tiet 53 tong ket tu vung

21 602 2
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 23:11

lµ tõ m« pháng ©m thanh cña tù nhiªn, con ng­êi. Lµ tõ gîi t¶ h×nh ¶nh, d¸ng vÎ, tr¹ng th¸i sù vËt. VD : µo µo, lanh l¶nh, sang s¶ng, choe choÐ, ­ ö… Giã thæi µo µo VD : l¾c l­, l¶o ®¶o, ngËt ng­ìng, gËp ghÒnh,liªu xiªu, bång bÒnh… M¸i tãc bång bÒnh * Tõ t­îng thanh: * Tõ t­îng h×nh: T×m nh÷ng con vËt mµ tªn cña nã ®­ îc ®Æt dùa vµo tiÕng kªu cña chÝnh nã. Đám mây lốm đốm, xám như đuôi con sóc nối nhau bay quấn sát ngọn cây lê thê đi mãi, bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, đã lồ lộ đằng xa một bức vách trắng toát. Đám mây lốm đốm, xám như đuôi con sóc nối nhau bay quấn sát ngọn cây lê thê đi mãi, bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, đã lồ lộ đằng xa một bức vách trắng toát. Xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau : Xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau : * Tác dụng : Hình ảnh đám mây hiện ra rất cụ thể và sống động với những đường nét, dáng vẻ, màu sắc giúp người đọc dễ hình dung và cảm nhận về đám mây. * Tác dụng : Hình ảnh đám mây hiện ra rất cụ thể và sống động với những đường nét, dáng vẻ, màu sắc giúp người đọc dễ hình dung và cảm nhận về đám mây. 1, So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm. 2 kiểu : - So sánh ngang bằng -So sánh không ngang bằng. 2, ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tư ợng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm. 2 Kiểu: - ẩn dụ hình ảnh. - ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 3, Nhân hóa: Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng từ ngữ vốn được gọi hoặc tả người làm cho con vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm như con người. 3.Kiểu: -Dùng từ gọi người để gọi vật - Dùn từ ngữ chỉ hoạt động của người để chỉ hoạt độngcủa vật. - Trò chuyện xưng hô với vật như đối với con người. 4, Hoán dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nhau nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt 4 kiểu - lấy bộ phận để gọi toàn thể. -Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng. - Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng -Lấy dấu hiệu đặc trưng của vật để gọi sự vật 5, Nói quá: Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. VD: Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn 6, Nói giảm, nói tránh: Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển để tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, hoặc tránh thô tục, thiếu lịch sự Bác đã đi rồi sao Bác ơi! Trời thu đang đẹp, nắng xanh trời. 7, Điệp ngữ: Là cách lặp đi lặp lại một từ, một ngữ để nhấn mạnh ý, gây cảm xúc mạnh. Tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. 8, Chơi chữ: Là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hướclàm cho câu văn hấp dẫn, thú vị. B gi i ch cu ụng, Xem mt qu búi ly chng li chng? ễng thy gieo qu bo rng: Li thỡ cú li nhng rng khụng cũn. . Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội Trau dồi vốn từ Tiết 53 : -Từ tượng thanh và từ tượng hình -Một số phép tu từ từ vựng. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Ghi lại đầy đủ. vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn 6, Nói giảm, nói tránh: Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển để tránh gây cảm giác quá đau buồn,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 53 tong ket tu vung, tiet 53 tong ket tu vung, tiet 53 tong ket tu vung

Bình luận về tài liệu tiet-53-tong-ket-tu-vung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP