Giao an luyen lop 5-tuan 15-cktkn(chi in)

14 51 0
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2010 Luyện tiếng Việt Tập làm văn : Luyện tập tả ngời I . / mục tiêu : Giúp học sinh. - Biết dựa vào dàn bài của bài văn tả hoạt động của một ngời mà em yêu mến. Viết một đoạn văn tả hoạt động của ngời đó. - Rèn kĩ năng chọn lọc chi tiết khi miêu tả,diễn đạt. II . / Chuẩn bị : a. GV: nội dung ôn luyện. b. HS: V ting vit thực hành.Dàn bài đã lập. III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ: - Nhắc lại dàn bài chung văn tả ngời ? - GV nhn xột, ghi im. 2. Hớng dẫn luyện tập: a) Hớng dẫn viết đoạn văn: - Gọi Hs đọc yêu cầu đề bài,phân tích yêu cầu đề: + Viết đoạn văn. + Nội dung tả : Ngời mà em yêu mến. - Gọi Hs trình bày dàn bài đã lập. Đoạ đoạn văn tả hoạt động (phát triển từ dàn bài). - Hớng dẫn dựa vào đoạn mẫu,viết đoạn văn hoàn chỉnh. b) Thực hành : - Yêu cầu HS viết đoạn văn - Gọi Hs đọc đoạn văn trớc lớp. - Hớng dấn lớp nhận xét : + Nội dung tả. + Cách dùng từ,đặt câu. 3. Củng cố : - Hệ thống kiến thức luyện tập. 4. Dặn dò : - Hớng dẫn ôn tập ở nhà : Hoàn chỉnh bài văn tả một ngời mà em thờng gặp. - 2 HS ni tip nhau tr li. - Hs đọc đề bài. - Phân tích yêu cầu đề. - Trình bày dàn bài,1 Hs đọc đoạn văn. - HS nghe GV phân tích mẫu nội dung đoạn. - HS viết đoạn văn. - Một số em đọc, Hs khác nhận xét ,bổ sung Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 1 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Thứ ba, ngày 07 tháng 12 năm 2010 Luyện Tiếng việt Luyện chữ Bài 15 I . / mục tiêu : - Học sinh viết bài luyện viết số 15 đúng chính tả, đúng mẫu chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, trình bày đẹp. - Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh - Giáo dục HS tính cẩn thận, sạch sẽ. II . / Chuẩn bị : a. GV: Nội dung bài viết b. HS : vở thực hành luyện viết III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a.Giới thiệu bài: - Nêu nội dung, nhiệm vụ bài học b.Nhận xét bài luyện viết - Gọi hs đọc bài viết. - Giúp học sinh nêu nội dung bài viết - HD HS nhận xét về bài viết: Kiểu chữ, trình bày, - Yêu cầu học sinh đọc thầm bài viết, ghi nhớ một số hiện tợng chính tả cần lu ý, chữ cần viết hoa c. HD HS luyện viết: * Viết chữ hoa: * Viết chữ thờng d. Thực hành - Nhắc nhở học sinh một số lu ý khi viết - HS chuẩn bị vở viết, bút viết. -Hs đọc bài luyện viết. - Nêu nội dung: Miêu tả vẻ đẹp của một em bé mới lớn qua thời thơ ấu. -HS đọc thầm bài viết và nêu nhận xét cách trình bày . - HS luyện viết chữ hoa theo mẫu(bảng con): C X O -HS luyện viết một số từ ngữ trong bài(vở nháp): TRe già măng mọc Xẻ núi ngăn sông Xây thành đắp luỹ Oai hùng chiến công - HS luyện viết. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 2 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 bài - Yêu cầu học sinh viết luyện viết - GV theo dõi, uốn nắn - Chấm bài - Nêu nhận xét về kết quả luyện viết của học sinh 5. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học. - HD HS luyện viết ở nhà bài viết theo kiểu chữ tự chọn. Chấm bài, đổi vở tham khảo bài của bạn Luyện toán Luyện tập . I . / mục tiêu : - Củng cố,rèn kĩ năng thực hiện phép tính với số thập phân. - Rèn kĩ năng chuyển đổi từ hỗn số sang số thập phân,tìm thành phần cha biết của phép tính. - Luyện tập giải toán có lời văn. II . / Chuẩn bị : c. GV: nội dung ôn luyện. d. HS: Vở luyện tập toán . III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ : - Nêu cách thực hiện cộng,trừ ,nhân STP. - GV nhận xét. 2 .Hớng dẫn luyện tập : Bài 1: -Hớng dẫn HS thực hiện tính giá trị các biểu thức: 360 + 7 + 0,5 + 0,06 = 200 + 3 + 4 10 + 5 1000 = - CHo HS đối chiếu kết quả. - Chọn và ghi đáp án đúng/sai Bài 2. - Hớng dẫn đa các hỗn số về STP, so sánh và điền dấu > , < , = - Gọi 3 HS lên bảng trình bày. - GV chữa chung cả lớp. -2 Học sinh nêu. - HS tự làm bài tính giá trị từng biểu thức vào vở. Nêu kết quả lựa chọn. - Đối chiếu kết quả: 367,56 203,45 - Nêu cách chuyển hỗn số sang STP. -Yêu cầu tự làm bài vào vở. 7 3 10 = 7,3 Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 3 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Bài 3 : - Yêu cầu HS thực hiện lần lợt từng phép chia và dừng lại khi phần thập phân của thơng có 2 chữ số. - Hớng dẫn xác định số d của phép chia. Bài 4: - Cho Hs xác định yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Chữa bài,nêu cách tìm x 3. Củng cố : - Hệ thống kiến thức luyện tập . 4. Dặn dò : - Hớng dẫn luyện tập ở nhà. 4 1 4 = 4,25 < 4,4 13 2 25 = 13,08 > 13,05 - Hs tự làm bài vào vở,kết quả: a) 3,076 : 0,85 17 : 3,45 Nêu số d. - 2 HS thực hiện trên bảng, lớp làm vào vở: a) 132 : x = 4,8 : 0,3 b) x : 14,5 = 29 21,55 Lớp nhận xét kết quả. - HS chú ý nghe . Thứ t, ngày 8 tháng 12 năm 2010 Luyện tiếng Việt LTVC : Tổng kết vốn từ I . / mục tiêu : - Ôn tập kiến thức về các từ loại đã học. - Rèn kĩ năng xác định từ loại trong van cảnh . Viết đoạn văn có sử dụng một số từ loại đã học. II . / Chuẩn bị : a. GV: nội dung ôn luyện. b. HS: V ting vit thực hành. III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng chữa BT2( tiết trớc). GV chữa chung cả lớp. 2 . Hớng dẫn luyện tập : Bài 1: - Giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập. - Gọi Hs đọc đề bài. - Đọc thầm từng từ ở hai cột. + Tìm từ nối cho phù hợp. - Gọi HS lên bảng làm. - 2 HS lên bảng làm bài tập. Lớp nhận xét,bổ sung. - HS đọc nội dung bài. +Tự làm bài. +Hs nối tiếp lên bảng làm. Lớp nhận xét,bổ sung. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 4 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 - Gv chữa chung cả lớp. Bài 2: Nói các chủ đề với các câu tục ngữ,thành ngữ biểu đạt chủ đề đó. - Cho HS giải thích các câu tục ngữ,thành ngữ. - Nhận xét và cho HS làm bài cá nhân vào vở. Bài 3: Viết một đoạn văn 4-5 câu tả hình dáng một ngời trong gia đình em. - Gọi Hs đọc đoạn văn. - Cho Hs làm bài cá nhân vào vở.Yêu cầu HS gạch chân dới động từ , tính từ . 3. Củng cố: - Nhắc lại kiến thức về 5 từ loại đã học . - Hệ thống kiến thức luyện tập. 4. Dặn dò: - Đọc trớc bài sau : TLV Luyện tập tả ngời. - HS đọc đề. - Từng HS giải nghĩa các câu thành ngữ,tục ngữ. - Hs tự làm vào vở. Một số em đọc bài làm. - 1 Hs đọc đoạn văn. + Làm bài cá nhân, khi viết có sử dụng một số từ loại đã học. - Một số HS đọc đoạn văn đã viết,lớp nhận xét,bổ sung. - 5 HS nối tiếp nhắc lại kiến thức về 5 từ loại đã học. Luyện Toán Chia một số thập phân cho một số thập phân I . / mục tiêu : - Củng cố, và rèn kỹ năng chia một số thập phân cho một số thập phân. - HS làm bài tập nhanh, thành thạo. - Giáo dục HS tính nhanh nhẹn, chính xác. II . / Chuẩn bị : b. GV: nội dung ôn luyện. c. HS: Vở luyện tập toán . III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Tính: 9,6 : 3,2 ; 10,5 : 3,5 - Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân? - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Thực hành - Cả lớp hát. - 2 HS phát biểu quy tắc. - Lớp theo dõi, nhận xét. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 5 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Bài 1: Đặt tính rồi tính: - GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án đúng: - HS làm bài cá nhân - 2 HS làm bài trên bảng lớp - HS nhận xét. Bài 2: Tính a. (128,4 73,2) : 2,4 + 18,32 b. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 0,32 - Gọi HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS tự làm bài. - GV cùng HS chữa bài. - Nêu cách thực hiện tính giá trị của các biểu thức trên? Bài 3: Tìm x Bài 4 : Một vờn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25m 2 , chiều dài là 38,5 m. Ng- ời ta muốn rào xung quanh vờn và làm - HS đề bài. - 2 HS làm bài trên bảng lớp. Lớp làm bài vào vở. - Chữa bài a. (128,4 73,2) : 2,4 + 18,32 = 55,2 : 2,4 + 18,32 = 23 + 18,32 = 41,32 b. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 0,32 = 8,64 : 4,8 + 0,32 = 1,8 + 0,32 = 2,12 - 2 HS nêu. a. x ì 2,1 = 9,45 x = 9,45 : 2,1 x = 4,5 b. 2,21 : x = 0,425 ì 2 2,21 : x = 0,85 x = 2,21 : 0,85 x = 2,6 - HS đọc và tóm tắt đề. - Thảo luận nhóm tìm cách giải. - Chữa bài: Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 6 163,7,44 3,4 13,6,5 4,2 38,7 1,5 17,40 4,35 27 7 48,16 1 0 5 3,25 8 7 25,8 0 4 5 4 2 04 0 2 10 0 1 20 0 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 cửa vờn. Hỏi hàng rào xung quanh vờn dài bao nhiêu m, biết cửa vờn rộng 3,2m? - GV nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố - GV củng cố nội dung bài. 5. Dặn dò - Học bài và chuẩn bị bài sau. Bài giải Chiều rộng của vờn cây là: 789,25 : 38,5 = 20,5 (m) Chu vi vờn cây là: (38,5 + 20,5) ì 2 = 118 (m) Độ dài của hàng rào xung quanh vờn là: 118 3,2 = 114,8 (m) Đáp số : 114,8m Giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ đề : Uống nớc nhớ nguồn Tìm hiểu về các anh hùng liệt sĩ của địa phơng I . / mục tiêu : - HS hiểu đợc những công lao của các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ đã chiến đấu vì nền độc lập dân tộc. - có những việc làm thể hiện lòng biết ơn đối với những ngời có công - Có ý thức và thái độ đúng trớc những việc làm đền ơn đáp nghĩa. II . / Nội dung : Hoạt động 1: giới thiệu chủ đề - giáo viên giới thiệu chủ đề sinh hoạt. - giải thích ý nghĩa Hoạt động 2: Báo cáo kết quả; Tìm hiểu về các gia đình thơng binh, liệt sĩ và ngời có công ở địa phơng. * GV yêu cầu các nhóm theo địa bàn xóm thôn báo cáo nội dung đã tìm hiểu về: + những gia đình thơng binh, liệt sỉ, có công ở thôn xóm nơi mình đang c trú - gồm có những ai? - đã có công lao gì? - hiện nay cuộc sống của họ thế nào Hoạt động 3: Báo cáo kết quả tìm hiểu về chính sách đãi ngộ của nhà nớc và những phong trào đền ơn đáp nghĩa ở địa phơng. GV yêu cầu HS báo cáo kết quả tìm hiểu các hoạt động đợc tổ chức ở thôn xóm, nhà trờng Hoạt động 4: GV kết luận về các hoạt động dựa trên kết quả mà HS báo cáo. - Liên hệ những việc làm mà theo sức của HS có thể làm đợc. Hoạt động 5: dăn dò: GV nhắc nhở HS cần làm những việc thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với những ngời có công. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 7 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2009 Luyện tiếng Việt TLV : LUYEN TAP TA NGệễỉI I . / mục tiêu : - Bit vit mt bi vn t ngi hon chnh, th hin s quan sỏt chõn thc, din t trụi chy. II . / Chuẩn bị : a. GV: nội dung ôn luyện. b. HS: V ting vit thực hành. III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KIM TRA BI C: - Gi 1 HS nhc li dn bi chung ca bi vn t ngi. 2. BI MI: a.Gii thiu bi: bi: T mt ngi thõn ca em ang lm vic nh. b. Hng dn HS tỡm hiu bi: - bi yờu cu t ai? - Trng tõm miờu t ca bi l gỡ? - T theo trỡnh t no? - Lp dn ý cho bi vn - GV b sung. c. Hng dn HS lm bi: - Theo dừi, giỳp HS yu lm bi. - Ht thi gian lm bi, yờu cu HS lm bng ph gn lờn bng, c lp theo dừi, nhn xột. - B sung cho im. - Gi 3 5 HS di lp c bi lm. - Nhn xột - B sung - Cho im nhng HS vit t yờu cu. d. Cng c - Dn dũ: - Dn HS v nh sa li v hon chnh bi vit. - HS nhc li- c lp nhn xột, b sung - 2 HS c bi. - HS ln lt tr li - C lp lp dn ý. - 2 HS c dn ý va lp - C lp nhn xột. - C lp lm bi vo v. - 1HS lm bi vo bng ph. - Gn bi lm lờn bng, c bi lam cho c lp nhn xột. - C lp theo dừi, nhn xột. