tiết 58: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN (Ngữ văn 8)

17 932 2
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 19:11

KIÓm tra bµi cò ? Đo ̣ c thuô ̣ c lo ̀ ng ba ̀ i thơ “ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” cuả Phan Bội Châu ? Nêu nghệ thuật đặc sắc và nội dung chính của bài thơ ? I.Tìm hiểu chung 1.Ta ́ c gia ̉ -Phan Châu Trinh ( 1872 -1926 ) -Là nhà nho yêu nước, nhà cách mạng lớn ở nước ta đầu thế kỉ XX. 2. Văn ba ̉ n. *Hoa ̀ n ca ̉ nh sa ́ ng ta ́ c : Được viết trong thời gian bị đầy ở Côn Đảo. Ba ̀ i 15 – Tiê ́ t 58 : ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN ( Phan Châu Trinh ) I.Tỡm hiu chung 1.Ta c gia -Phan Chõu Trinh ( 1872 -1926 ) -L nh nho yờu nc, nh cỏch mng ln nc ta u th k XX. 2. Vn ba n. *Hoa n ca nh sa ng ta c : c vit trong thi gian b y Cụn o. *c Chỳ thớch Ba i 15 Tiờ t 58 : P CễN LễN ( Phan Chõu Trinh ) Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! I.Tìm hiểu chung 1.Ta ́ c gia ̉ -Phan Châu Trinh ( 1872 -1926 ) -Là nhà nho yêu nước, nhà cách mạng lớn ở nước ta đầu thế kỉ XX. 2. Văn ba ̉ n. *Hoa ̀ n ca ̉ nh sa ́ ng ta ́ c : Được viết trong thời gian bị đầy ở Côn Đảo. *Đọc – Chú thích Ba ̀ i 15 – Tiê ́ t 58 : ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN ( Phan Châu Trinh ) Một số hình ảnh về côn đảo ( Côn Lôn ) Phong cảnh Côn Đảo Chuồng cọp - Côn Đảo Mô hình tù nhân chính trị Nhaứ tuứ Coõn ẹaỷo I.Tìm hiểu chung 1.Ta ́ c gia ̉ -Phan Châu Trinh ( 1872 -1926 ) -Là nhà nho yêu nước, nhà cách mạng lớn ở nước ta đầu thế kỉ XX. 2. Văn ba ̉ n. *Hoa ̀ n ca ̉ nh sa ́ ng ta ́ c : Được viết trong thời gian bị đầy ở Côn Đảo. *Đọc – Chú thích * Thể thơ Thê ̉ thâ ́ t ngôn ba ́ t cu ́ Đươ ̀ ng luâ ̣ t Ba ̀ i 15 – Tiê ́ t 58 : ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN ( Phan Châu Trinh ) THÊ ̉ THƠ THÂ ́ T NGÔN BA ́ T CU ́ ĐƯƠ ̀ NG LUÂ ̣ T -Sô ́ câu : 8 câu / ba ̀ i - Sô ́ chư ̃ : 7 chư ̃ / câu - Ngă ́ t nhi ̣ p 4 /3 - Gieo vâ ̀ n : ơ ̉ ca ́ c chư ̃ cuô ́ i cu ̉ a ca ́ c câu 1,2,4,6,8. - Co ́ phe ́ p đô ́ i giư ̃ a câu 3 vơ ́ i câu 4, Câu 5 vơ ́ i câu 6 - Luâ ̣ t bă ̀ ng tră ́ c. - Bô ́ cu ̣ c : Đê ̀ - thư ̣ c - luâ ̣ n -kê ́ t I.Tỡm hiu chung 1.Ta c gia -Phan Chõu Trinh ( 1872 -1926 ) 2. Vn ba n. II.Phõn tớch 1.Bn cõu th u : -T thc cụng vic p ỏ. - T th hiờn ngang, lm lit ; hnh ng mnh m phi thng ; sc mnh ghờ gm thn kỡ. Ba i 15 Tiờ t 58 : P CễN LễN ( Phan Chõu Trinh ) Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! - ng t mnh , s t, Bỳt phỏp khoa trng CU HI THO LUN Bn cõu th u cú hai lp ngha. Hai lp ngha ú l gỡ ? I.Tỡm hiu chung 1.Ta c gia -Phan Chõu Trinh ( 1872 -1926 ) 2. Vn ba n. II.Phõn tớch 1.Bn cõu th u : -ng t mnh, s t, bỳt phỏp khoa trng -T thc vic p ỏ. -T th hiờn ngang, lm lit ; hnh ng mnh m phi thng ; sc mnh ghờ gm thn kỡ. 2. Bn cõu th cui : Ba i 15 Tiờ t 58 : P CễN LễN ( Phan Chõu Trinh ) Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, Mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con! . Trinh ) Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể mấy. ̀ i 15 – Tiê ́ t 58 : ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN ( Phan Châu Trinh ) Một số hình ảnh về côn đảo ( Côn Lôn ) Phong cảnh Côn Đảo Chuồng cọp - Côn Đảo Mô hình tù nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 58: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN (Ngữ văn 8), tiết 58: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN (Ngữ văn 8), tiết 58: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN (Ngữ văn 8)

Bình luận về tài liệu tiet-58-dap-da-o-con-lon-ngu-van-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP