ĐỀ THI HK1 TOÁN 8+ĐÁP ÁN

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 323
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 19:11

Mô tả: ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN: TỐN 8 THỜI GIAN: 90 phút NỘI DUNG ĐỀ: I. LÍ THUYẾT(2đ) Bài 1(1đ): a) Phát biểu quy tắc phép trừ các phân thức đại số. b) Áp dụng: Tính 4 3 9 8 2 1 2 1 x x x x + − − − − . B 2(1đ): a) Phát biểu định nghĩa hình vuông và vẽ hình minh họa b) Nêu tính chất hai đường chéo của hình vuông. II. BÀI TẬP(8đ) Bài 1(1,5đ): Tính a) (x - 7) 2 ; b) (x + 2y) 2 ; c) (2x + 1) 3 . Bài 2(1,5đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x 2 + 8x +16 - y 2 ; b) 5x 2 +10x+ 5; c) x 2 +6x+ 5. Bài 3(2đ): Thực hiện các phép tính sau: 3 3 7 8 ) 5 5 x x a − + + ; 3 2 2 27 4 ) . 5 20 3 9 x x x b x x x − + + + + ; 2 2 ) : (4 8) 3 x c x x − − + Bài 4(3đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. a) Tứ giác AEBM là hình gì? Vì sao? b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông. c) Cho AB=8cm, BC=10cm, tính S ABC. ………… HẾT ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN: TỐN 8 II .LI THUYET Baứi 1: a) Phaựt bieồu ủuựng 0.5ủ 4 3 9 8 ) 2 1 2 1 4 3 9 8 12 6 2 1 2 1 x x b x x x x x x x + + + = = 0.25ủ 6(2 1) 6 2 1 x x = = 0.25 ủ Baứi 2: a) Phaựt bieồu ủuựng 0.5 ủ b) Phaựt bieồu ủuựng 0.5 ủ II BI TP Baứi 1: a) (x - 7) 2 =x 2 - 2.x.7+ 7 2 0.25 ủ = x 2 - 14x+ 49 0.25 ủ b) (x +2y) 2 = x 2 +2x.2y + (2y) 2 0.25 ủ = x 2 +4xy +4y 2 0.25 ủ c) (2x + 1) 3 = (2x) 3 +3(2x) 2 .1+3.2x.1 2 +1 3 0.25 ủ =8x 3 +12x 2 +6x+1 0.25 ủ Baỡ 2: a) x 2 + 8x +16 - y 2 = ( x+4) 2 - y 2 0.25 ủ = ( x+4 - y)(x+4+ y) 0.25 ủ b) 5x 2 +10x+ 5 =5(x 2 - 2x+1) 0.25 ủ =5(x+1) 2 0.25 ủ c) x 2 +6x+ 5 = (x 2 +x)+(5x+5) 0.25 ủ = x(x+1)+ 5(x+1) = (x+1)(x+5) 0.25 ủ Baỡ 3: 3 3 7 8 ) 5 5 3 3 7 8 5 x x a x x + + + + = 0.25 ủ 10 5 5 x + = 0.25 ủ 5(2 1) 5 x + = 0.25 ủ 2 1x= + 0.25 ủ 3 2 2 27 4 ) . 5 20 3 9 x x x b x x x + + + + 3 3 2 2 ( 3 )( 4 ) (5 20)( 3 9) x x x x x x − − = + + + 0.25 đ ( 3) ( 4) 5( 4) x x x x − + = + 0.5 đ ( 3) 5 x x − = 0.25đ 2 2 2 ) : (4 8) 3 2 1 . 3 4 8 x c x x x x x − − + − = + − 0.25đ 2 2 ( 3)4( 2) x x x − = + − 0.25đ 2 1 4( 3)x = + 0.5đ Bài 4: E D MC B A Xét tứ giác AEBM có: AD=BD, DE=DM(gt) Do đó AEBM là hình bình hành (t/c hình bình hành). 0.25 đ Ta lại có AB là đường trung trực của ME nên DB ⊥ DE. 0.25 đ Vậy hình bình hành có · 0 90EDB = nên là hình thoi.(dh) 0.25 đ b Hình thoi AEBM là hình vuông ⇔ AM ⊥ BM 0.25 đ ⇔ ABCV có đường trung tuyến AM là đường cao 0.25 đ ⇔ ABCV cân tại A. 0.25 đ c)Xét tam giác ABC vuông tại A có: BC 2 =AB 2 +CA 2 (Đònh lí Pytago) 2 2 AC BC AB⇒ = − 2 2 10 8 36 6AC = − = = (cm) 0.25 đ Suy ra: S ABC = 1 2 AB.AC= 1 2 .6.8 =24(cm 2 ). 0.25 đ . ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN: TỐN 8 THỜI GIAN: 90 phút NỘI DUNG ĐỀ: I. LÍ THUYẾT(2đ) Bài 1(1đ): a) Phát biểu quy. là hình vuông. c) Cho AB=8cm, BC=10cm, tính S ABC. ………… HẾT ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN: TỐN 8 II .LI THUYET Baứi 1: a) Phaựt bieồu ủuựng 0.5ủ

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI HK1 TOÁN 8+ĐÁP ÁN, ĐỀ THI HK1 TOÁN 8+ĐÁP ÁN, ĐỀ THI HK1 TOÁN 8+ĐÁP ÁN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hk1-toan-8-dap-an

Đăng ký

Generate time = 0.28100514411926 s. Memory usage = 18.57 MB