KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009 - 2010

21 677 0
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 07:11

TỔNG HỢP SKKN MẦM NON STT Tên đề tài Bộ môn Người thực hiện Tổ khối Đơn vị XLHĐKH TRUỜNG XLHĐKH Huyện 1 Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trong trường MN MTXQ Nguyễn Thị Loan Tổ nuôi MN Tân Phước A KXL 2 Một số biện pháp giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập cộng đồng GD trẻ khuyết tật Lê Thị Tình Tổ chồi MN Tân Phước B KXL 3 Một số biện pháp tham mưu thực hiện công tác xã hội hoá xây dựng CSVC trường học. Nhiều HĐ khác nhau Hứa Thị Phước VP MN Sơn Ca A B 4 Một số biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ thơ-chuyện cho trẻ 5- 6 tuổi. LQVH-CV Nguyễn Thị Quỳnh VP MN Sơn Ca A KXL 5 Một số biện pháp thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường MN. Phạm Thị Thu Dung VP MN Sơn Ca A C 6 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải. Tạo hình Hồ Thị Hồng Linh Lá MN Sơn Ca B C 7 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy trẻ 4-5 tuổi. LQMTXQ Trần Thị Lục Chồi MN Sơn Ca A C 8 Một số biện pháp làm đồ dùng dạy học phục vụ cho nhà trẻ. Nhiều HĐ khác nhau Hoàng Thị Kim Thanh Nhà trẻ MN Sơn Ca A B 9 Một số biện pháp làm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy 19- 24 tháng. Nhiều HĐ khác nhau Phan Thị Kiều Oanh Nhà trẻ MN Sơn Ca A C 10 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy trẻ 25-36 tháng. PTNN&CX Vũ Thị Mỹ Trinh Nhà trẻ MN Sơn Ca A B 11 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ việc giảng dạy trẻ 4-5 tuổi. Nhiều HĐ khác nhau Lê Thị Điền Chồi MN Sơn Ca B B 12 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi nắm vững 29 chữ cái. LQCC Nguyễn Thị Thanh Hải Lá MN Tân Phú B B 13 Làm một số đồ dùng phương tiện giao thông. HĐG Nguyễn Thị Lan Nhà trẻ MN Tân Phú B KXL 14 Một số biện pháp giúp trẻ chơi tốt ở góc xây dựng. HĐG Trần Thị Loan Lá MN Tân Phú B KXL 15 Một số biện pháp cho trẻ học tốt hoạt động tạo hình (4-5 tuổi). Tạo hình Ngô Thị Tuyết Chồi MN Tân Phú B KXL 16 Một số biện pháp giúp trẻ ăn ngon miệng. Nguyễn Thị Kim Nhạn Tổ nuôi MN Tân Phú B B 17 Làm thế nào để trẻ thích học môn Toán. LQVT Nguyễn Thị Mộng Lài Lá MN Tân Phú B KXL 18 Một số biện pháp nhằm giúp trẻ học tốt môn tạo hình Tạo hình Giang Thị Lãnh Lá MN Tân Phú B KXL 19 Một số biện pháp cho trẻ 4-5 tuổi học tốt môn Văn học VH Ngô Thị Ngọc Ánh Chồi MN Tân Phú B B 20 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ mơi trường trong trường mầm non. Nguyễn Thị Thanh Châu HC-VP MN Hoa Hồng A C 21 Phó hiệu trưởng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Vũ Thị Liễu HC-VP MN Hoa Hồng A KXL 22 Một số biện pháp tuyên truyền giáo dục và bảo vệ môi trường trong trường mầm non Nhiều bộ môn Nguyển Thị Hiền HC – VP MN Đồng Tiến A B 23 Một số biện pháp giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non Nhiều bộ môn Kiều Thị Bưởi HC – VP MN Đồng Tiến A B 24 Một số cách làm rối nhằm phục vụ trong các hoạt động của trẻ (5-6 tuổi ) Nhiều bộ môn Lê Thị Lành Lá MN Đồng Tiến A B 25 Một số biện pháp đưa con rối vào các hoạt động dạy học cho trẻ từ (4- 5 tuổi ) Nhiều bộ môn Kiều Thị Hạnh Chồi MN Đồng Tiến B KXL 26 Một số sáng kiến trong việc sáng tác câu đố kích thích tư duy cho trẻ Nhiều bộ môn Trần Thị Hồng Nhung Mầm MN Đồng Tiến A KXL 27 Tận dụng và tạo tình huống cụ thể để nâng cao chất lượng làm quen với toán LQVT Vũ Thị Hương Chồi MN Đồng Tiến B KXL 28 Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý trường MN. QL Nguyễn Thị Sen VP MN Thuận Lợi A B 29 Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV. QL Đinh Thị Luận Hiền VP MN Thuận Lợi A B 30 Một số kinh nghiệm trong việc hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng- đồ chơi tự tạo. ĐDĐC Nguyễn Thị Kiều VP MN Thuận Lợi A B 31 Một số biện pháp giáo dục thể chất Thể dục Lê Thị Thực VP MN Thuận Lợi A KXL cho trẻ 3 tuổi. 32 Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen Văn học (chuyện). LQVH Nguyễn Thị Bình Lá MN Thuận Lợi A B 33 Một số kinh nghiệm giúp trẻ làm quen với tiết Thơ. LQVH Trịnh Thị Hằng Mẩm-Chồi MN Thuận Lợi A KXL 34 Một số biện pháp rèn luyện giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 tuổi. GDLG Ngô Thị Thuý Hằng Mẩm-chồi MN Thuận Lợi A KXL 35 Một số kinh nghiệm giúp trẻ 25-36 tháng học tốt Hoạt động góc. HĐG Trần Thị Tuyết Mẩm-chồi MN Thuận Lợi A B 36 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động Làm Quen Văn Học LQVH Lê Thị Xuyến Lá MN Tân Tiến A B 37 Một số biện pháp lồng ghép trò chơi dân gian vào các hoạt động nhằm gây hứng thú cho trẻ Tích hợp Lê Thị Phương Lá MN Tân Tiến A B 38 Một số biện pháp dạy kỹ năng vận động múa Phạm Thị Diên Lá MN Tân Tiến A B 39 Một số sáng kiến và kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học và hướng dẫn trẻ 5- 6 tuổi làm đồ dùng bằng vật liệu phế thải Đồ dùng -Đồ chơi Đặng Thị Kim Sơn Lá MN Tân Tiến A C 40 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình. Tạo hình Nguyễn Thị Tài Chồi MN Tân Tiến A KXL 41 một số biện pháp rèn luyện cách phát âm cho trẻ 4-5 tuổi thông qua môn kể chuyện. Văn học Tăng Thị Nguyệt Chồi MN Tân Tiến B KXL 42 Một số kinh nghiệm để dạy trẻ 3-4 tuổi học tốt môn làm quen với toán LQ Với Toán Nguyễn Thị Thành Mầm MN Tân Tiến B KXL 43 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 3 tuổi. CS&GD Đỗ Thị Huệ Mầm MN Tân Tiến A C 44 Một số biện pháp chăm sóc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 25- 36 tháng. CS&GD Nguyễn Thị Nhinh Nhà trẻ MN Tân Tiến B B 45 Một số kinh nghiệm sưu tầm tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ theo chủ điểm. CM Trần Thị Hoa VP MN Tân Lập A KXL 46 Một số kinh nghiệm, biện pháp giúp trẻ ăn ngon Bán trú Lê Thị Lan VP MN Tân Lập A KXL 47 Một số phương pháp giúp trẻ nắm vững kiến thức Toán (3-5 tuổi) HĐLQ Toán Bùi Thị Loan Chồi MN Tân Lập B KXL 48 Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú trong việc làm quen với hoạt động tạo hình. HĐ tạo hình Nguyễn Thị Hường Chồi MN Tân Lập A B 49 Làm thế nào để dạy tốt hoạt động làm quen văn học cho trẻ mẫu giáo LQVH Tạ Thị Hải Chồi MN Tân Lập A KXL 50 Một số kinh nghiệm dạy trẻ học tốt môn làm quen văn học. LQVH Nguyễn Thị Cúc Lá MN Tân Lập A B 51 Một số kinh nghiệm vận dụng trò chơi giúp trẻ học tốt nội dung, số lượng-chữ số trong hoạt động làm quen với Toán HĐLQ Toán Nguyễn Thị Hồng Lá MN Tân Lập B KXL 52 Một số kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi ở trường MN. ĐDĐC Nguyễn Thị Viết Lá MN Tân Lập A KXL 53 Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ. HĐ ngoài trời Tạ Thị Nghĩa Lá MN Tân Lập A B 54 Một số hình thức tổ chức cho trẻ mẫu giáo hứng thú khi hoạt động làm quen với Toán. LQ với Toán Phan Thị Huyền Sen Mầm MN Tân Lập A KXL 55 Một số biện pháp phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. CBQL Trần Thị Mỹ Lý VP MN Hướng Dương A B 56 Một số kinh nghiệm nhỏ giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen Văn học. LQVH Trần Thị Thu Hạnh Nhà trẻ MN Hướng Dương A B 57 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen Văn học LQVH Nguyễn Thị Ngọt Mầm-chồi MN Hướng Dương A KXL 58 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ Lễ giáo Trần Thị Chuyền Nhà trẻ MN Hướng Dương B KXL 59 Một số sáng kiến giúp trẻ phát triển trí tuệ và thể chất qua hoạt động bé tập làm nội trợ trong trường MN. Lê Thị Tuyến Hành chính MN Tân Hoà A B 60 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu dễ tìm. Trần Thị Mính Nhà trẻ-Lá MN Tân Hoà B KXL 61 Một số kỹ năng tạo hình từ nguyên liệu thiên nhiên. Tạo hình Quách Thị Hải Yến Mầm-Chồi MN Tân Hoà B KXL 62 Một số sáng kiến kinh nghiệm trong việc giáo dục hành vi văn minh cho Đoàn Thị Hải Yến Mầm-Chồi MN Tân Hoà B KXL trẻ MN. 63 Một số biện pháp dạy trẻ dân tộc Nùng làm quen với tiếng phổ thông trong trường MN. Dương Thị Oanh Mầm-Chồi MN Tân Hoà A B 64 Một số biện pháp nâng cao chất lượng GD trẻ 5-6 tuổi bảo vệ môi trường khi trẻ làm quen với MTXQ. Đặng Hoài An Văn phòng MN Đồng Tâm A B 65 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình Nguyễn Thị Trúc Lê Lá MN Đồng Tâm B KXL 66 Một số biện pháp giúp trẻ học tốt bộ môn MTXQ Nguyễn Thị Ái Ly Chồi MN Đồng Tâm B KXL 67 Một số biện pháp nhằm lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường một cánh hiệu quả cho trẻ mẫu giáo GDBVMT Đinh Thị Lan Chi Hành chính MN Tân Hưng B KXL 68 Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường MN tân hưng Quản lý Nguyễn Thị Phương Lan MN Tân Hưng B KXL TIỂU HỌC STT Tên đề tài Bộ môn Người thực hiện Tổ khối Đơn vị XLHĐKH TRUỜNG XLHĐKH Huyện 1 Một số biện pháp HDHS giải bài toán có lời văn liên quan đến HCN ở lớp 4 Trường TH Tân phước B NH: 2009-2010 Toán Nguyễn Thị Thành 4,5 TH Tân phước B A C 2 Một số biện pháp rèn viết đúng cho HS lớp 1 ở trường TH Tân Phước B NH: 2009-2010. Tiếng việt Triệu Thị Bích Huyền 1 TH Tân phước B A KXL 3 Một vài kinh nghiệm về việc tự làm và sử dụng ĐDDH môn học vần lớp 1. Tiếng việt Trần Thị Hoa 1 TH Tân phước B B KXL 4 Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho HS lớp 4 trường TH Tân phước B NH: 2009-2010 Âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Bình 3 TH Tân phước B A B 5 Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường TH Thuận Phú 1. Đào Thị Thu sương 1 TH Thuận Phú 1 A B 6 Một số biện pháp rèn chữ viết cho HS lớp 1. Tiếng việt Nguyễn Thị Kim Nga 1 TH Thuận Phú 1 A KXL 7 Một số biện pháp giúp Hs không đọc nguyên văn bài khi đọc trả lời câu hỏi ở môn Tập đọc lớp 2. Tiếng việt Lê Thị Thanh Xuân 2 TH Thuận Phú 1 A B 8 Biện pháp hữu ích trong dạy TLV lớp 3. Tiếng việt Nguyễn Thị Sáu 3 TH Thuận Phú 1 A KXL 9 Sử dụng một số trò chơi học tập trong giờ học toán ở lớp 2 theo chương trình đổi mới. Toán Lê Thị Minh Loan 4 TH Thuận Phú 1 A KXL 10 Một số biện pháp dạy nội dung hội thoại trong phân môn TLV cho HS lớp 5. Tiếng việt Nguyễn Thị Nguyên 5 TH Thuận Phú 1 A KXL 11 Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5. Toán Phạm Thị Thanh Hà 5 TH Thuận Phú 1 A C 12 Phát huy vai trò của Ban cán sự lớp trong công tác chủ nhiệm. Văn Thị Nhật Thanh 2 TH Thuận Phú 1 A KXL 13 Sử dụng phương pháp trò chơi dạy môn TNXH gây hứng thú cho HS lớp 3. TNXH Nguyễn Thị Tươi 3 TH Tân Tiến A C 14 Một số biện pháp giúp HS lớp 5 học tốt giải toán có lời văn. Toán Háp Thị Lý 5 TH Tân Tiến A C 15 Một số biện pháp “Rèn chữ-Giữ vở” cho Hs tiểu học. Tiếng Việt Nguyễn Thị Dung 3 TH Tân Tiến A B 16 Thiết kế một số trò chơi học tập trong dạy học Tiếng Việt 2. Tiếng Việt Đào Thị Huấn 1 TH Tân Tiến A C 17 Kinh nghiệm dạy một số bài toán hình học lớp 4. Toán Lê Thị Nhâm 4 TH Tân Tiến A C 18 Một số biện pháp giảng dạy: Thực hành rèn luyện kỹ năng diễn đạt trong phân môn TLV lớp 2. Tiếng Việt Nguyễn Minh Nhâm 2 TH Tân Tiến A C 19 Một số biện pháp để duy trì sĩ số HS. Công tác chủ nhiệm Nguyễn Thị Hường 5 TH Tân Tiến A B 20 Một số phương pháp giảng dạy môn Âm nhạc lớp 4. Âm nhạc Tạ Thị Nhung 5 TH Tân Tiến B KXL 21 Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5. Toán Đinh Thị Nhàn 5 TH Tân Tiến A B 22 Một số biện pháp giúp Hs học tôt môn tự chọn (môn đá cầu) ở lớp 4. Thể dục Trần Thị Thái 5 TH Tân Tiến B KXL 23 Lỗi chính tả của HS Tiểu học. nguyên nhân và cách khắc phục. Tiếng Việt Phạm Thị Hảo 1 TH Tân Tiến A KXL 24 Hoạt động du khảo về nguồn với công tác giáo dục truyền thống. TPT Nguyễn Doãn Toả 3 TH Thuận Lợi B A B 25 Một số biện pháp giúp HS ghi nhớ và khắc sâu kiến thức nội dung bài văn, bài thơ trong phân môn Tập đọc lớp 3- TH Thuận Lợi B. năm học 2009-2010. Tiếng Việt Bùi Thị Thu Sương 3 TH Thuận Lợi B A KXL 26 Xây dựng trò chơi sắm vai trong TLV, bài làm miệng cho HS lớp 2 dân tộc Stiêng trường TH Thuận Lợi B, năm học 2009-2010. Tiếng Việt Nguyễn đức Hậu 2 TH Thuận Lợi B A KXL 27 Một số biện pháp giúp HS viết đúng chính tả ở lớp 4 trường TH Thuận Lợi B, năm học 2009-2010 Tiếng Việt Nguyễn Thị Nhiều 4 TH Thuận Lợi B A C 28 Vận dụng phương pháp tích cực và một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc lớp 4. Tiếng Việt Vũ Thị Lý 4 TH Thuận Lợi B A B 29 Một số biện pháp dạy học, giúp HS tích cực, chủ động và học tốt môn Toán lớp 5 ở trường TH Thuận Lợi B, năm