thuc hanh nghiem lai luc day ac si met

3 1,371 9 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Tiết 13 thực hành nghiệm lại lực đẩy ác-si-mét Ngày soạn: I- mục tiêu: Kiến thức: -Hiểu đợc công thức tính lực đẩy ácsimét: F A =P =dV ( trọng lợng chất lỏng bị vật chiếm chổ) -Nêu đúng tên và đơn vị đo các đại lợng trong công -Tập đề xuất phơng án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ đã có Kĩ năng: Sử dụng lực kế, bình chia độ . để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy ác si mét II- chuẩn bị: Mỗi nhóm: 1 lực kế GHĐ 2N, 1 vật nặng có nóc không thấm nớc, cốc chia độ 200 ml,1 giá thí nghiệm, 1 bao ni lon nhỏ Mỗi học sinh: 1 mẫu báo cáo thực hành III- hoạt động dạy học: 1) Kiểm tra bài cũ: Dùng lực kế đo trọng lợng vật trong không khí, lực kế chỉ 1,7 N. Nhúng vật vào nớc thì lực kế chỉ 0, 7N. Hỏi lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật là bao nhiêu? Biết trọng lợng riêng của nớc là 10 000 N/m 3 . Hãy tìm thể tích của vật và thể tích của nớc bị vật chiếm chỗ HS: lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào nháp, GV gọi một số HS đem bài lên chấm điểm. 2) Nội dung bài mới: Bài thực hành hôm nay nhằm kiểm chứng lại độ lớn của lực đẩy Ac si mét ngoài thí nghiệm kiểm chứng trong bài học trớc Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: ? Hãy dựa vào kiến thức đã học ở bài trớc, thảo luận nêu phơng án kiểm chứng độ lớn của lực đẩy ác- si-mét bằng cách trả lời C5 GV chốt lại: Đo F A Đo P n Hoạt động 2: Hớng dẫn nội dung và thực hiện thí nghiệm 1 -Y/c HS quan sát hình 11.1 và 11.2 để năm dụng cụ và đọc SGK nắm cách tiến hành ? Để đo F A ta tiến hành theo phơng - HS dựa vào công thức F a = P nêu ph- ơng ánkiểm chứng: 1)Đo lực đẩy ác- si-mét F A 2)Đo trọng lợng phần chất lỏng bị vật chiếm chổ - HS quan sát hình, đọc SGK đề xuất phơng án tiến hành - HS theo dõi hớng dẫn Phơng án thí nghiệm: 1) Đo lực đẩy ác-si-mét: - Dùng lực kế đo trọng l- ợng P 1 của vật trong không khí - Dùng lực kế đo hợp lực F của các lực tác dụng lên vật khi vật chìm trong nớc- tức là đo trọng lợng của vật nặng khi nhúng vật trong nớc: F A = P 1 - P 2 = ? * Đo 3lần án nh thế nào- GV treo bảng 11.1 h- ớng dẫn Hs ghi kết quả và tính giá trị trung bình?Vậy F A đợc tính nh thế nào- GV hớng dẫn cách tiến hành trên dụng cụ cho các nhóm quan sát- Y/c HS tiến hành thí nghiệm, GV theo dõi, uốn nắn Hoạt động 3: HD nội dung và tiến hành thí nghiệm 2: -Y/c HS đọc SGK, quan sát hình 11.3 và 11.4 nắm dụng cụ và nêu phơng án thực hiện ? Đo thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chổ theo các bớc nào? Thể tích phần nớc này đợc tính nh thế nào ? Đo trọng lợng phần chất lỏng bị vật chiếm chổ nh thế nào? Trọng l- ợng này đợc tính nh thế nào- GV treo bảng 11.2 và hớng dẫn HS cách ghi kết quả và tính giá trị TB- GV h- ớng dẫn đồng loạt các nhóm tiến hành thí nghiệm lần 1, còn lần 2,3 các nhóm tự làm( trong khi HS tiến hành GV theo dõi, uốn nắn - Treo bảng kếtquả của 6 nhóm, y/c HS điền kết quả P của nhóm mình Hoạt động 4: Nhận xét kết quả và rút ra kết luận: - Tổ chức các nhóm và cả lớp so sánh, nhận xét kết quả F A và P của các nhóm và nhận xét chung? Từ kết quả thí nghiệm, em có kết luận gì Hoạt động 5: Rút kinh nghiệm giờ thực hành, thu dọn dụng cụ và báo cáo thực hành -HS viết công thức - HS quan sát -HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm, làm và ghi kết quả vào bảng, tính giá trị TB - HS ghi kết quả vào bản báo cáo thí nghiệm - HS quan sát hình, đọc SGK nêu ph- ơng án tiến hành - HS trả lời nội dung thực hành theo y/c của GV - HS theo dõi - Các nhóm đồng loạt tiến hành thí nghiệm lần 1 theo hớng dẫn của GV, ghi kết quả vào bảng và làm tiếp thí nghiệm lần 2,3 ghi kết quả và tính giá trị TB - Đại diện nhóm lên điền kết quả P của nhóm mình -HS nhận xét so sánh F A và P, nhận xét chung -HS điền từ vào chổ trống để rút ra kết luận 2/ Đo thể tích nớc bị chiếm chỗ có thể tích bằng thể tích của vật: - Đổ nớc vào bình chia độ, đọc giá trị thể tích n- ớc ban đầu trong bình V 1 =? - Nhúng chìm vật vào n- ớc, đọc thể tích nớc trong bình V 2 =? - Thể tích của vật V= V 2 - V 1 - Thể tích nớc bị chiếm chỗ V n = V 3) Đo trọng lợng của phần nớc có thể tích bằng thể tích của vật - Dùng lực kế đo trọng l- ợng P của bình có chứa n- ớc ở thể tích V 1 ( Đo 3 lần) - Đổ vào bình một lợng nớc sao cho mức nớc trong bình ở tại mức V 2 => thể tích nớc đổ vào bằng thể tích vật V=V n - Dùng lực kế đo trọng l- ợng P của bình nớc lúc sau ( Đo 3 lần) => Trọng lợng P n của phần nớc có thể tích bằng thể tích của vật P n = P-P - So sánh P n với lực đẩy Fa= P 1 - P 2 - Ghi vào bảng kết quả - Vậy Fa= P n = d n V III)Hớng dẫn về nhà: Nắm vững công thức F A = d.VTìm thêm các phơng án khác để kiểm chứng Nghiên cứu trớc bài Sự nổi ? Điều kiện để vật nổi , vật chìm? - ? Công thức tính lực đẩy? đơn vị đo? . Tiết 13 thực hành nghiệm lại lực đẩy ác -si- mét Ngày soạn: I- mục tiêu: Kiến thức: -Hiểu đợc công thức tính lực đẩy ácsimét: F A =P =dV ( trọng lợng chất lỏng. ác si mét II- chuẩn bị: Mỗi nhóm: 1 lực kế GHĐ 2N, 1 vật nặng có nóc không thấm nớc, cốc chia độ 200 ml,1 giá thí nghiệm, 1 bao ni lon nhỏ Mỗi học sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: thuc hanh nghiem lai luc day ac si met, thuc hanh nghiem lai luc day ac si met, thuc hanh nghiem lai luc day ac si met

Bình luận về tài liệu thuc-hanh-nghiem-lai-luc-day-ac-si-met

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP