Trang tri hoi truong

17 324 0 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 13:11

Bµi 11: VÏ trang trÝ Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ trang trÝ héi tr­êng I- Quan s¸t, nhËn xÐt Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 ạc Quan sát những vật dụng trang trí trên sân khấu Lễ KếT NạP ĐOàN VIÊN MớI năm học 2010-2011 Trường thcs Thọ Nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm I- Quan sát, nhận xét Bài 11 Trang trí hội trường Trang trí hội trường - Trang trí hội trường (khán đài, lễ đài) thông thường gồm: + Phông, rèm + Quốc kỳ, quốc hiệu. + Chân dung lãnh tụ + Phần chữ: … - Tên đơn vò - Nội dung buổi lễ (hội) - Ngày tháng năm + Biểu trưng + Bục phát biểu + Bàn + Hoa, cây cảnh I- Quan s¸t, nhËn xÐt Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng So sánh điểm khác của sân khấu Lễ và sân khấu Hội Quan sát về kiểu sắp xếp, màu sắc, kiểu chữ Lễ KếT NạP ĐOàN VIÊN MớI năm học 2010-2011 Trường thcs Thọ Nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm I- Quan sát, nhận xét Bài 11 Trang trí hội trường Trang trí hội trường +Sân khấu hội có thể không cần: +Sân khấu hội có thể không cần: -Quốc kỳ -Quốc kỳ -Chân dung lãnh tụ -Chân dung lãnh tụ -Bục phát biểu -Bục phát biểu +Sân khấu hội: +Sân khấu hội: - màu sắc vui nhộn - màu sắc vui nhộn - hình và chữ có thể được cách điệu. - hình và chữ có thể được cách điệu. I- Quan s¸t, nhËn xÐt Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng - Đối với trang trí sân khấu họp, đại hội thì băng cờ+ tượng Bác, bục nói chuyện đặt ở vị trí nào? Khung chữ và biểu tượng luôn nằm dưới sao vàng, bên phải phông và cao hơn đầu người phát biểu. Bục nằm góc dưới bên phải. ? Vị trí băng cờ chiếm khoảng1/3 tổng chiều dài phông bên trái . I- Quan s¸t, nhËn xÐt Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng TỔNG QUAN CÁC BƯỚC VẼ Bước 1 : Kẻ khung tranh, phân chia tỉ lệ phông và sàn sân khấu. Bước 2 : Bố cục, phác các mảng hình (rèm, cánh gà, băng cờ,khung chữ, bục+tượng Bác Hồ, bục nói chuyện…) Bước 3: Vẽ sửa hình chi tiết. Bước 4 : Tô màu , hoàn chỉnh bài. phông 2/3 II, c¸ch TRANG TRÝ H I TR­ NGỘ Ờ Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng II- C¸ch trang trÝ héi tr­êng Quan s¸t c¸ch thùc hiÖn: Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng II- C¸ch trang trÝ héi tr­êng Quan s¸t c¸ch thùc hiÖn: Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng . Bµi 11: VÏ trang trÝ Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ trang trÝ héi tr­êng I- Quan s¸t, nhËn xÐt Bµi 11 Trang trÝ. II, c¸ch TRANG TRÝ H I TR­ NGỘ Ờ Bµi 11 Trang trÝ héi tr­êng Trang trÝ héi tr­êng II- C¸ch trang trÝ héi tr­êng Quan s¸t c¸ch thùc hiÖn: Bµi 11 Trang trÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang tri hoi truong, Trang tri hoi truong, Trang tri hoi truong

Bình luận về tài liệu trang-tri-hoi-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP