Số 0 trong phép trừ.

14 76 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 20:11

Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN Kiểm tra bài cũ Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN 3 – 3 = O TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 5 5 0 5 - 0 5= TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1. Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ.

Bình luận về tài liệu so-0-trong-phep-tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP