Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm

4 2,366 6 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 06:11

Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010 ================================================================ ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 - Họ và tên: …………………………………Sinh ngày … / … / …… - Ngày vào Đảng … / … / …… Ngày chính thức … / … / …… - Chức vụ : …………………………………………… ……….……… - Chi bộ : ………………………………… Đảng bộ: ….… …………. I. Tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 1. Về tư tưởng chính trị: . . . . . . . . . . . . . 2. Về đạo đức lối sống: . . . =============================================================== Chi bộ THCS liêng Trang Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010 ================================================================ . . . . . . . . . . 3. Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: * Ưu điểm: . . . . . . . . . . . . * Khuyết điểm: . . . . =============================================================== Chi bộ THCS liêng Trang Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010 ================================================================ . . 4. Về ý thức tổ chức kỷ luật: . . . . . . . . . . . . 5. Tự phân loại năm 2010: . . . Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi rất mong được sự đóng góp của các đồng chí trong chi bộ, để tôi khắc phục và phấn đấu tốt hơn cho những năm tiếp theo. Người viết tự kiểm điểm (Ký, ghi rõ họ tên) ………………………… =============================================================== Chi bộ THCS liêng Trang Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010 ================================================================ II. Ý kiến nhận xét và kết quả xếp loại của chi bộ . . . . . . . T/M Chi Bộ Bí Thư ………………………………… III. Ý kiến của đảng ủy, xét quyết định kết quả loại của đảng viên: . . . . . . Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2010 T/M Đảng Uỷ Bí Thư =============================================================== Chi bộ THCS liêng Trang . CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 - Họ và tên: …………………………………Sinh. Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010 ================================================================ ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm, Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm, Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bình luận về tài liệu mau-kiem-diem-dang-vien-cuoi-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP