toán 9 - Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số

16 147 8
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 04:11

Nemo PHÒNG GD HUYỆN VẠN NINH TRƯỜNG THCS CHI LĂNG Nemo CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THAO GiẢNG MÔN TOÁN LỚP 9/2 Bài Bài “NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI “NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NiỆM HÀM SỐ” NiỆM HÀM SỐ” Tiết 19 - Đại số 9 Tiết 19 - Đại số 9 GV thực hiện : PHẠM THỊ HOÀNG LAN TỔ TOÁN – LÝ – CN Trường THCS CHI LĂNG Nemo Lớp 7: Đã học + Khái niệm về hàm số. + Mặt phẳng toạ độ. + Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) *. Lớp 9: + Ôn lại các kiến thức trên. + Bổ sung thêm các kiến thức. - Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. + Tìm hiểu kĩ hàm số bậc nhất dạng y = ax+b (a ≠ 0). + Các vấn đề liên quan đến đồ thị hàm số bậc nhất: - Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau. CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT Nemo Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ 1.KHÁI NIỆM HÀM SỐ 2.ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 3.HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, HÀM SỐ NGHỊCH BIẾN NỘI DUNG BÀI HỌC Nemo 1. Khái niệm hàm số: Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x ? • Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số. -Ta thường viết : y = f(x), y = g(x),…để chỉ một hàm số. Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Nemo Hàm số có thể cho bằng những cách nào? Bảng 1. Khái niệm hàm số: Cách cho hàm số Cách cho hàm số Công thức Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Nemo Ví dụ 1.a: • y là hàm số của x cho bằng bảng sau: x x 1 1 2 2 3 3 4 4 y y 6 6 4 4 2 2 1 1 1. Khái niệm hàm số: 1 2 1 3 2 3 1 2 Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Nemo Ví dụ 1.b: • y là hàm số của x được cho bằng công thức: y = f(x) = 2x ; y = h(x) = 2x+3; y = g(x) = Ví dụ 1.c: ( Bài tập 1b SBT trang 56) Trong bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng này có xác định y là hàm số của x không? Vì sao? x x 3 3 4 4 3 3 5 5 8 8 y y 6 6 8 8 4 4 8 8 16 16 Công thức Hàm số cho bằng Bảng 1. Khái niệm hàm số: 4 x Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Nemo Hàm số y=2x+3, biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý không? Vì sao? Hàm số y=2x+3, biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý vì biểu thức 2x+3 xác định với mọi giá trị của x Hàm số , biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý không? Vì sao? Hàm số , biến x không thể lấy các giá trị tuỳ ý mà chỉ nhận Những giá trị vì biểu thức không xác định khi x=0 Nhận xét 1: • Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x), biến x chỉ nhận những giá trị sao cho biểu thức f(x) xác định. 1. Khái niệm hàm số: 4 x y = 4 x 4 x y = x ≠ 0 Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ Nemo ?1 Cho hàm số Tính: f(0), f(1), f(2), f(3), f(-2), f(a). Nhận xét 2: • Các kí hiệu: f(0), f(1), f(-2), f(3),…,f(a),…là giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) tại x = 1, x = 2, x = 3,…, x = a,… Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các đại lượng x và y trong công thức y = 0.x + 3 ? Giá trị y của hàm số luôn nhận giá trị bằng 3 với mọi giá trị của x Nhận xét 3: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng 1. Khái niệm hàm số: 1 2 y = x + 5 Tiết:19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ . MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THAO GiẢNG MÔN TOÁN LỚP 9/ 2 Bài Bài “NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI “NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NiỆM HÀM SỐ” NiỆM HÀM SỐ”. Nemo Hàm số có thể cho bằng những cách nào? Bảng 1. Khái niệm hàm số: Cách cho hàm số Cách cho hàm số Công thức Tiết: 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 9 - Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số, toán 9 - Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số, toán 9 - Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số

Bình luận về tài liệu toan-9-nhac-lai-va-bo-sung-cac-khai-niem-ham-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP