Đố vui để học_Khối lớp 9.

27 555 6
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

KHỐI LỚP 9 KHỐI LỚP 9 Gói câu hỏi số 1 Gói câu hỏi số 2 Gói câu hỏi số 3 Gói câu hỏi số 4 Gói câu hỏi số 5 Gói câu hỏi số 1 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Câu hỏi: Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm, cạnh hình vuông đó là: Gói câu hỏi số 1: Môn Toán 2dm 3 dm 2 4 dm 3 1dm A B C D Home Gói câu hỏi số 1: Môn vật lý Có 4 cách mắc: R1 nt R2 nt R3 R1 // R2 // R3 (R1 // R2) nt R3 (R1 nt R2) // R3 Có 3 điện trở giống hệt nhau. Hỏi có bao nhiêu cách mắc mạch điện tất cả? Home §¸p ¸n §¸p ¸n Gói câu hỏi số 1: Môn ngữ văn Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” của nhà thơ nào ? của nhà thơ nào ? A. Tố Hữu B. Chế Lan Viên C. Huy Cận D. Xuân Diệu Home Gói câu hỏi số 1: Môn Anh văn Home Đáp án: Laptop Listen and answer Gói câu hỏi số 2 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Gói câu hỏi số 2: Môn Toán Cho dãy số : …, a, b, c, 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 16, … Mỗi số hạng là tổng của hai số hạng bên trái nó. Số a là: A. - 4 B. 4 C. - 2 D. 2 Home 1 2 2 1 I R = I R Chứng minh rằng: R1 // R2 thì cường độ dòng điện qua các mạch sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở của chúng 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 / / I R R R U U I R I R I R ⇒ = ⇔ = ⇔ = Gói câu hỏi số 2: Môn vật lý Home §¸p ¸n §¸p ¸n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9.

Bình luận về tài liệu do-vui-de-hoc-khoi-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP