Tiết 123 Ngữ văn 9 Nghĩa tường minh và hàm ý

13 2,935 5
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự tiết học hôm nay Giáo viên: Bùi Thị Oanh Tiết 123. Nghĩa tường minh và hàm ý Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự tiết học hôm nay Giáo viên: Bùi Thị Oanh Tiết 123. Nghĩa tường minh và hàm ý 1. Ví dụ: (sgk/74.75) - Trời ơi, chỉ còn có năm phút! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ.Anh chạy ra nhà sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn.Nhà họa só tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. - Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này! Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kó sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. 00.00 2010 1.Ví dụ: (SGK/74-75) -Trời ơi,chỉ còn có năm phút! Hàm ý - Ô! Cô còn để quên chiếc mùi soa đây này! Nghóa tường minh - Nghóa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. - Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. Ghi nhí. Trong khi nói (hoặc viết), nghóa tường minh hay hàm ý được sử dụng nhiều hơn? Theo em, hàm ý hay nghóa tường minh quan trọng hơn? Vì sao? Gợi ý: Nghóa tường minh được dùng nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng đều quan trọng như nhau. Ngôn ngữ phải được dùng hợp lí, phù hợp hoàn cảnh mới có giá trò. Cần ý thức rõ điều này để tránh lạm dụng. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Trống vào lớp đã 10’ Hiếu mới hớt hải chạy vào. Thầy giáo nhìn đồng hồ, nói:…… Yêu cầu: Em hãy diễn đạt ý muốn nói của thầy bằng 2 câu. Một câu có nghóa tường minh, một câu dùng hàm ý. Hướng giải: - Nghóa tường minh Nghóa tường minh: Em đến trễ 10 phút rồi đấy. - Hàm ý: Hàm ý: . Em có đồng hồ không? . Em biết bây giờ là mấy giờ không? - Trời ơi, chỉ còn có năm phút! Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ só tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. - Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này! Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kó sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. (Theo Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa) Bài tập 1 /sgk.75: Đọc lại đoạn trích sau: Bài tập 2 /sgk.75: -> Hàm ý: Ông hoạ só chưa kòp uống nước chè. Hãy cho biết hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích sau đây: Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội hoạ và cô gái: - Đây, tôi giới thiệu anh một hoạ só lão thành nhé. Và cô đây là kó sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh. Bài tập 3 /sgk.75: Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý: Mẹ nó đâm nổi giận q đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng: - Vô ăn cơm! Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra: - Cơm chín rồi! Anh cũng không quay lại. Câu: “Cơm chín rồi !” có chứa hàm ý. -> ông vô ăn cơm đi! . cô giáo đến dự tiết học hôm nay Giáo viên: Bùi Thị Oanh Tiết 123. Nghĩa tường minh và hàm ý Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự tiết học hôm nay. từ những từ ngữ ấy. Ghi nhí. Trong khi nói (hoặc viết), nghóa tường minh hay hàm ý được sử dụng nhiều hơn? Theo em, hàm ý hay nghóa tường minh quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 123 Ngữ văn 9 Nghĩa tường minh và hàm ý, Tiết 123 Ngữ văn 9 Nghĩa tường minh và hàm ý, Tiết 123 Ngữ văn 9 Nghĩa tường minh và hàm ý

Bình luận về tài liệu tiet-123-ngu-van-9-nghia-tuong-minh-va-ham-y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP