Mot so he thuc ve canh va duong cao cua tam giac vuong

11 360 1
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 09:11

GIÁO VIÊN: TRẦN ĐỨC TIẾN Trường THCS HÙNG VƯƠNG Quận Tân Phú GIÁO ÁN HÌNH HỌC 9 II. Một số hệ thức liên quan đến đường cao I. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền • Hướng dẫn về nhà Tiết 1 Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ( ) BC ? ? • Bài toán H A B C ABC vuông tại A AH là đường cao AB 2 = BC . BH GT KL = BH AB AB A B C   B H A Â = HÂ 1 1 BÂ chung 2 AB BC H A B C ABC vuông tại A AH là đường cao AB 2 = BC . BH GT KL = BH AB ABC ( ) BHA Â = HÂ 1 1 BÂ chung 2 BÀI LÀM: => ABC HBA ( g . g ) => AB BH BC AB = => AB 2 = BC . BH ABC và ABH có: Â = HÂ 1 = 90 0 BÂ chung - Trong tam giác vuông, bình phương độ dài một cạnh góc vuông bằng độ dài cạnh huyền nhân hình chiếu của cạnh góc vuông đó lên cạnh huyền. Nhận xét: Đònh lí 1: SGK/65 A B C H I. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ABC vuông tại A AH là đường cao AB 2 = BC . BH GT KL p dụng: Tìm x trên hình: A B C H 6 10x Bài giải: ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (gt) ⇒ AB 2 = BC.BH ⇒ 6 2 = 10.x ⇒ x = 3,6 AB 2 = BC.BH A B C H 6 3,6 x Đònh lí 2: SGK/65 A B C H II. Một số hệ thức liên quan đến đường cao ABC vuông tại A AH là đường cao AH 2 = BH . HC GT KL p dụng: Tìm x trên hình: A B C H 1,8 2,4 Bài giải: x ∆ABC vuông tại A, AH là đường cao (gt): ⇒ AH 2 = BH . HC ⇒ 2,4 2 = 1,8 . x ⇒ x = 3,2 . đường cao I. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền • Hướng dẫn về nhà Tiết 1 Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM. cạnh huyền Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ABC vuông tại A AH là đường cao AB 2 = BC . BH GT KL p dụng: Tìm x trên hình:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so he thuc ve canh va duong cao cua tam giac vuong, Mot so he thuc ve canh va duong cao cua tam giac vuong, Mot so he thuc ve canh va duong cao cua tam giac vuong

Bình luận về tài liệu mot-so-he-thuc-ve-canh-va-duong-cao-cua-tam-giac-vuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP