Số 0 trong phép trừ.

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 20:11

Mô tả: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN Kiểm tra bài cũ Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN 3 – 3 = O TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 5 5 0 5 - 0 5= TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1. Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009

— Xem thêm —

Xem thêm: Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ.

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.152685880661 s. Memory usage = 17.6 MB