Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất các loại bia có năng suất 45.000.000 lítnăm

116 670 6
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2012, 14:24

Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất các loại bia có năng suất 45.000.000 lítnăm . Thiết kế nhà máy bia năng suất 45riệu lít/nămII. Lựa chọn loại bia sản xuất, địa điểm xây dựng, vùng nguyên liệu và thị trường1.Lựa chọn loại bia sản xuấtHiện. các nhà máy bia đã xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh trong cả nước, sản lượng của các nhà máy cũng ngày càng tăng. Hiện nay tổng năng suất của các nhà máy bia
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất các loại bia có năng suất 45.000.000 lítnăm, Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất các loại bia có năng suất 45.000.000 lítnăm, Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất các loại bia có năng suất 45.000.000 lítnăm, Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Vùng nguyên liệu Vùng tiêu thụ sản phẩm Nguồn cung cấp điện, nước, lạnh, Malt đại mạch, Gạo Hoa houblon Nước, Nghiền nguyên liệu Hồ hoá và đường hoá, Lọc dịch đường Nấu hoa, Lắng trong và làm lạnh dịch đường houblon hoá, Lên men sản phẩm bia chai Lên men sản phẩm bia hơi Lọc dịch đường, Nấu hoa Lắng xoáy, Lạnh nhanh Bão hoà O Cấp nấm men và tiến hành lên men, Lọc bia Tàng trữ và ổn định tính chất của bia thành phẩm, Hoàn thiện sản phẩm, Xử lý nước cấp Xử lý nước thải, Tính lượng gạo và lượng malt Lượng bã gạo và bã malt, Lượng nước dùng trong nấu và rửa bã Lượng hoa houblon sử dụng, Các nguyên liệu khác, Tính lượng gạo và lượng malt Lượng bã gạo và bã malt, Lượng nước dùng trong nấu và rửa bã Lượng hoa houblon sử dụng, Các nguyên liệu khác, Hóa chất vệ sinh các nồi nấu: Hóa chất vệ sinh các thiết bị lên men, tàng trữ bia:, Cân, gầu tải Máy nghiền Nồi hồ hoá, Nồi đường hoá Thùng lọc đáy bằng, Nồi nấu hoa Thùng lắng xốy Thiết bị lạnh nhanh và sục khí, Tank lên men Thiết bị nhân giống cấp II Thiết bị nhân giống cấp I, Thiết bị rửa men sữa kết lắng Thiết bị hoạt hoá men, Thiết bị lọc trong bia Thùng tàng trữ và bão hoà CO Hệ thống chiết bock, Hệ thống chiết chai, Lượng nhiệt lạnh cần cấp để hạ nhiệt độ dịch Lượng nhiệt lạnh cần cung cấp trong giai đoạn lên men phụ:, Lượng nhiệt lạnh cần cấp để nhân men, Lượng nhiệt lạnh cấp cho phân xưởng hoàn thiện Hệ thống lạnh, Lượng hơi cấp cho nồi hồ hoá Lượng hơi cấp cho nồi đường hoá, Lượng hơi cấp cho nồi nấu hoa Lượng hơi cấp cho thiết bị đun nóng nước, Lượng hơi cấp cho phân xưởng hoàn thiện Lượng nhiên liệu cho nồi hơi, Lượng nước dùng cho phân xưởng nấu Lượng nước dùng cho phân xưởng lên men Lượng nước dùng cho phân xưởng hoàn thiện Lượng nước dùng cho các hoạt động khác của nhà máy, Phụ tải chiếu sáng Phụ tải sản xuất, Nhà giới thiệu sản phẩm Hội trường Nhà ăn, căng tin Gara ơ tơ Nhà để xe của nhân viên Phòng bảo vệ Nhà vệ sinh, Phân tích và lựa chọn địa điểm xây dựng Bố trí các hạng mục cơng trình, Đặc điểm và cách bố trí các thiết bị trong phân xưởng sản xuất chính Thiết kế xây dựng phân xưởng sản xuất chính, Vốn đầu tư., Tính giá thành sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn