TAP HUAN NGHI THUC DOI

35 313 1 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 18:11

Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 1. Các yêu cầu đối với đội viên 2. Các yêu cầu đối với chỉ huy Đội 3. Các loại đội hình, đội ngũ 4. Các nghi lễ và thủ tục của Đội Các loại đội hình, đội ngũ Giaựo vieõn: Leõ Hoaứng Khaỷi I.Mục tiêu 1.Về kiến thức • Học viên nắm được 4 loại đội hình hang dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn. • Nắm được cách thức sử dụng từng loại đội hình phù hợp. 2.Về kỹ năng • Học viên thực hành thành thạo cách thức tập hợp các loại đội hình và chỉnh đốn các loai đội ngũ. • Vận dụng sử dụng các loại đội hình, đội ngũ vào trong hoạt động thực tiễn, 3.Thái độ • Học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện • Nghiêm chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức Đội II.Các loại đội hình, đội ngũ A.Các loại đội hình 1. Đội hình hàng dọc 2. Đội hình hàng ngang 3. Đội hình chữ U 4. Đội hình vòng tròn B. Đội ngũ 1. Đội ngũ tĩnh tại 2. Đội ngũ vận động A.Các loại đội hình 1.Đội hình hàng dọc Đội hình hàng dọc dùng để tập hợp,điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động. 1.1.Phân đội hàng dọc Phân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng Hướng mặt PĐTrưởng 1 2 3 4 5 PĐPhó 1.2.Chi đội hàng dọc Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn( các phân đội khác( theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1. Hướng mặt PĐT1 1 2 3 4 5 6 PĐP 1 PĐT 2 1 2 3 4 5 6 PĐP 2 PĐT 3 1 2 3 4 5 6 PĐP 3 1.3.Liên đội hàng dọc Các chi đội xếp hàng dọc,theo thứ tự trước sau, do Liên đội quy định cách nhau khoảng 5m ( sắp xếp khi diễu hành). Hướng mặt Đ.hình C.đội1 Đ.hình C. đội 2 Đ.hình C.đội 3 Đ.hình C.đội n 2. Đội hình hàng ngang Đội hình hàng ngang được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện , lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội . 2.1.Phân đội hàng ngang Phân đội trưởng đứng đầu, đội viên lần lượt đứng về phía trái phân đội trưởng từ thấp dến cao, phân đội phó đứng cuối hàng. Hướng mặt PĐP * 5 4 3 2 1 * PĐT . thực tiễn, 3.Thái độ • Học viên nghi m túc trong quá trình học tập, tự rèn luyện • Nghi m chỉnh chấp hành đúng Điều lệ và Nghi thức Đội II.Các loại đội. thế nghi m. CĐT B.Đội ngũ 1.Đội ngũ tĩnh tại 1.1.Chỉnh đốn đội ngũ Sau khi tập hợp, cần phải chỉnh đốn đội ngũ để có 1 đơn vị sắp xếp ngay ngắn, nghi m
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP HUAN NGHI THUC DOI, TAP HUAN NGHI THUC DOI, TAP HUAN NGHI THUC DOI

Bình luận về tài liệu tap-huan-nghi-thuc-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP