây gỗ. - Có ý thức bảo vệ cây cối,không bẻ cành,ngắt lá • So sánh các bộ phận chính, hiọnh dạng kích thước, ích lợi của cây rau và cây gỗ. II.Chuẩn bị: - GV: SGK,cây bạch đàn, … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành,trò chơi… - HS:TNXH1,cây gỗ có ở địa phương III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Quan sát cây gỗ b.Hoạt động 2: Làm - Cho hs hát - Nhận xét – tuyên dương - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: “Cây gỗ”, ghi tựa. *Nội dung: - Cho hs quan sát cây gỗ mình mang tới, hs nào không có quan sát chung với bạn: + Cây gỗ tên gì?Gồm những bộ phận nào? HSG + Thân gỗ như thế nào? - Gọi hs trình bày kết quả về cây gỗcủa mình - Cho nhận xét – bổ sung - Nhận xét – chốt lại: Có nhiều loại cây gỗ các cây gỗ đều có:rễ,thân,la ́.Thân cao to có nhiều lá… - Hát tập thể - Nhận xét - Để gv kiểm tra - Lắng nghe - Đọc tựa. - Thảo luận cặp + Cây bạch đàn, gồm: rễ, thân,lá + Thân có vỏ… - Trình bày - Nhận xét – bổ sung - Lắng nghe 7 việc với SGK: 3. Củng cố: 4. Dặn dò: * Nội dung: - Cho hs quan sát tranh ở SGK và trả lời : + Cây gỗ được trồng ở đâu ? + Hãy kể tên 1 số cây gỗ mà em biết? HSG + Nói về lợi ích của cây gỗ? - Gọi đại diện trình bày - Cho hs liên hệ - GV nhận xét - chốt lại: Cây gỗ được trồng lấy gỗ và trồng thành rừng… - Gọi hs trả lời: + Hãy kể tên 1 số cây gỗ mà em biết? HSG + Các bộ phận chính của cây gỗ? - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học – tuyên dương. - Dặn hs về chuẩn bị Con cá - 3 dãy thảo luận theo nhóm + Ở trong vườn và rừng… + Gáo,sao,bên… + Đóng bàn,ghế,tủ… - Trình bày - Liên hệ - Lắng nghe + Sao,cẩm lai… + Rễ,thân,lá - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 10 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Toán <T94> Bài: Cộng các số tròn chục. Ngày dạy: 10/02/10 I. Mục tiêu: - Biết cộng các số tròn chục: Tính nhẩm và tính viết. - Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép cộng các số tròn chục trong phạm vi 90 và giải toán - Rèn tính cẩn thận, sáng tạo. II. Chuẩn bị: - GV: SGK, bảng phụ, PBT, đồ dùng để chơi trò chơi… - Phương pháp: Quan sát,hỏi đáp,thảo luận,trò chơi… - HS: SGK III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 8 Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2.KTBC: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Hướng dẫn thực hiện phép cộng 30+20. -Cách đặt tính: - Cách cộng: b) Luyện tập: *Bài 1: *Bài 2: *Bài 3: HSG - Cho HS hát. - Gọi 2 hs lên bảng 30cm+10cm= 50cm+20cm= 40cm+40cm= 20cm+30cm= - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “Cộng các số tròn chục”- viết tựa. - Yêu cầu hs lấy ra 3 bó 1 chục que tính. - Lấy tiếp 2 bó 1 chục que tính. + Cả 2 lần các em lấy được tất cả bao nhiêu que tính? - Làm thế nào có được kết quả như vậy? HSG + Lấy mấy cộng với mấy? - GV kết luận: “ Để biết được 2 lần đã lấy được bao nhiêu que tính chúng ta phải làm phép tính cộng:30 + 20 = 50” HSG + Hỏi:” Số 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị” - Viết số 3 vào cột “chục”, số 0 vàocột “đơn vị” + Hỏi:” Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị” - Viết số 2 vào cột “chục”, số 0 vàocột “đơn vị” - Gv viết vào bảng và nêu: “Đặt dấu cộng ở phía trước và giữa 2 số, sau đó vạch ngang phép tính”. • 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. • 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. - Gọi HSG nhắc lại - Vậy 30+20=50. - Gọi HS nêu yêu cầu BT1. - Cho HS làm vào SGK,1 HS làm bảng phụ. - Gọi HS nhận xét bài ở bảng phụ. - Nhận xét – cho điểm. - Gọi HS đọc yêu cầu BT2 . - GV đính mẫu hướng dẫn cách nhẩm. - Gọi 2 HSG nhắc lại cách nhẩm. - Cho HS làm vào SGK. - Cho chơi đố bạn. - Gọi HS đọc đề BT3. - Cho HS làm vào SGK,1 HS làm PBT. - Cho giải bài toán vào vở.1 hs làm bảng phụ. -Đính bảng phụ gọi HS nhận xét: Bài giải Cả hai thùng đựng là: 20 + 30 = 50(gói bánh) - Hát cả lớp. - 2 hs lên bảng làm.HS dưới lớp làm vào nháp. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc tựa - Lấy ra 3 chục que tính. - Lấy thêm 2 bó que tính. + 50 que tính. - Thực hiện phép cộng - 30+20=50 - Lắng nghe. + Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị” + Số 20 gồm2 chục và 0 đơn vị” - Lắng nghe. - Nhắc lại. - // -Tính - Làm vào SGK. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Tính nhẩm - Quan sát - Nhắc lại. - Làm vào SGK. - Một HS đọc phép tính, 1 HS trả lời - Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh.Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? - Làm vào vở. - Nhận xét. 9 Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 2,3 Môn: Học vần<T215,216> Bài: uynh - uych Ngày dạy: 10/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Đèn dầu,đèn điện,đèn huỳnh quang II.Chuẩn bị: - GV: thanh từ ứng dụng,đèn dầu… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uynh: *Dạy vần uych: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uynh,uych,phụ huynh, ngã huỵch - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết che khuất,trăng khuyết 1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uynh - uych *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uynh - Cho HSG so sánh với uy - Nhận xét - Cho hs phát âm uynh - Cho hs gài bảng uynh +Để có tiếng huynh ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa phụ huynh - Gọi hs đọc lại uynh,huynh,phụ huynh - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uynh - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết khuyết - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: uy - Khác: nh - Nối tiếp uynh - Gài bảng uynh +Thêm h, - hờ- uynh - huynh - Gài huynh - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết uynh,uych, huynh, - Lắng nghe 10 . 216 // Thủ công 24 Cắt ,dán hình chữ nhật <T1> THỨ NĂM 11 /02 /10 Toán 95 Lụn tập Học vần 217 Bài 10 3: Ơn tập Học vần 218 // THỨ SÁU 12 /02 /10 . 9/02 /10 Toán 93 Lụn tập Học vần 213 Bài 10 1: t - ut Học vần 214 // TNXH 24 Cây gỡ THỨ TƯ 10 /02 /10 Toán 94 Cợng các sớ tròn trục Học vần 215 Bài 10 2:

— Xem thêm —

Xem thêm: lop 1 24-25, lop 1 24-25, lop 1 24-25

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lop-1-24-25

Đăng ký

Generate time = 0.20110893249512 s. Memory usage = 18.59 MB