học 2009-2010. Toán Đặng Thị Nhật Lệ 5 TH Thuận Lợi B A B 30 Tạo hứng thú học tập cho HS trong giảng dạy mơn Tốn lớp 1 trường TH Thuận Lợi B, giai đoạn 2008- 2010. Tiếng Việt Bùi Thị Hà 1 TH Thuận Lợi B A C 31 Một số biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số HS dân tộc ở trường TH Thuận Lợi B, năm học 2009-2010. QL Nguyễn Thị Thu Anh 1 TH Thuận Lợi B A B 32 Một số kinh nghiệm rèn chữ -giữ vở cho học sinh lớp 5 Tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Long 5 TH Đồng Tiến A A B 33 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốn có lời văn Tốn Hồng Thị Hải Yến 3 TH Đồng Tiến A A KXL 34 Một số giải pháp rèn chữ cho học sinh đạt hiệu quả. Tiếng Việt Ngơ Thị Th 2 TH Đồng Tiến A A KXL 35 Một số biện pháp đưa đơn vị tiến dần đến chuẩn quốc gia về PCGDTH đúng độ tuổi xã Tân Lợi năm 2009 CMC- PCGD Trần Định I TH Đồng Tâm B A KXL 36 Một số giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đồng Tâm B năm học 2009-2010 Tiếng Việt Nguyễn Thị Tiến II TH Đồng Tâm B A C 37 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 3 rèn chữ việt đúng và đẹp Tiếng Việt Trịnh Thị Tuệ Minh III TH Đồng Tâm B A B 38 Một số biện pháp giúp học sinh phân biệt dấu hỏi – dấu ngã trong phân mơn chính tả Tiếng Việt Phạm Thị Ninh IV,V TH Đồng Tâm B A C 39 Một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của phụ trách chi và xây dựng chi đội mạnh Cơng tác Đội Nguyễn Văn Mão V. phòng TH Đồng Tâm B A KXL 40 Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân mơn chính tả lớp 3 năm học 2009 – 2010 Chính tả Đỗ Thị Diệu Linh Khối 3 Trường TH & THCS Tân Hưng A C 41 Một số kinh nghiệm dạy tập đọc của lớp 4A của trường TH & THCS Tân Hưng năm học 2009 – 2010 Tiếng việt Đặg Thị Thanh Thảo Khối 4 Trường TH & THCS Tân Hưng A KXL 42 Một số biện pháp giáo dục học sinh biết giữ vệ sinh trong nhà trường của trường TH & THCS Tân Hưng năm học 2009 – 2010 GDBVMT Phạm Thị Phượng Khối 3 Trường TH & THCS Tân Hưng A KXL 43 Một số biện pháp đặt câu hỏi để giúp Hs lớp 1 học tốt môn Tiếng Việt năm học 2009-2010 trường TH Thuận Lợi A Tiếng Việt Đoàn Thị Chiều Khối 1 TH Thuận Lợi A A C 44 Biện pháp hỗ trợ HS dân tộc lớp 1 ghi nhớ bảng chữ cái trong môn Tiếng Việt Tiếng Việt Nguyễn Thị Duyên Khối 1 TH Thuận Lợi A A C 45 Một số biện pháp khắc phục học sinh dân tộc bỏ học ở lớp 3 3 NH: 2009-2010 trường TH Thuận Lợi A Hoàng Thị Loan Khối 3 TH Thuận Lợi A A KXL 46 Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đẹp cho HS lớp 4 3 trường TH Thuận Lợi A, NH: 2009-2010 Tiếng Việt Bùi Thị Diệp Khối 4 TH Thuận Lợi A A KXL 47 Một số biện pháp giúp HS học tốt dạng toán có lời văn ở lớp 3 trường TH Thuận Lợi A, NH: 2009-2010 Toán Phạm Thanh Quang Khối 5 TH Thuận Lợi A A KXL 48 Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho HS dân tộc lớp 5 Tiếng Việt Võ Thị Thuỳ An Khối 5 TH Thuận Lợi A B C 49 Một số biện pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn Âm Nhạc ở trường TH Tân Lập B Âm Nhạc Đinh Thị Minh Văn 1 TH Tân Lập B A B 50 Một số kinh nghiệm tổ chức chuyên đề ở tổ chuyên môn trong trường TH Tân Lập B Chuyên đề Trần Thị Thanh 4-5 TH Tân Lập B A B 51 Một số biện pháp cung cấp vốn từ cho HS thông qua môn kể chuyện lớp 2 ở trường TH Tân Lập B Kể chuyện Vũ thị Thanh Thuý 2-3 TH Tân Lập B A C 52 Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho HS yếu lớp 1 ở trường TH Tân Lập B Tiếng việt Nguyễn Thị Lệ Hà 1 TH Tân Lập B A C 53 Một số biện pháp hướng dẫn HS giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở trường TH Tân Lập B Toán Đào Thị Dục 4 TH Tân Lập B A C 54 Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Tân lập A Nguyễn Thị Xim 1 TH Tân Lập A A B 55 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho HS lớp 4 Đạo đức Nguyễn Thị Thái 4 TH Tân Lập A A C 56 Nâng cao hiệu quả dạy học môn đạo đức lớp 2 qua phần : “ Quan tâm giúp đỡ bạn” Đạo đức Nguyễn Thị Thủy 2 TH Tân Lập A A B 57 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 2 Tập đọc Đinh Thị Hồng Nhung 1 TH Tân Lập A B C 58 Một số biện pháp giúp HS học tốt phân môn tập đọc lớp 3 Tập đọc Đặng Thị The 3 TH Tân Lập A A B 59 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giải toán cho HS lớp 2 Toán Mai Thị Huệ 2 TH Tân Lập A B KXL 60 Một số biện pháp giúp HS thực hành đạt kết quả cao môn thủ công lớp 3 Thủ công Nguyễn Thị Rơi 3 TH Tân Lập A B KXL 61 Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4/4 Trần Thị Minh Lập 4 TH Tân Lập A A B 62 Tìm hiểu một số hình thức kết hợp giữa GVCN lớp và gia đình HS trong công tác giáo dục HS khối lớp 4 Phí Thị Thành 4 TH Tân Lập A A KXL 63 Một số biện pháp giúp HS lớp 4 hứng thú học môn thể dục TD Lê Bảo Long 4 TH Tân Lập A B KXL 64 Làm thế nào để xây dựng tủ sách thiếu nhi của thư viện Trường Tiểu học Tân Lập A ngày càng phong phú hơn Văn Ngân 5 TH Tân Lập A B KXL 65 Kinh nghiệm giúp HS lớp 5 học tốt phân môn vẽ theo mẫu MT Vũ Tuấn Minh 2 TH Tân Lập A B C 66 Một số biện pháp dạy học về “ Số thập phân” lớp 5 Toán Lê Thị Xuân Hương 5 TH Tân Lập A A B 67 Xây dựng phương pháp tự học cho HS lớp 2 Đỗ Thị Mỵ 2 TH Tân Lập A A C 68 Một số biện pháp rèn chữ viết cho HS lớp 1 Tập Viết Nguyễn Thị Huế 1 TH Tân Lập A B B 69 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu Học Thuận Phú 2. Quản lý chuyên môn Phan Thị Kim Hoà Khối 3 TH Thuận Phú 2 A C 70 Một số hình thức tổ chức nâng cao hiệu qủa “Giáo dục ngoài giờ lên Giáo dục ngoài giờ Mai Thị Thắng Khối 4-5 TH Thuận Phú 2 A C . Khối 4-5 TH Thuận Phú 2 A C lớp” Khối 4-5 Trường Tiểu Học Thuận Phú 2 năm học 200 9- 2010. 71 Xây dựng kế hoạch dạy học lớp ghép hai trình độ Trường Tiểu Học. Lợi năm 2009 CMC- PCGD Trần Định I TH Đồng Tâm B A KXL 36 Một số giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đồng Tâm B năm học 200 9- 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009 - 2010, KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009 - 2010, KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2009 - 2010

Bình luận về tài liệu ket-qua-xet-duyet-sang-kien-kinh-nghiem-nam-hoc-2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP