Đố vui để học_Khối lớp 9.

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 542
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

Mô tả: KHỐI LỚP 9 KHỐI LỚP 9 Gói câu hỏi số 1 Gói câu hỏi số 2 Gói câu hỏi số 3 Gói câu hỏi số 4 Gói câu hỏi số 5 Gói câu hỏi số 1 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Câu hỏi: Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm, cạnh hình vuông đó là: Gói câu hỏi số 1: Môn Toán 2dm 3 dm 2 4 dm 3 1dm A B C D Home Gói câu hỏi số 1: Môn vật lý Có 4 cách mắc: R1 nt R2 nt R3 R1 // R2 // R3 (R1 // R2) nt R3 (R1 nt R2) // R3 Có 3 điện trở giống hệt nhau. Hỏi có bao nhiêu cách mắc mạch điện tất cả? Home §¸p ¸n §¸p ¸n Gói câu hỏi số 1: Môn ngữ văn Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” của nhà thơ nào ? của nhà thơ nào ? A. Tố Hữu B. Chế Lan Viên C. Huy Cận D. Xuân Diệu Home Gói câu hỏi số 1: Môn Anh văn Home Đáp án: Laptop Listen and answer Gói câu hỏi số 2 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Gói câu hỏi số 2: Môn Toán Cho dãy số : …, a, b, c, 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 16, … Mỗi số hạng là tổng của hai số hạng bên trái nó. Số a là: A. - 4 B. 4 C. - 2 D. 2 Home 1 2 2 1 I R = I R Chứng minh rằng: R1 // R2 thì cường độ dòng điện qua các mạch sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở của chúng 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 / / I R R R U U I R I R I R ⇒ = ⇔ = ⇔ = Gói câu hỏi số 2: Môn vật lý Home §¸p ¸n §¸p ¸n

— Xem thêm —

Xem thêm: Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu do-vui-de-hoc-khoi-lop-9

Đăng ký

Generate time = 0.169130802155 s. Memory usage = 18.45 MB