Đề thi môn: Kinh tế phát triển

tailieuhay_4789
tailieuhay_4789(14575 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 404
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 19:15

Mô tả: HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Ghi chú Sinh viên được tham khảo tài liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Đề thi mơn: Kinh tế phát triển Lớp: QTKDK1A-1B Thời gian làm bài: 60 phút Câu hỏi 1: Những điều kiện nào dưới đây khơng nằm trong những điều kiện ràng buộc đi liền với chương trình điều chỉnh cơ cấu của Ngân Hàng Thế Giới: a- Tư nhân hóa xí nghiệp quốc doanh b- Xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu c- Lập cơ chế phân phối ngoại tệ. d- Nới lỏng kiểm sốt ngoại hối Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi trên và giải thích lý do chọn. Câu hỏi 2: Các nước đang phát triển nên đi theo mơ hình tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp nào, tại sao? Câu hỏi 3: GNP thực của một quốc gia tăng 31,5 tỷ đơ la và qui mơ vốn tăng 68 triệu đơ la trong một giai đoạn . Tính hệ số ICOR của quốc gia này. Câu hỏi 4: Liệt kê tất cả các cơng thức có thể sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế. Câu hỏi 5: Hao phí lao động để sản xuất ra một đơn vị đồ gỗ của Mỹ và Mexico lần lượt là 4 va 9 giờ lao động. Hao phí lao động để sản xuất ra 1 đơn vị bắp của của Mỹ và Mexico lần lượt là 2 và 3 giờ lao động. Theo lý thuyết lợi thế tương đối Mexico và Mỹ nên sản xuất hàng hóa nào? Trình bày lý do tại sao? Câu hỏi 6: Tại sao Mỹ từ chối ký hiệp định thư Kyoto? Giáo viên ra đề Hạ Thị Thiều Dao Ghi chú Sinh viên được tham khảo tài liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM . liệu. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Đề thi mơn: Kinh tế phát triển Lớp: QTKDK1A-1B Thời gian làm bài: 60 phút Câu hỏi 1: Những. và giải thích lý do chọn. Câu hỏi 2: Các nước đang phát triển nên đi theo mơ hình tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp nào, tại sao? Câu hỏi 3: GNP thực của

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi môn: Kinh tế phát triển, Đề thi môn: Kinh tế phát triển, Đề thi môn: Kinh tế phát triển

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-mon-kinh-te-phat-trien

Đăng ký

Generate time = 0.105628967285 s. Memory usage = 18.46 MB