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 8 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Luyện Toán ôn tập: tỉ số phần trăm I . / mục tiêu : - Củng cố cho HS: Nhận biết về tỉ số phần trăm của hai đại lợng; viết một phân số thành tỉ số phần trăm. - Vân dụng kiến thức để làm bài tập nhanh, thành thạo. II . / Chuẩn bị : a. GV: nội dung ôn luyện. b. HS: Vở luyện tập toán . III ./ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Viết các phân số sau dới dạng phân số có mẫu là 100: 300 27 ; 500 25 - Nhận xét bài làm của HS. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài. b. Thực hành. Bài 1: Tỉ số phần trăm sau cho biết điều gì? + Tỉ số giữa số sách Toán và số sách Tiếng việt là 92%. + Số học sinh nữ chiếm 45% số học sinh của cả lớp. + Số học sinh lớp 5 chiếm 25% số học sinh toàn trờng. Bài 2: Viết (theo mẫu) %5 100 5 500 25 == - GV nhận xét. Bài 3: Một vờn cây có 600 cây chanh và cam, trong đó số cây cam là 480 cây. - Cả lớp hát. - 2 HS lên bảng, lớp làm vào vở nháp: 100 9 300 27 ; 100 5 500 25 == + Tỉ số này cho biết cứ 100 quyển sách Tiếng Việt thì có 92 quyển sách Toán. + Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của cả lớp thì có 45 em là học sinh nữ. + Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trờng thì có 25 em là học sinh lớp 5. - HS làm bài cá nhân. - 4 HS lên bảng. - Lớp làm vào vở. Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 9 Giáo án luyện 5B Năm học 2010 - 2011 Tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với số cây của cả vờn? - Yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài. - GV cùng HS chữa bài. - GV chốt lời giải đúng. Bài 4: Một cửa hàng có 300m vải hoa và vải màu, trong đó số vải hoa có 180m. a. Tìm tỉ số phần trăm của số vải hoa so với tổng số vải của cửa hàng? b. Tỉ số phần trăm của số vải màu và tổng số vải của cửa hàng là bao nhiêu? - GV nhận xét, cho điểm đánh giá bài làm của HS. 4. Củng cố - GV củng cố nội dung ôn tập. 5. Dặn dò - Ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. %16 100 16 25 4 %8 100 8 900 72 %9 100 9 400 36 %6 100 6 500 30 == == == == - Nhận xét bài làm trên bảng của bạn. - HS đọc đề. - Lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài. Bài giải Tỉ số phần trăm của số cây cam so với số cây của cả vờn là: 480 : 600 = %80 100 80 600 480 == Đáp số: 80% - HS làm bài theo cặp. Bài giải a. Tỉ số phần trăm của số vải hoa và tổng số vải của cửa hàng là: 180 : 300 = %60 100 60 300 180 == b. Số vải màu của cửa hàng có là: 300 180 = 120 (m) Tỉ số phần trăm của số vải màu và tổng số vải của cửa hàng là: 120 : 300 = %40 100 40 300 120 == Đáp số : a. 60% b. 40% Phạm Ngọc Hùng Trờng Tiểu học Hiệp Cờng 10 . cố, hệ thống hoá các kiến thức đã học về: danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, đại từ và quy tắc viết hoa danh từ riêng. - Thực hành kĩ năng sử dụng từ. hàng rào xung quanh vờn là: 118 3,2 = 114,8 (m) Đáp số : 114,8m Giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ đề : Uống nớc nhớ nguồn Tìm hiểu về các anh hùng liệt sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an luyen lop 5-tuan 15-cktkn(chi in), Giao an luyen lop 5-tuan 15-cktkn(chi in), Giao an luyen lop 5-tuan 15-cktkn(chi in)

Bình luận về tài liệu giao-an-luyen-lop-5-tuan-15-cktkn-chi-in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP