đề thi học kì i môn toán 9

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 58
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 23:11

Mô tả: SỞ GD& ĐT TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I PHÒNG GD& ĐT CẦU KÈ NĂM HỌC: 2010 – 2011 Trường THCS Thông Hòa ( Đề tham khảo) Môn: Toán – Lớp 9 Thời gian làm bài: 90 phút Câu1: (2,5 điểm) Tính: a/ 121 - 2 16 c/ ( ) − 2 5 2 b/ − 2 2 61 60 d/ + −2 32 98 3 18 Câu 2: (2,5 điểm) a/ Trên cùng hệ trục tọa độ vẽ đồ thị các hàm số sau: (d 1 ): y = -2x + 5 (d 2 ): y= x + 2. b/ Tìm tọa độ giao điểm của A của (d 1 ) và (d 2 ). c/ Xác định hàm số có đồ thị đi qua gốc tọa độ O và điểm A. Câu 3: (2,5 điểm): a/ Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: 2x – y =1 và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó. b/ Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Kẻ đường cao AH và tia phân giác AK. Tính: BC; AH; BK? Câu 4: (2,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại M. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB, A ∈ (O) và B ∈ (O’). Tiếp tuyến chung trong tại M cắt tiếp tuyến chung ngoài AB tại K. a/ Chứng minh · 0 AMB 90= . b/ Chứng minh ∆ OKO’ là tam giác vuông và AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO’. c/ Biết AM = 8cm, BM = 6cm. Tính độ dài bán kính OM? ---------------------------------------- UBND HUYỆN CẦU KÈ HƯỚNG DAN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I PHÒNG GD – ĐT NĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn: TOÁN - Lớp 9 Câu Nội dung Điểm 1 2,5 điểm a/ 121 - 2 16 = 11 – 2.4 = 11 – 8 = 3 0,5 b/ − 2 2 61 60 = ( ) ( ) − +61 60 61 60 = 1.121 = 11 0,5 c/ ( ) − 2 5 2 = −5 2 = − 5 2 (Vì 5 >2) 0,5 d/ + − 2 32 98 3 18 = + − 2 16.2 49.2 3 9.2 = + − = 8 2 7 2 9 2 6 2 0,5 0,5 2 2,5 điểm a/ * Vẽ (d 1 ): y =- 2x + 5 x = 0 ⇒ y = 5 y = 0 ⇒ x = 5 2 − − = 2,5 2 2,5 3 -2 5 y=-2x+5 y=x+2 1 x y A 0 - Xác định và vẽ đúng (d 1 )0,5đ * Vẽ (d 2 ): y = x + 2 x = 0 ⇒ y = 2 y = 0 ⇒ x = 2 1 − = - 2 - Xác định và vẽ đúng (d 1 )0,5đ b/ Phương trình hoành độ giao điểm của (d 1 ) và (d 2 ): x + 2 = -2x + 5 ⇔ x + 2x = 5 -2 0,5 ⇔ 3x =3 ⇔ x = 1 0,25 Thế x = 1 vào hàm số y = x + 2, ta có: y = 1 + 2 =3 Tọa độ giao điểm A(1; 3) 0,25 c/ Hàm số cầm tìm có dạng: y =ax Thế x = 1; y = 3 vào hàm số, ta có: 3 = a.1 ⇒ a =3 Hàm số phải xác định là: y = 3x. 0,25 0,25 3 2,5 điểm a/ 2x – y = 1 ⇔ y= 2x – 1 Nghiệm tổng quát của phương trình (x ∈ ¡ ; y = 2x -1) Vẽ (d): y = 2x – 1 x = 0 ⇒ y = -1 y = 0 ⇒ x = = 1 0,5 2 0,5 - Xác định và vẽ đúng (d)0,5đ b/ * Trong ∆ vABC, Ta có: BC = ( ) + = + = 2 2 2 2 AB AC 3 4 5 cm 0,5 KH C B A 3 4 * Ta có: BC.AH = AB.AC ⇒ AH = ( ) = = AB.AC 3.4 2,4 cm BC 5 0,5 * Vì AK là tia phân giác của µ A . Nên: BK AB CK AC = ⇒ BK CK AB AC = = BK CK BC AB AC AB AC + = + + = = + 5 5 3 4 7 ⇒ BK = ( ) = = 5.AB 5.3 15 cm 7 7 7 0,5 4 2,5 điểm a/ Ta có: AK = MK; MK = KB ( 2 tiếp tuyến cắt nhau) ⇒ AK = MK = KB = AB 2 ⇒ ∆ AMB vuông tại M ⇒ · 0 AMB 90 = . b/ KO là tia phân giác của · AKM KO’là tia phân giác của · BKM Mà · AKM & · BKM kề bù nhau ⇒ · 0 OKO' 90 = ⇒ ∆ OKO’ là tam giác vuông tại K. c/ * Gọi I là trung điểm của OO’. Ta có: IK là trung tuyến thuộc cạnh huyền của ∆ vuông OKO’. Nên: IK = OO' 2 ⇒ K thuộc đường tròn đường kinh OO’ (1). * Ta có: OA P O’B ⇒ OABO’ là hình thang ⇒ IK là đường trung bình của hình thang. ⇒ IK P OA và O’B. Mà: OA ⊥ AB ⇒ IK ⊥ AB tại K (2). Từ (1) & (2) ⇒ AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO’ tại K. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 K I M O O' B A . TRÀ VINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I PHÒNG GD& ĐT CẦU KÈ NĂM HỌC: 2010 – 2011 Trường THCS Thông Hòa ( Đề tham khảo) Môn: Toán – Lớp 9 Th i gian. i m) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngo i t i M. Kẻ tiếp tuyến chung ngo i AB, A ∈ (O) và B ∈ (O’). Tiếp tuyến chung trong t i M cắt tiếp tuyến

— Xem thêm —

Xem thêm: đề thi học kì i môn toán 9, đề thi học kì i môn toán 9, đề thi học kì i môn toán 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-i-mon-toan-9

Đăng ký

Generate time = 0.537089109421 s. Memory usage = 18.45 MB