Đố vui để học_Khối lớp 9.

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(9815 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 109
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

Mô tả: KHỐI LỚP 9 KHỐI LỚP 9 Gói câu hỏi số 1 Gói câu hỏi số 2 Gói câu hỏi số 3 Gói câu hỏi số 4 Gói câu hỏi số 5 Gói câu hỏi số 1 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Câu hỏi: Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm, cạnh hình vuông đó là: Gói câu hỏi số 1: Môn Toán 2dm 3 dm 2 4 dm 3 1dm A B C D Home Gói câu hỏi số 1: Môn vật lý Có 4 cách mắc: R1 nt R2 nt R3 R1 // R2 // R3 (R1 // R2) nt R3 (R1 nt R2) // R3 Có 3 điện trở giống hệt nhau. Hỏi có bao nhiêu cách mắc mạch điện tất cả? Home §¸p ¸n §¸p ¸n Gói câu hỏi số 1: Môn ngữ văn Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” Câu thơ “Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều” của nhà thơ nào ? của nhà thơ nào ? A. Tố Hữu B. Chế Lan Viên C. Huy Cận D. Xuân Diệu Home Gói câu hỏi số 1: Môn Anh văn Home Đáp án: Laptop Listen and answer Gói câu hỏi số 2 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Home Câu 4 Gói câu hỏi số 2: Môn Toán Cho dãy số : …, a, b, c, 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 16, … Mỗi số hạng là tổng của hai số hạng bên trái nó. Số a là: A. - 4 B. 4 C. - 2 D. 2 Home 1 2 2 1 I R = I R Chứng minh rằng: R1 // R2 thì cường độ dòng điện qua các mạch sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở của chúng 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 / / I R R R U U I R I R I R ⇒ = ⇔ = ⇔ = Gói câu hỏi số 2: Môn vật lý Home §¸p ¸n §¸p ¸n

— Xem thêm —

Xem thêm: Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9., Đố vui để học_Khối lớp 9.

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11313486099243 s. Memory usage = 17.67 MB