giao an ong giuoc mac le phuc

20 1,253 6 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 13:11

Câu h i bài cũ:ỏ Câu h i bài cũ:ỏ Em hi u g× v con ng i v t ể ề ườ à ư Em hi u g× v con ng i v t ể ề ườ à ư t­ëng, t×nh c m cña Rót-x« qua ả t­ëng, t×nh c m cña Rót-x« qua ả v¨n b¶n “ i b ngao du”?Đ ộ v¨n b¶n “ i b ngao du”?Đ ộ Tr l i bài cũ:ả ờ Tr l i bài cũ:ả ờ Qua v n b n i b ngao du ta hi u thªm v nhà v n Rót- x«:ă ả Đ ộ ể ề ă Qua v n b n i b ngao du ta hi u thªm v nhà v n Rót- x«:ă ả Đ ộ ể ề ă -T«n träng kinh nghi m i s ng.ệ đờ ố -T«n träng kinh nghi m i s ng.ệ đờ ố -Coi träng tù do c¸ nh©n -Coi träng tù do c¸ nh©n -Yªu quý ® i s ng tù nhiªnờ ố -Yªu quý ® i s ng tù nhiªnờ ố -T©m h n gi¶n dÞ.ồ -T©m h n gi¶n dÞ.ồ -TrÝ tuÖ s¸ng l¸ng -TrÝ tuÖ s¸ng l¸ng I. Đọc- hiểu chú thích: I. Đọc- hiểu chú thích: 1.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: 1.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: a. Tác giả: a. Tác giả: - - Mô-li-e Mô-li-e ( ( 1622-1673 1622-1673 ) là bút danh của ) là bút danh của Giăng Báp-ti-xtơ pô-cơ-lanh Giăng Báp-ti-xtơ pô-cơ-lanh . Ông là nhà . Ông là nhà viết kịch nổi tiếng của chủ nghĩa cổ điển Pháp thế kỷ XVII. viết kịch nổi tiếng của chủ nghĩa cổ điển Pháp thế kỷ XVII. Mô-li-e Mô-li-e đã sáng tác đã sáng tác 34 vở kịch lớn nhỏ. 34 vở kịch lớn nhỏ. - Ông sinh trưởng tại pa-ri được gia đình cho học luật nhưng vì quá say mê kịch Ông sinh trưởng tại pa-ri được gia đình cho học luật nhưng vì quá say mê kịch nên ông đã thành lập đoàn kịch vào năm 1643. Sau khi không thành công ở kinh nên ông đã thành lập đoàn kịch vào năm 1643. Sau khi không thành công ở kinh thành, ông quyết định cùng anh em đi lưu diễn ở các tỉnh nhỏ của nước pháp. thành, ông quyết định cùng anh em đi lưu diễn ở các tỉnh nhỏ của nước pháp. - Sau 13 năm ( 1645-1658) sống trong điều kiện khó khăn, đoàn kịch của ông đã Sau 13 năm ( 1645-1658) sống trong điều kiện khó khăn, đoàn kịch của ông đã gặt hái thành công và Mô-li-e quyết định đưa đoàn kịch trở lại kinh thành. gặt hái thành công và Mô-li-e quyết định đưa đoàn kịch trở lại kinh thành. - Mô-li-e Mô-li-e chuyên viết hài kịch, đồng thời là diễn viên và thường đóng vai chính chuyên viết hài kịch, đồng thời là diễn viên và thường đóng vai chính trong một số vở kịch của chính mình. Ông đã kết thúc sự nghiệp nghệ sĩ vinh trong một số vở kịch của chính mình. Ông đã kết thúc sự nghiệp nghệ sĩ vinh quang của mình bằng vở kịch quang của mình bằng vở kịch Người bệnh tưởng Người bệnh tưởng và trong đêm diễn vở kịch này, và trong đêm diễn vở kịch này, ông đóng vai chính và đã ông đóng vai chính và đã kiệt sức kiệt sức gục ngã rồi qua đời gục ngã rồi qua đời (Ngày17-2-1673) như vậy (Ngày17-2-1673) như vậy ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đến giây phút cuối cùng. ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đến giây phút cuối cùng. Ng vn 8. Ng vn 8. Ti t 117 : ễng Giu c-anh m c l ph c Ti t 117 : ễng Giu c-anh m c l ph c Trích Trưởng gỉa học làm sang Trích Trưởng gỉa học làm sang M M ô -li e ô -li e Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ M M « -li e– « -li e– Ch©n dung t¸c gi M«-li-eả Ch©n dung t¸c gi M«-li-eả Các tác phẩm chính: Các tác phẩm chính: - - Ng vn 8. Ng vn 8. Ti t 117 : ễng Giu c-anh m c l ph c Ti t 117 : ễng Giu c-anh m c l ph c Trích Trưởng gỉa học làm sang Trích Trưởng gỉa học làm sang M M ô -li e ô -li e b. Tác phẩm: b. Tác phẩm: Trưởng giả học làm sang Trưởng giả học làm sang là một trong những kiệt tác của Mô- là một trong những kiệt tác của Mô- li-e. li-e. - Văn bản được trích từ vở kịch - Văn bản được trích từ vở kịch Trưởng giả học làm sang Trưởng giả học làm sang vở vở kich có 5 hồi, văn bản là lớp kịch kết thúc hồi 2. kich có 5 hồi, văn bản là lớp kịch kết thúc hồi 2. - Nhân vật trung tâm: - Nhân vật trung tâm: Ông Giuốc -đanh Ông Giuốc -đanh - - Lão hà tiện Lão hà tiện , , Tác tuýt (1664), Đông gioăng (1665) Anh Tác tuýt (1664), Đông gioăng (1665) Anh ghét đời (1666),Những bà thông thái(1672) ghét đời (1666),Những bà thông thái(1672) Người bệnh tư Người bệnh tư ởng ởng (1673) (1673) Trưởng giả học làm sang Trưởng giả học làm sang (1670) (1670) Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ M M « -li e– « -li e– Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ M M « -li e– « -li e– Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ Ti t 117 : Ông Giu c-đanh m c l ph cế ố ặ ễ ụ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ TrÝch Tr­ëng gØa häc lµm sang“ ’’ M M « -li e– « -li e– . 2.Phân vai: Thuỳ Dung trong vai: Người dẫn chuyện Lệ Mĩ trong vai: Ông Giuốc-Đanh- Kiều Thương trong vai: Bác phó May Xuân Anh trong vai: Thợ Phụ Ng vn. cả,mong giúp ích cho đời. Xan- dũng cảm, có khát vọng cao cả,mong giúp ích cho đời. Xan- chô Pan-xa tuy tỉnh táo, thiết thực nhưng lại là người hèn chô Pan-xa
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ong giuoc mac le phuc, giao an ong giuoc mac le phuc, giao an ong giuoc mac le phuc

Bình luận về tài liệu giao-an-ong-giuoc-mac-le-phuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP