KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PCTP NH: 2010-2011

5 189 1
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 01:11

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-PCTP-NTB Hoà Thắng, ngày 11 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM Năm học: 2010 - 2011 - Thực hiện công văn số 1404/GD-ĐT ngày 25/11/2005 của Sở GD-ĐT Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2005 – 2010. - Thực hiện kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 22/9/2006 của BCĐ câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Hòa Thắng về việc xây dựng mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trong trường học”, quyết định số: 17/QĐ.PCTP-NTB về việc thành lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm trường THCS Nguyễn Thế Bảo, nay Ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ trong năm học 2010 – 2011 như sau: I/ Mục đích yêu cầu: 1/ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong công tác phối hợp hành động cho CB,GV,HS, Đoàn viên, hội viên đoàn thể mình và CMHS đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm trong trường học và trong năm học không có các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 2/ Phát huy vai trò quản lý giáo dục, kết hợp giữa 3 môi trường “Gia đình – Nhà trường – Xã hội”, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào tố giác tội phạm, góp phần tạo nên môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, trật tự nhằm xây dựng đơn vị văn minh, lành mạnh, không có tội phạm. 3/ Góp phần giữ vững trường chuẩn quốc gia và cơ quan trường học an toàn về an toàn trật tự. 100% CB,GV,CNV không có người vi phạm pháp luật, 100% học sinh có đạo đức khá, tốt, không vi phạm các tệ nạn xã hội và luật giao thông đường bộ. II/ Kế hoạch hoạt động: 1/ Tuyên truyền phát triển hội viên bao gồm CB,GV,HS,CMHS tiêu biểu, có trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm. Trước mắt, vận động các hội viên bao gồm các đ/c trong cấp ủy, ban giám hiệu, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn, GVCN, Ban đại diện CMHS, một số học sinh tiêu biểu để tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ. 2/ Xây dựng kế hoạch, qui chế hoạt động, triển khai quán triệt tất cả hội viên trong câu lạc bộ, qua hội viên tuyên truyền phát động phong trào phòng chống tội phạm trong CB, GV, NV, HS, CMHS và thu hút thêm hội viên mới. 3/ Phối hợp với các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nội qui, qui chế cơ quan, lấy việc phòng ngừa là chính, nêu gương người tốt, việc tốt, phối hợp với các tổ chuyên môn tổ chức dạy đầy đủ, có chất lượng bộ môn giáo dục công dân, dạy theo phương pháp tích hợp, lồng ghép với các nội dung về giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội. 4/ Phát động phong trào tố giác tội phạm, xây dựng hòm thư tố giác tội phạm, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, BCĐ phòng chống tội phạm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 5/ Phối hợp với Công đoàn, Ban phụ trách đội, các tổ chuyên môn tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên đề về thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống tội phạm, đề án xâm hại trẻ em… IV/ Tổ chức thực hiện: - Ban chủ nhiệm câu lạc bộ sinh hoạt 1 tháng/ 1 lần vào cuối tháng. - Câu lạc bộ sinh hoạt 1 học kỳ 1 lần vào đầu học kỳ. - Cuối năm học tổ chức sơ kết hoạt động của câu lạc bộ. Kế hoạch này được triển khai quán triệt trong tất cả thành viên của câu lạc bộ yên cầu Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và hội viên triển khai thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả. TM. BCN CLB PCTP TRƯỜNG HT KIÊM CN CLB PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoà Thắng, ngày 11 tháng 10 năm 2010 DANH SÁCH HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 1. Ông Nguyễn Ngọc Huynh Hiệu trưởng - Chủ nhiệm 2. Bà Đào Thị Lẹ P.Hiệu trưởng - Phó chủ nhiệm 3. Ông Võ Cao Mên Chi ủy viên, Thư ký hội đồng - Phó CN 4. Bà Nguyễn Thị Bích Liễu TPT Đội - Ủy viên 5. Ông Nguyễn Ngọc Hân PCT Công đoàn, Giám thị - Ủy viên 6. Ông Hồ Minh Thuận TTCM tổ Sử-Địa-CD - Ủy viên 7. Ông Nguyễn Văn Công TBĐDCMHS - Ủy viên 8. Ông Nguyễn Tự Thế P.Hiệu trưởng - Hội viên 9. Ông Võ Viết Khán TTCM tổ Ngữ Văn - Hội viên 10. Ông Võ Thế Duân TTCM tổ Hóa - Sinh - Hội viên 11. Ông Phan Kim Hội TTCM tổ Lý-Công nghệ - Hội viên 12. Ông Đào Tấn Phụ TTCM tổ Anh Văn - Hội viên 13. Ông Nguyễn Ngọc Lân TTCM tổ TD-Nhạc-Họa - Hội viên 14. Bà Bùi Thị Bích Hồng TTCM tổ Toán - Hội viên 15. Bà Nguyễn Thị Thu Trâm GVCN lớp 6A1 – Hội viên 16. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan GVCN lớp 6A2 – Hội viên 17. Bà Tôn Nữ Bích Liên GVCN lớp 6A3 – Hội viên 18. Bà Huỳnh Thị Bích Thúy GVCN lớp 6A4 – Hội viên 19. Bà Lê Thị Thanh Vân GVCN lớp 6A5 – Hội viên 20. Bà Võ Thị Thúy Hà GVCN lớp 6A6 – Hội viên 21. Bà Võ Thị Hoàng Kim GVCN lớp 6A7 – Hội viên 22. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ GVCN lớp 6A8 – Hội viên 23. Bà Hồ Thị Nhung GVCN lớp 7A1 – Hội viên 24. Bà Hồ Thị Quế GVCN lớp 7A2 – Hội viên 25. Bà Lê Thị Ngọc Liên GVCN lớp 7A3 – Hội viên 26. Bà Võ Thị Khiên GVCN lớp 7A4 – Hội viên 27. Bà Phạm Thị Phương GVCN lớp 7A5 – Hội viên 28. Bà Nguyễn Thị Trúc Loan GVCN lớp 7A6 – Hội viên 29. Bà Nguyễn Thị Minh Mận GVCN lớp 7A7 – Hội viên 30. Bà Phan Thị Vương GVCN lớp 7A8 – Hội viên 31. Bà Võ Thị Hữu GVCN lớp 8A1 – Hội viên 32. Bà Pham Thị Cao GVCN lớp 8A2 – Hội viên 33. Ông Hồ Đức Dương GVCN lớp 8A3 – Hội viên 34. Bà Nguyễn Thị Hồng GVCN lớp 8A4 – Hội viên 35. Bà Trần Thị Huyền Trâm GVCN lớp 8A5 – Hội viên 36. Bà Trần Thị Ngọc Hằng GVCN lớp 8A6 – Hội viên 37. Bà Ng. Thị Hồng Hưởng GVCN lớp 8A7 – Hội viên 38. Bà Tô Thị Ánh Tuyết GVCN lớp 8A8 – Hội viên 39. Bà Phạm Thị Nhu GVCN lớp 8A9 – Hội viên 40. Ông Đào Thanh Thi GVCN lớp 9A1 – Hội viên 41. Ông Diệp Tấn Đề GVCN lớp 9A2 – Hội viên 42. Bà Nguyễn Thị Thu Trang GVCN lớp 9A3 – Hội viên 43. Ông Nguyễn Trọng Thuyên GVCN lớp 9A4 – Hội viên 44. Ông Huỳnh văn Khiêm GVCN lớp 9A5 – Hội viên 45. Ông Nguyễn Thanh Tuấn GVCN lớp 9A6 – Hội viên 46. Ông Hồ ngọc Hùng GVCN lớp 9A7 – Hội viên 47. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ GVCN lớp 9A8 – Hội viên 48. Ông Đặng Văn Mạnh Ban ĐD.CMHS – Hội viên 49. Ông Võ Hữu Khơi Ban ĐD.CMHS – Hội viên 50. Em Lê Hải Hồ Học sinh lớp 9A8 – Hội viên 51. Em Đào Tấn Nam Học sinh lớp 8A7 – Hội viên 52. Em Võ Minh Tài Học sinh lớp 7A8 – Hội viên 53. Em Nguyễn Huyền Trang Học sinh lớp 9A8 – Hội viên 54. Em Trần Văn Việt Học sinh lớp 8A6 – Hội viên 55. Em Nguyễn Cường Quốc Học sinh lớp 6A5 – Hội viên HIỆU TRƯỞNG . câu lạc bộ sinh hoạt 1 tháng/ 1 lần vào cuối tháng. - Câu lạc bộ sinh hoạt 1 học kỳ 1 lần vào đầu học kỳ. - Cuối năm học tổ chức sơ kết hoạt động của câu. ra mắt câu lạc bộ. 2/ Xây dựng kế hoạch, qui chế hoạt động, triển khai quán triệt tất cả hội viên trong câu lạc bộ, qua hội viên tuyên truyền phát động phong
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PCTP NH: 2010-2011, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PCTP NH: 2010-2011, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ PCTP NH: 2010-2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-cau-lac-bo-pctp-nh-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP