lop 1 24-25

44 45 0 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/44 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 02:11

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: 1 TUẦN: 24 NGÀY, THÁNG MƠN TIẾT TÊN BÀI DẠY THỨ HAI 8/02/10 Chào cờ Đạo đức 24 Đi bợ đúng quy định <T2> Học vần 211 Bài 100: n - un Học vần 212 // THỨ BA 9/02/10 Toán 93 Lụn tập Học vần 213 Bài 101: t - ut Học vần 214 // TNXH 24 Cây gỡ THỨ TƯ 10/02/10 Toán 94 Cợng các sớ tròn trục Học vần 215 Bài 102: uynh - uych Học vần 216 // Thủ công 24 Cắt ,dán hình chữ nhật <T1> THỨ NĂM 11/02/10 Toán 95 Lụn tập Học vần 217 Bài 103: Ơn tập Học vần 218 // THỨ SÁU 12/02/10 Học vần ( TV) 20 Hoà bình, hí hoáy… Học vần ( TV) 21 Tàu thuỷ,giấy-pơ-luya… Toán 96 Trừ các sớ tròn chục m nhạc 24 Quả ATGT-SHL 1 Thứ hai ngày 8 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Đạo đức<T24> Bài: Đi bộ đúng quy định <T2> Ngày dạy:8/02/10 I.Mục tiêu: - Biết cách đi bộ đúng quy định. Đi bộ ở địa phương. - Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở các bạn đi đúng. - Có ý thức cẩn thận khi tham gia giao thông. - Ph ân bi ệt đ ư ợc các hành vi đi bộ đ úng và sai quy đ ịnh II.Chuẩn bị: - GV:Đèn làm bằng tờ bìa… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi… - HS:VBTĐĐ1… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định 2. KTBC: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Thảo luận BT3 b. Hoạt động 2: Làm BT4 4.Củng cố: - Cho cả lớp hát + Ở thành phố đi bộ ở phần đường nào? HSG + Ở nông thôn đi bộ ở phần đường nào? - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài Đi bộ đúng quy định – ghi tựa * Phương pháp: quan sát, hỏi đáp,thảo luận … * Nội dung: - Cho hs quan sát tranh và thảo luận + Các bạn trong tranh đi bộ đúng quy đinh không? + Điều gì có thể xảy ra? HSG + Em sẽ làm gì khi em có mặt ở đó? - Gọi hs trình bày - Cho cả lớp nhận xét – bổ sung - Nhận xét – chốt lại:Đi dưới lòng đường là sai quy định,có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác *Phương pháp: Quan sát,hỏi đáp, thực hành, … *Nội dung: - Gọi hs nêu yêu cầu BT4 - Cho làm vào vở BTĐĐ1 - Cho hs trình bày kết quả - Gọi hs nhận xét bạn - Cho HSG tự liên hệ bản thân - Nhận xét tuyên dương hs thực hiện tốt - Kết luận:Tranh 1,2,3,4,6 đúng và tranh 5,7,8 không nên làm.Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ cho mình và người khác. - Cho chơi trò chơi “ Đèn xanh đèn đỏ” - Cho hs đọc câu thơ ở cuối bài - Cả lớp hát + Vỉa hè,vạch trắng dành cho người đi bộ + Sát lề phải - Lắng nghe. - Đọc tựa - Thảo luận cặp + Các bạn đi chưa đúng quy định + Nguy hiểm gây tai nạn + Khuyên bạn - Trình bày - Nhận xét và đưa ra ý kiến - Lắng nghe - Đọc yêu cầu - Tranh 1,2,3,4,6 đúng và tranh 5,7,8 không nên làm - Trình bày - Nhận xét - Tự liên hệ - Nhận xét - Lắng nghe - Chơi trò chơi - Cả lớp - Lắng nghe 2 5. Dặn dò: - Giáo dục thêm cho hs - Nhận xét tiết học – tuyên dương - Dặn về nhà đi bộ đúng quy định - Lắng nghe - // Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T211,212> Bài: uân - uyên Ngày dạy: 8/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uân,uyên,mùa xuân,bóng chuyền - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện II.Chuẩn bị: - GV:Tranh ảnh ,thanh từ … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uân: *Dạy vần uyên: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uân,uyên,mùa xuân, - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết thủơ xưa,đêm khuya1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uân -uyên *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uân - Cho so sánh với ân - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs phát âm uân - Gọi hs gài bảng uân + Để có tiếng xuân ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa mùa xuân - Gọi hs đọc lại uân,xuân,mùa xuân - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uân - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa,cho tìm tiếng mới - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết khuya - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: ân - Khác: u - Nối tiếp uân - Gài bảng uân + Thêm x - xờ- uân - xuân - Gài xuân - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe 3 bóng chuyền: - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Viết bảng con,hs yếu viết uân,uyên,mùaxuân - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: -Luyện đọc: -Luyện nói: -Luyện viết: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét – cho hs thảo luận đọc câu - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Gọi HSG đọc chủ đề luyện nói. - Cho hs quan sát tranh thảo luận cặp: + Em thích đọc truyện gì? + Trong truyện em thích nhân vật nào? - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Cho hs đọc lại bài ở SGK - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài chuẩn bị uât– uyêt - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Thảo luận cặp - Đọc cá nhân, nhóm, - Nhận xét - Em thích đọc truyện + Rùa và Thỏ + Rùa vì kiên trì… - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - 2 đội thi đua… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 9 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Toán<T93> Bài: Luyện tập Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: - Củng cố về đọc ,viết , so sánh các số tròn chục - Nhận xét cấu tạo các số tròn chục - Rèn tính cẩn thận sáng tạo khi giải toán II.Chuẩn bị: - GV:Bảng phụ,phiếu… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, trò chơi … - HS:SGK, … III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định - Cho hs hát - Hát tập thể 4 2.Kiềm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: Hướng dẫn luyện tập: * Bài 1: *Bài 2: *Bài 3: *Bài 4: HSG 3.Củng cố: 4.Dặn dò: - Goi 2 hs lên bảng viết 1090,9010: - Gọi HS nhận xét. -Nhận xét- cho điểm. - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài:Luyện tập - Ghi tựa. - Gọi hs nêu yêu cầu BT1. - Hướng dẫn mẫu - Cho làm vào SGK - Goi hs nhận xét bạn - Nhận xét – tuyên dương - Gọi hs đọc yêu cầu BT2. - Hướng dẫn mẫu - Cho hs làm vào SGK. - Cho chơi đố bạn. - Nhận xét- cho điểm. - Gọi hs đọc yêu cầu BT3. - Cho hs làm vào SGK. - Gọi hs đọc kết quả - Gọi hs đọc yêu cầu BT4. - Hướng dẫn hs làm bài. - Cho hs làm vào SGK,2 phiếu bài tập. - Đính PBT gọi hs nhận xét. - Nhận xét – cho điểm - Cho 2 đội thi tiếp sức điền các số tròn chục - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài- chuẩn bị bài Cộng các số tròn chục. - HS dưới lớp đếm lại từ 10 đến 90, 90 đến 10 - Nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc tựa - Nối theo mẫu: - Quan sát. - Làm vào SGK . - Đổi SGK - Lắng nghe. - Viết( theo mẫu): - Quan sát - Làm vào SGK. - 1 hs hỏi, 1 hs trả lời. - Lắng nghe. a) Khoanh vào số bé nhất b) Khoanh vào số lớn nhất - Làm vào SGK - Đọc kết quả:a) 20,b) 90 a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn. a) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé. - Quan sát tranh và đọc số - Làm vào SGK. - Nhận xét - Lắng nghe - 2 đội làm bảng con - Nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tiết 2, 3 Môn: Học vần<T213,214> Bài: uât - uyêt Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp II.Chuẩn bị: 5 - GV:Tranh ảnh ,thanh từ … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uât: *Dạy vần uyêt: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uât,uyêt,sản xuất,duyệt binh - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết tuần lễ,bóng chuyền1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uât -uyêt *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uât - Cho HSG so sánh với ât - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs phát âm uât - Gọi hs gài bảng uât + Để có tiếng xuất ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – HSG phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa sản xuất - Gọi hs đọc lại uât,xuất,sản xuất - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uât - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa,cho tìm tiếng mới - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết chuyền - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: ât - Khác: u - Nối tiếp uât - Gài bảng uât + Thêm x,/ - xờ - uât – sắt - xuất - Gài xuất - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết uât,uyêt, xuất,duyệt - Lắng nghe Tiết 2 *Luyện tập: -Luyện đọc: -Luyện nói: *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành… *Nội dung: - Gọi hs đọc lại bài ở T1 - Nhận xét – chỉnh sửa - Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng - Nhận xét – cho HSG thảo luận đọc câu - Gọi đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – chỉnh sửa - Gọi hs đọc chủ đề luyện nói. - Cho hs quan sát tranh thảo luận cặp: + Tên nước ta là gì? - Cá nhân, nhóm… - Lắng nghe - Nhận xét - Thảo luận cặp - Đọc cá nhân, nhóm, - Nhận xét - Đất nước ta tuyệt đẹp + Việt Nam 6 -Luyện viết: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: HSG + Em biết những cảnh đẹp nào? - Cho hs nhận xét bạn - Nhận xét – chốt lại - Cho học sinh viết vào VTV1 - Chấm 5 – 7 vỡ. - Nhận xét - cho điểm - Cho hs đọc lại bài ở SGK và tìm tiếng có vần uât– uyêt - Nhận xét – chỉnh sửa - Nhận xét tiết học - tuyên dương. - Dặn về học bài chuẩn bị uynh– uych + Đà Lạt,Vũng Tàu… - Nhận xét - Lắng nghe - Viết vào VTV1 // - Lắng nghe - 2 đội thi đua… - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 4 Môn:Tự nhiên và xã hội<T24> Bài: Cây gỗ Ngày dạy: 9/02/10 I.Mục tiêu: Học sinh biết - Nói được tên và biết được lợi ích của việc trồng cây gỗ. - Có ý thức bảo vệ cây cối,không bẻ cành,ngắt lá • So sánh các bộ phận chính, hiọnh dạng kích thước, ích lợi của cây rau và cây gỗ. II.Chuẩn bị: - GV: SGK,cây bạch đàn, … - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, thực hành,trò chơi… - HS:TNXH1,cây gỗ có ở địa phương III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 2. Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Các hoạt động: a.Hoạt động 1: Quan sát cây gỗ b.Hoạt động 2: Làm - Cho hs hát - Nhận xét – tuyên dương - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs - Nhận xét – tuyên dương - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài: “Cây gỗ”, ghi tựa. *Nội dung: - Cho hs quan sát cây gỗ mình mang tới, hs nào không có quan sát chung với bạn: + Cây gỗ tên gì?Gồm những bộ phận nào? HSG + Thân gỗ như thế nào? - Gọi hs trình bày kết quả về cây gỗcủa mình - Cho nhận xét – bổ sung - Nhận xét – chốt lại: Có nhiều loại cây gỗ các cây gỗ đều có:rễ,thân,la ́.Thân cao to có nhiều lá… - Hát tập thể - Nhận xét - Để gv kiểm tra - Lắng nghe - Đọc tựa. - Thảo luận cặp + Cây bạch đàn, gồm: rễ, thân,lá + Thân có vỏ… - Trình bày - Nhận xét – bổ sung - Lắng nghe 7 việc với SGK: 3. Củng cố: 4. Dặn dò: * Nội dung: - Cho hs quan sát tranh ở SGK và trả lời : + Cây gỗ được trồng ở đâu ? + Hãy kể tên 1 số cây gỗ mà em biết? HSG + Nói về lợi ích của cây gỗ? - Gọi đại diện trình bày - Cho hs liên hệ - GV nhận xét - chốt lại: Cây gỗ được trồng lấy gỗ và trồng thành rừng… - Gọi hs trả lời: + Hãy kể tên 1 số cây gỗ mà em biết? HSG + Các bộ phận chính của cây gỗ? - Nhận xét – tuyên dương - Nhận xét tiết học – tuyên dương. - Dặn hs về chuẩn bị Con cá - 3 dãy thảo luận theo nhóm + Ở trong vườn và rừng… + Gáo,sao,bên… + Đóng bàn,ghế,tủ… - Trình bày - Liên hệ - Lắng nghe + Sao,cẩm lai… + Rễ,thân,lá - Nhận xét - Lắng nghe - Lắng nghe Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 10 tháng 02 năm 2010 Tiết 1 Môn: Toán <T94> Bài: Cộng các số tròn chục. Ngày dạy: 10/02/10 I. Mục tiêu: - Biết cộng các số tròn chục: Tính nhẩm và tính viết. - Bước đầu biết nhẩm nhanh kết quả các phép cộng các số tròn chục trong phạm vi 90 và giải toán - Rèn tính cẩn thận, sáng tạo. II. Chuẩn bị: - GV: SGK, bảng phụ, PBT, đồ dùng để chơi trò chơi… - Phương pháp: Quan sát,hỏi đáp,thảo luận,trò chơi… - HS: SGK III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 8 Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2.KTBC: 3. Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Hướng dẫn thực hiện phép cộng 30+20. -Cách đặt tính: - Cách cộng: b) Luyện tập: *Bài 1: *Bài 2: *Bài 3: HSG - Cho HS hát. - Gọi 2 hs lên bảng 30cm+10cm= 50cm+20cm= 40cm+40cm= 20cm+30cm= - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “Cộng các số tròn chục”- viết tựa. - Yêu cầu hs lấy ra 3 bó 1 chục que tính. - Lấy tiếp 2 bó 1 chục que tính. + Cả 2 lần các em lấy được tất cả bao nhiêu que tính? - Làm thế nào có được kết quả như vậy? HSG + Lấy mấy cộng với mấy? - GV kết luận: “ Để biết được 2 lần đã lấy được bao nhiêu que tính chúng ta phải làm phép tính cộng:30 + 20 = 50” HSG + Hỏi:” Số 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị” - Viết số 3 vào cột “chục”, số 0 vàocột “đơn vị” + Hỏi:” Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị” - Viết số 2 vào cột “chục”, số 0 vàocột “đơn vị” - Gv viết vào bảng và nêu: “Đặt dấu cộng ở phía trước và giữa 2 số, sau đó vạch ngang phép tính”. • 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. • 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. - Gọi HSG nhắc lại - Vậy 30+20=50. - Gọi HS nêu yêu cầu BT1. - Cho HS làm vào SGK,1 HS làm bảng phụ. - Gọi HS nhận xét bài ở bảng phụ. - Nhận xét – cho điểm. - Gọi HS đọc yêu cầu BT2 . - GV đính mẫu hướng dẫn cách nhẩm. - Gọi 2 HSG nhắc lại cách nhẩm. - Cho HS làm vào SGK. - Cho chơi đố bạn. - Gọi HS đọc đề BT3. - Cho HS làm vào SGK,1 HS làm PBT. - Cho giải bài toán vào vở.1 hs làm bảng phụ. -Đính bảng phụ gọi HS nhận xét: Bài giải Cả hai thùng đựng là: 20 + 30 = 50(gói bánh) - Hát cả lớp. - 2 hs lên bảng làm.HS dưới lớp làm vào nháp. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc tựa - Lấy ra 3 chục que tính. - Lấy thêm 2 bó que tính. + 50 que tính. - Thực hiện phép cộng - 30+20=50 - Lắng nghe. + Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị” + Số 20 gồm2 chục và 0 đơn vị” - Lắng nghe. - Nhắc lại. - // -Tính - Làm vào SGK. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Tính nhẩm - Quan sát - Nhắc lại. - Làm vào SGK. - Một HS đọc phép tính, 1 HS trả lời - Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh.Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? - Làm vào vở. - Nhận xét. 9 Bổ sung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tiết 2,3 Môn: Học vần<T215,216> Bài: uynh - uych Ngày dạy: 10/02/10 I.Mục tiêu: - Học sinh đọc và viết được uynh,uych,phụ huynh,ngã huỵch - Đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên từ 2-4 câu theo chủ đề: Đèn dầu,đèn điện,đèn huỳnh quang II.Chuẩn bị: - GV: thanh từ ứng dụng,đèn dầu… - Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, so sánh, phân tích… - HS:Bộ chữ THTV1. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Trình tự Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định: 2. KTBC: 3.Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Các hoạt động: *Dạy vần uynh: *Dạy vần uych: -Đọc từ ứng dụng: -Hướng dẫn viết chữ uynh,uych,phụ huynh, ngã huỵch - Cho hs hát - Gọi 2 hs đọc bài và viết che khuất,trăng khuyết 1 hs đọc câu ứng dụng. - Nhận xét – cho điểm - Hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 vần uynh - uych *Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, so sánh… *Nội dung: - Viết bảng và phát âm mẫu uynh - Cho HSG so sánh với uy - Nhận xét - Cho hs phát âm uynh - Cho hs gài bảng uynh +Để có tiếng huynh ta làm như thế nào? - Gọi hs đánh vần – phân tích - Nhận xét – chỉnh sửa – gài bảng - Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa phụ huynh - Gọi hs đọc lại uynh,huynh,phụ huynh - Nhận xét - chỉnh sửa - Quy trình tương tự uynh - Viết bảng gọi hs đọc trơn, phân tích - Nhận xét - chỉnh sửa - Giải thích từ ứng dụng - GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn quy trình viết. - Cho học sinh viết bảng con. - Nhận xét - chỉnh sửa - Hát tập thể - Viết bảng con,hs yếu viết khuyết - Lắng nghe - Đọc tựa - Quan sát - Giống: uy - Khác: nh - Nối tiếp uynh - Gài bảng uynh +Thêm h, - hờ- uynh - huynh - Gài huynh - Quan sát – nhận xét - Đọc cá nhân,nhóm - Lắng nghe - Đọc cá nhân,hs yếu đọc 2 từ. - Lắng nghe - Lắng nghe - Viết bảng con,hs yếu viết uynh,uych, huynh, - Lắng nghe 10 . 216 // Thủ công 24 Cắt ,dán hình chữ nhật <T1> THỨ NĂM 11 /02 /10 Toán 95 Lụn tập Học vần 217 Bài 10 3: Ơn tập Học vần 218 // THỨ SÁU 12 /02 /10 . 9/02 /10 Toán 93 Lụn tập Học vần 213 Bài 10 1: t - ut Học vần 214 // TNXH 24 Cây gỡ THỨ TƯ 10 /02 /10 Toán 94 Cợng các sớ tròn trục Học vần 215 Bài 10 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 1 24-25, lop 1 24-25, lop 1 24-25

Bình luận về tài liệu lop-1-24-25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP