Mẫu báo cáo thành tích cá nhân về 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh.

2 17,773 131
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 05:11

BO CO THNH TCH HC TP V LM THEO TM GNG O C H CH MINH 1- S LC BN THN Họ và tên: on Th Hin Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 1973 Nơi thờng trú : T 5 Khu Vnh Sinh- TT Mo Khờ - Đông Triều - Qung Ninh. Chc v : Phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn Đơn vị công tác: Trờng Mầm non Yên Đức Trình độ đào tạo : Cao ng GD Mm Non Ngày vào ngành: 4 tháng 8 năm 1993 Ngy vo ng : 3 thỏng 11 nm 2006 Những thành tích đã đợc khen thởng: Năm học : 2006 - 2007; 2007-2008; 2008-2009: Giỏo viờn dy gii cp tnh Nm hc : 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Luụn l ng viờn t cỏch hon thnh xut sc nhim v 3nm ( 2007-2009) Thỏng 5-2007 bt u thc hin cuc vn ng. Lỳc ú tụi ang sinh hot ti chi b trng Mm Non Mo Khờ, cho n ngy 2/8/2008 vỡ iu ng cụng tỏc mi tụi chuyn sinh hot ng v ng b xó Yờn c, sinh hot ti chi b trng Mm Non Yờn c chO n nay. 2. QU TRèNH T CHC THC HIN 2.1. Thc hin cuc vn ng trong nm 2007 - Bn thõn cựng ton th ng viờn v qun chỳng tham gia , phi hp vi Cụng on v on thanh niờn cựng thc hin. - Thc hin k hoch c th phõn cụng trong ng. Hc tp cỏc chuyờn do ng cp trờn t chc, sau mi chuyờn di s ch o ca chi u chi b cựng cỏn b ng viờn, giỏo viờn vit bi thu hoch v phng hng phn u ca bn thõn.Tiờu chớ phn u hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh . - Hng nm u lm kim im, ỏnh giỏ xp loi, bỏo cỏo cp trờn. 1.2. Thc hin cuc vn ng trong nm 2008 - Phỏt ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v thc hnh tit kim, chng tham ụ, lóng phớ, quan liờu v sa i li lm vic. - ng viờn lm thu hoch v ra phng hng phn u, tu dng. ng viờn bỏo cỏo, chi b phờ bỡnh, gúp ý. - Trin khai thc hin k hoch hnh ng ca chi b v nh trng. Kim tra ỏnh giỏ v thng xuyờn nhc nh CBGV trong trng an ton, tit kim v v sinh. 1.3. Thc hin cuc vn ng trong nm 2009 - Tip tc thc hin cuc vn ng - Biu dng cỏc tp th v cỏ nhõn cú nhiu thnh tớch trong hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh 3. KT QU T C 3.1. Thc hin tt, nghiờm tỳc k hoch hot ng ca ng y, kt hp c vi cụng on v on thanh niờn, 3.2. ng viờn thc hin vai trũ gng mu, tt c cỏc /c ng viờn u t danh hiu ng viờn t cỏch hon thnh tt nhim v, trong ú cú 2 ng viờn hon thnh xut sc nhim v. Hu ht CBGV cú ý thc thc hnh tit kim, chng lóng phớ, sa i n li lm vic, gi gỡn tt cnh quan, mụi trng. ra c tiờu chớ phn u hc tp v rốn luyn. 3.3. Thc hin cỏc cuc hp ỳng gi, ngn gn v cht lng , phõn cụng cụng tỏc, phõn cụng rừ ngi rừ vic, chp hnh cỏc qui nh ni quy ca ngnh, ca chi b, ca trng, thc hnh tit kim thi gian, tit kim in nc, in thoi. Tit kim trong chi tiờu v chi tiờu ỳng mc ớch. 3.4. 100% cỏc ng chớ CBGV tham gia hc tp v lm theo tm gng o c H chớ Minh. 3.5. Cựng Ban giỏm hiu xõy dng khi on kt thc hin tt nhim v nm hc - 100% các cháu đến trờng đợc khám sức khỏe ban u v khỏm định kỳ và theo dõi trờn biểu đồ tng trng . 4. HON THNH TT CễNG TC CH O CHUYấN MễN V THI UA Ch o tt phong tro thi ua dy tt - hc tt cho mng cỏc ngy l ln trong nm ( 20/10, 20/11, 8/3 . ngy sinh nht Bỏc 19/5) - Kt qu t c + 16 tit dy gii + 10 tit khỏ + t gii ba 2 giỏo ỏn in t - Son giỏo ỏn 100% khỏ gii - Tham gia y cỏc phong tro thi ua ca ngnh, phũng ra nh t gii nhỡ gii phỏp sỏng to nm hc 2009 - 2010 Yên Đức, Ngày 13 tháng 10 năm 2010 Ngời viết on Th Hin
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân về 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh., Mẫu báo cáo thành tích cá nhân về 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh., Mẫu báo cáo thành tích cá nhân về 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh.

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-ve-4-nam-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP