Đề thi môn: Kinh tế phát triển

tailieuhay_4789
tailieuhay_4789(14664 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 57
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 19:15

Mô tả: HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Ghi chú Sinh viên được tham khảo tài liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Đề thi mơn: Kinh tế phát triển Lớp: QTKDK1A-1B Thời gian làm bài: 60 phút Câu hỏi 1: Những điều kiện nào dưới đây khơng nằm trong những điều kiện ràng buộc đi liền với chương trình điều chỉnh cơ cấu của Ngân Hàng Thế Giới: a- Tư nhân hóa xí nghiệp quốc doanh b- Xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu c- Lập cơ chế phân phối ngoại tệ. d- Nới lỏng kiểm sốt ngoại hối Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi trên và giải thích lý do chọn. Câu hỏi 2: Các nước đang phát triển nên đi theo mơ hình tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp nào, tại sao? Câu hỏi 3: GNP thực của một quốc gia tăng 31,5 tỷ đơ la và qui mơ vốn tăng 68 triệu đơ la trong một giai đoạn . Tính hệ số ICOR của quốc gia này. Câu hỏi 4: Liệt kê tất cả các cơng thức có thể sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế. Câu hỏi 5: Hao phí lao động để sản xuất ra một đơn vị đồ gỗ của Mỹ và Mexico lần lượt là 4 va 9 giờ lao động. Hao phí lao động để sản xuất ra 1 đơn vị bắp của của Mỹ và Mexico lần lượt là 2 và 3 giờ lao động. Theo lý thuyết lợi thế tương đối Mexico và Mỹ nên sản xuất hàng hóa nào? Trình bày lý do tại sao? Câu hỏi 6: Tại sao Mỹ từ chối ký hiệp định thư Kyoto? Giáo viên ra đề Hạ Thị Thiều Dao Ghi chú Sinh viên được tham khảo tài liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM . liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Đề thi mơn: Kinh tế phát triển Lớp: QTKDK1A-1B Thời gian làm bài: 60 phút Câu hỏi 1: Những. và giải thích lý do chọn. Câu hỏi 2: Các nước đang phát triển nên đi theo mơ hình tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp nào, tại sao? Câu hỏi 3: GNP thực của

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi môn: Kinh tế phát triển, Đề thi môn: Kinh tế phát triển, Đề thi môn: Kinh tế phát triển

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14184188842773 s. Memory usage = 17.68 MB