loi tuyen the dang vien moi

Michael Dell
Michael Dell(11651 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 809
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 13:11

Mô tả: Lời tuyên thệ Đảng viên mới Tôi .: Đứng dới cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh xin thề 1/ Tuyệt đối trung thànhvới mục đích lý tởng cáh mạng của Đảng, Chấp hành nghiêm chỉnh cơng lĩnh chính trị , điều lệ Đảng , nghị quyết , chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nớc , hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2/ Không ngừng học tập , rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng , có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, có lối sống lành mạnh. 3/ Liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 4/ Tham gia xây dựng , bảo vệ đờng lối , chính sách và tổ chức của Đảng . Phục tùng kỷ luật giữ gìn đoàn kết trong Đảng, thờng xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ. ( Xin Thề )3

— Xem thêm —

Xem thêm: loi tuyen the dang vien moi, loi tuyen the dang vien moi, loi tuyen the dang vien moi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu loi-tuyen-the-dang-vien-moi

Đăng ký

Generate time = 0.1500039100647 s. Memory usage = 18.56 MB