Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm

3 32,488 200 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 22:11

ĐẢNG BỘ HUYỆN CHỢ MỚI ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HIỆP CHI BỘ:TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP **** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hiệp, ngày 4 tháng 12 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Họ và tên: Bùi Thanh Tâm Chức vụ hiện nay: Cán bộ Thiết bị Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Mỹ Hiệp, Đảng Ủy Xã Mỹ Hiệp 1- Tư tưởng chính trị Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lồi của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2- Về phẩm chất đạo đức lối sống. Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền và phòng chống Ma túy và các biêu hiện tiêu cực trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và của Đoàn cấp trên. Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác tự phê bình và phê bình, 1 Tôi luôn phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân và đồng nghiệp tín nhiệm. 3- Về thực hiện nhiệm vụ được giao. - Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó. + Đối với công tác Đoàn thể : tôi luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, hổ trợ đồng nghiệp, tham mưu tốt với BGH đẻ tập thể cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tập thể trường ngày càng vững mạnh. + Đối với công tác thiết bị : Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm hiểu giải pháp tối ưu nhằm giúp đỡ và phục vụ tốt công tác dạy học của anh em đồng nghiệp và của bản thân. + Đối với các phong trào : Tôi luôn quan tâm và tự giác tham gia phục vụ công tác ngoài giờ nhằm làm phong phú sân chơi và tạo cơ hội cho các em học sinh hòa nhập sinh hoạt của trường. - Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Ngoài ra, tôi còn tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong nhà trường. 4- Về tổ chức kỉ luật. - Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. - Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, luật và nghị định của nhà nước, các chủ trương của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý. - Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ. 2 - Việc thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trường và các đoàn thể tôi luôn chấp hành tốt. 5- Đánh giá chung + Ưu điểm: - Thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn có ý thức tự phê và phê bình. Luôn trau rồi đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, luôn học hỏi và giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp, thương yêu, quan tâm và giúp đỡ các em học sinh. Có tham mưu với BGH trong công tác tổ chức và quản lý ở cơ sở. Hổ trợ các hoạt động ứng dụng CNTT theo chủ để năm học tại đơn vị. + Nhược điểm: - Tuy nhiên trong quá trình công tác và cuộc sống không tránh khỏi những mặt hạn chế, cụ thể : Là một cán bộ thiết bị trong điều kiện chưa có khuôn khổ hoạt động nên còn bị động trong hồ sơ cũng như cách thức triển khai hoạt động thiết bị tại đơn vị. Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm 2010. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong nhà trường để tôi được hoàn thiện hơn. 6-Tự phân loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ Người tự kiểm điểm BÙI THANH TÂM 3 . ĐẢNG BỘ HUYỆN CHỢ MỚI ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HIỆP CHI BỘ:TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP **** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hiệp, ngày 4 tháng 12 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Họ và tên: Bùi Thanh Tâm Chức vụ hiện nay: Cán bộ Thiết bị Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Mỹ Hiệp, Đảng Ủy Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm, Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm, Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm

Bình luận về tài liệu ban-tu-nhan-xet-danh-gia-dang-vien-cuoi-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP