Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi

8 135 1 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 07:11

đề kiểm tra lớp 3 Thời gian: 60 phút Họ và tên: Noọi dung ủe soỏ : 001 1. Cú bao nhiờu s cú 5 ch s ging nhau: A. 6 s B. 3 s C. 10 s D. 9 s 2. Em cú 12 viờn bi, em cho bn An 3 1 s viờn bi v cho bn Bỡnh 3 viờn. Hi em cũn li bao nhiờu viờn bi? A. 6 viờn B. 3 viờn C. 4 viờn D. 5 viờn 3. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 3 1 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 32 cm B. 18 cm C. 36 cm D. 16 cm 4. S 10 005 c l: A. Mi nghỡn linh nm B. Mi nghỡn khụng trm linh nm C. Mi nghỡn v nm n v D. Mt nghỡn linh nm 5. Ch s 5 s 45 678 thuc hng no? A. Hng chc nghỡn B. Hng trm C. Hng chc D. Hng nghỡn 6. Ch em nm nay 15 tui, 3 nm trc tui em bng 2 1 tui ch. Hi nm nay em bao nhiờu tui? A. 9 tui B. 12 tui C. 6 tui D. 5 tui 7. Có 2 ngăn sách. Ngăn thứ nhất có 9 cuốn sách, ngăn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sẽ gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách. A. 27 cuốn sách B. 12 cuốn sách C. 21 cuốn sách D. 24 cuốn sách 8. 5 1 ca 1 gi l: A. 15 phỳt B. 12 phỳt C. 20 phỳt D. 10 phỳt 9. Th t cỏc s: 45678, 45687, 45768, 45876 t bộ n ln l: A. 45768,45876, 45678, 45687 B. 45678, 45687, 45768,45876 C. 45687, 45768,45876, 45678 D. 45876, 45678, 45687, 45768 10. Cho hỡnh v: nh A l nh chung ca bao nhiờu hỡnh tam giỏc? A. 3 hỡnh B. 4 hỡnh C. 2 hỡnh D. 6 hỡnh 11. Cú bao nhiờu s chn cú 2 ch s m ch s hng n v l 7: A. 9 s B. Khụng cú s no C. 5 s D. 10 s 12. Tng ca 47 856 v 35 687 l: Điểm: A. 83433 B. 82543 C. 83543 D. 82443 13. Cho A = 3275 + 4618 và B = 4215 + 3678. Không làm tính cụ thể, hãy so sánh tổng A với B A. Không thể so sánh được B. 67894 C. A = B D. A 14. 17937 y x 9 - 2007 : 5 Số cần điền vào vị trí của y là: A. 19500 B. 19950 C. 20000 D. 2000 15. Muốn may 3 bộ quần áo thì cần 12 m vải. Hỏi nếu may 5 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải? A. 20m B. 9m C. 10m D. 17m 16. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: A. 98765 B. 98756 C. 99998 D. 98764 17. Trong các số sau, số nào khác với các số còn lại: A. 34675 B. 34657 C. 34567 D. 34756 18. Có bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số giống nhau: A. 9 số B. 12 số C. 5 số D. 4 số 19. Số nào trong các số dưới đây mà khi quay ngược lại giá trị của số đó sẽ thay đổi A. 609 B. 888 C. 986 D. 608 20. x - 57932 = 11293 x = ? A. 68225 B. 46639 C. 69125 D. 69225 21. Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là: A. 99888 B. 99899 C. 88888 D. 99999 22. Một giờ gấp 5 phút số lần là: A. 12 lần B. 20 lần C. 15 lần D. 10 lần 23. AB = 5cm, BD= 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABDC là: A. 65 cm² B. 20 cm² C. 45 cm D. 36 cm² 24. Diện tích một hình vuông là 9 cm 2 . Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu? A. 12 cm B. 3 cm C. 4 cm D. 36 cm 25. Biết x > 23 456 và y < 23 457. Hãy so sánh x và y. A. x < y B. x > y C. y > x D. x = y 26. Phân tích số 20 187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng: A. 20 000 + 100 + 80 + 7 B. 20 000 + 100 + 8 + 7 C. 2000 + 100 + 80 + 7 D. 20 000 + 1000 + 80 + 7 27. Một lớp học có 28 học sinh xếp đều vào 4 hàng. Hỏi 3 hàng có bao nhiêu học sinh. A. 21 B. 18 C. 14 D. 7 28. Số chẵn liền trước của số 99 000 là: A. 98 898 B. 98 999 C. 99 898 D. 98 998 29. Biết 3 bao gạo như nhau đựng 315 kilôgam gạo, hỏi 5 bao gạo như thế đựng được bao nhiêu kilôgam gao? A. 420 kg B. 105 kg C. 75 kg D. 525 kg 30. Chu vi h×nh ch÷ nhËt cã chiÌu dµi lµ 20cm , chiÒu réng 18cm lµ : A. 38cm B. 56cm C. 76 cm D. 29cm 31. Hai kilôgam táo giá 12.000 đồng. Để mua được 3 kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền? A. 9.000 đồng B. 18.000 đồng C. 6.000 đồng D. 12.000 đồng 32. Biết 356a7 > 35679 giá trị của a là: A. 9 B. 10 C. 0 D. 7 33. Số nào trong các số dưới đây mà để xuôi hay quay ngược lại vẫn giữ nguyên giá trị A. 886 B. 689 C. 111 D. 606 34. x - 5732 = 1293. x = ? A. 4439 B. 7025 C. 4449 D. 6925 35. Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì tuổi bố gấp mấy lần tuổi con A. 4 lần B. 3 lần C. 6 lần D. 9 lần 36. Bạn Hồng làm xong bài Toán về nhà trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài Toán đó trong 3 1 giờ. Bạn Huệ làm xong bài Toán đó trong 4 1 giờ. Bạn Lan làm xong bài Toán đó trong 19 phút. Hỏi ai làm nhanh nhất? A. Bạn Lan B. Bạn Mai C. Bạn Huệ D. Bạn Hồng 37. Biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông ABDC là: A. 36 cm² B. 36 mm C. 3600 cm² D. 3600 mm 38. Năm 2008 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em A. Năm 2005 B. Năm 2003 C. Năm 2004 D. Năm 2006 39. Trong một năm những tháng có 30 ngày là: A. Tháng: 4, 5, 6, 9, 11 B. Tháng: 3, 4, 6, 9, 11 C. Tháng: 4, 6, 10, 11 D. Tháng: 4, 6, 9, 11 40. Một hình vuông có chu vi 40cm. Diện tích hình vuông đó là: A. 100 cm B. 200cm² C. 100 cm² D. 40cm² Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. - - - ~ 11. - / - - 21. - / - - 31. - / - - 02. - - - ~ 12. - - = - 22. ; - - - 32. ; - - - 03. ; - - - 13. 23. ; - - - 33. - / - - 04. - / - - 14. - - = - 24. ; - - - 34. - / - - 05. - - - ~ 15. ; - - - 25. - / - - 35. ; - - - 06. ; - - - 16. - - - ~ 26. ; - - - 36. - - = - 07. - - - ~ 17. - - - ~ 27. ; - - - 37. ; - - - 08. - / - - 18. - - - ~ 28. - - - ~ 38. - - - ~ 09. - / - - 19. - - - ~ 29. - - - ~ 39. - - - ~ 10. - / - - 20. - - - ~ 30. - - = - 40. - - = - đề kiểm tra lớp 3 Thời gian: 60 phút Họ và tên: Noọi dung ủe soỏ : 002 1. Em cú 12 viờn bi, em cho bn An 3 1 s viờn bi v cho bn Bỡnh 3 viờn. Hi em cũn li bao nhiờu viờn bi? A. 6 viờn B. 5 viờn C. 4 viờn D. 3 viờn 2. Nm 2008 ch 10 tui, em 6 tui. Hi vo nm no trc õy thỡ tui ch gp ụi tui em A. Nm 2004 B. Nm 2005 C. Nm 2003 D. Nm 2006 3. Trong mt nm nhng thỏng cú 30 ngy l: A. Thỏng: 4, 5, 6, 9, 11 B. Thỏng: 4, 6, 10, 11 C. Thỏng: 3, 4, 6, 9, 11 D. Thỏng: 4, 6, 9, 11 4. Din tớch mt hỡnh vuụng l 9 cm 2 . Hi chu vi hỡnh vuụng ú l bao nhiờu? A. 4 cm B. 36 cm C. 12 cm D. 3 cm 5. Chu vi hình chữ nhật có chièu dài là 20cm , chiều rộng 18cm là : A. 29cm B. 38cm C. 76 cm D. 56cm 6. Mt hỡnh vuụng cú chu vi 40cm. Din tớch hỡnh vuụng ú l: A. 200cm B. 100 cm C. 40cm D. 100 cm 7. S no trong cỏc s di õy m khi quay ngc li giỏ tr ca s ú s thay i A. 608 B. 986 C. 609 D. 888 8. Trong cỏc s sau, s no khỏc vi cỏc s cũn li: A. 34567 B. 34756 C. 34657 D. 34675 9. Bit AB = 60mm. Din tớch hỡnh vuụng ABDC l: A. 36 cm B. 3600 cm C. 36 mm D. 3600 mm 10. Tng ca 47 856 v 35 687 l: A. 83543 B. 82443 C. 82543 D. 83433 11. Hai kilụgam tỏo giỏ 12.000 ng. mua c 3 kg tỏo cn phi tr bao nhiờu tin? A. 12.000 ng B. 18.000 ng C. 9.000 ng D. 6.000 ng 12. AB = 5cm, BD= 13cm. Din tớch hỡnh ch nht ABDC l: Điểm: A. 36 cm B. 65 cm C. 20 cm D. 45 cm 13. Ch s 5 s 45 678 thuc hng no? A. Hng chc B. Hng trm C. Hng chc nghỡn D. Hng nghỡn 14. x - 57932 = 11293 x = ? A. 69125 B. 46639 C. 69225 D. 68225 15. S chn ln nht cú 5 ch s khỏc nhau l: A. 98756 B. 99998 C. 98765 D. 98764 16. Cho A = 3275 + 4618 v B = 4215 + 3678. Khụng lm tớnh c th, hóy so sỏnh tng A vi B A. 67984 B. 86479 C. Khụng th so sỏnh c D. 76948 17. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 3 1 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 18 cm B. 32 cm C. 16 cm D. 36 cm 18. Có 2 ngăn sách. Ngăn thứ nhất có 9 cuốn sách, ngăn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sẽ gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách. A. 21 cuốn sách B. 24 cuốn sách C. 12 cuốn sách D. 27 cuốn sách 19. Th t cỏc s: 45678, 45687, 45768, 45876 t bộ n ln l: A. 45678, 45687, 45768,45876 B. 45687, 45768,45876, 45678 C. 45768,45876, 45678, 45687 D. 45876, 45678, 45687, 45768 20. Mt gi gp 5 phỳt s ln l: A. 20 ln B. 12 ln C. 10 ln D. 15 ln 21. Bn Hng lm xong bi Toỏn v nh trong 17 phỳt. Bn Mai lm xong bi Toỏn ú trong 3 1 gi. Bn Hu lm xong bi Toỏn ú trong 4 1 gi. Bn Lan lm xong bi Toỏn ú trong 19 phỳt. Hi ai lm nhanh nht? A. Bn Lan B. Bn Hu C. Bn Hng D. Bn Mai 22. Bit 356a7 > 35679 giỏ tr ca a l: A. 0 B. 10 C. 9 D. 7 23. 5 1 ca 1 gi l: A. 12 phỳt B. 15 phỳt C. 10 phỳt D. 20 phỳt 24. Phõn tớch s 20 187 thnh tng. Cỏch phõn tớch no di õy l ỳng: A. 20 000 + 100 + 80 + 7 B. 2000 + 100 + 80 + 7 C. 20 000 + 1000 + 80 + 7 D. 20 000 + 100 + 8 + 7 25. Mun may 3 b qun ỏo thỡ cn 12 m vi. Hi nu may 5 b qun ỏo nh th thỡ cn bao nhiờu một vi? A. 10m B. 17m C. 9m D. 20m 26. Cú bao nhiờu s chn cú 2 ch s m ch s hng n v l 7: A. 5 s B. 9 s C. 10 s D. Khụng cú s no 27. Khi m sinh con thỡ m 24 tui v b 27 tui. Hi khi con lờn 9 tui thỡ tui b gp my ln tui con A. 4 ln B. 6 ln C. 3 ln D. 9 ln 28. Mt lp hc cú 28 hc sinh xp u vo 4 hng. Hi 3 hng cú bao nhiờu hc sinh. A. 18 B. 7 C. 14 D. 21 29. Cú bao nhiờu s cú 5 ch s ging nhau: A. 10 số B. 6 số C. 3 số D. 9 số 30. Biết 3 bao gạo như nhau đựng 315 kilôgam gạo, hỏi 5 bao gạo như thế đựng được bao nhiêu kilôgam gao? A. 420 kg B. 525 kg C. 105 kg D. 75 kg 31. Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 2 1 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? A. 9 tuổi B. 5 tuổi C. 12 tuổi D. 6 tuổi 32. Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là: A. 99899 B. 88888 C. 99999 D. 99888 33. x - 5732 = 1293. x = ? A. 7025 B. 4439 C. 6925 D. 4449 34. Biết x > 23 456 và y < 23 457. Hãy so sánh x và y. A. y > x B. x > y C. x = y D. x < y 35. Số chẵn liền trước của số 99 000 là: A. 99 898 B. 98 998 C. 98 898 D. 98 999 36. Số nào trong các số dưới đây mà để xuôi hay quay ngược lại vẫn giữ nguyên giá trị A. 111 B. 886 C. 606 D. 689 37. 17937 y x 9 - 2007 : 5 Số cần điền vào vị trí của y là: A. 2000 B. 20000 C. 19950 D. 19500 38. Cho hình vẽ: Đỉnh A là đỉnh chung của bao nhiêu hình tam giác? A. 2 hình B. 6 hình C. 3 hình D. 4 hình 39. Số 10 005 đọc là: A. Một nghìn linh năm B. Mười nghìn linh năm C. Mười nghìn và năm đơn vị D. Mười nghìn không trăm linh năm 40. Có bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số giống nhau: A. 4 số B. 12 số C. 9 số D. 5 số Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - / - - 11. - / - - 21. - / - - 31. ; - - - 02. - - - ~ 12. - / - - 22. - - = - 32. ; - - - 03. - - - ~ 13. - - - ~ 23. ; - - - 33. ; - - - 04. - - = - 14. - - = - 24. ; - - - 34. - / - - 05. - - = - 15. - - - ~ 25. - - - ~ 35. - / - - 06. - - - ~ 16. 26. - - - ~ 36. - - - ~ 07. ; - - - 17. - / - - 27. ; - - - 37. - / - - 08. - / - - 18. - / - - 28. - - - ~ 38. - - - ~ 09. ; - - - 19. ; - - - 29. - - - ~ 39. - - - ~ 10. ; - - - 20. - / - - 30. - / - - 40. ; - - - . 47 856 v 35 687 l: Điểm: A. 834 33 B. 825 43 C. 835 43 D. 824 43 13. Cho A = 32 75 + 4618 và B = 4215 + 36 78. Không. li: A. 34 567 B. 34 756 C. 34 657 D. 34 675 9. Bit AB = 60mm. Din tớch hỡnh vuụng ABDC l: A. 36 cm B. 36 00 cm C. 36 mm D. 36 00 mm 10. Tng ca 47 856 v 35 687
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi, Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi, Toan lop 3 danh cho Hoc sinh gioi

Bình luận về tài liệu toan-lop-3-danh-cho-hoc-sinh-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP