Số 0 trong phép trừ.

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11355 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 60
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 20:11

Mô tả: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN Kiểm tra bài cũ Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN 3 – 3 = O TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 5 5 0 5 - 0 5= TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1. Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009

— Xem thêm —

Xem thêm: Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-0-trong-phep-tru

Đăng ký

Generate time = 0.224028110504 s. Memory usage = 18.41 MB