thay thuoc gioi cot nhat o tam long

16 500 9
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 04:11

TiÕt 65 Ng÷ v¨n 6 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả: 2. Tác phẩm - Hồ Nguyên Trừng (1374 -1446) con trai trưởng của Hồ Quý Ly. - Tự : Mạnh Nguyên, hiệu : Nam Ông; người Diễn Châu - Nghệ An. - Làm đến chức Tả tướng quốc dưới triều vua cha. - Từng hăng hái chống giặc Minh, bị giặc Minh bắt đem về TQ. - Nhờ có tài chế tạo vũ khí được làm quan đến chức thượng thư trong triều nhà Minh. - Nam Ông mộng lục - tác phẩm viết bằng chữ Hán vào thế kỉ XV, khi tác giả sống ở TQ. - Gồm 31 thiên, hiện tại còn 28 thiên. Nội dung chủ yếu nói về chuyện cũ của quê hương, đất nước và kí thác nỗi sầu xa xứ. - Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng là thiên thứ 8 trong tác phẩm và có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm. Hồ Nguyên Trừng Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh, phụng sự vua Trần Anh Vương. Ông thường mang tiền bạc mua thuốc tốt và tích trữ thóc gạo giúp đỡ người nghèo. Một hôm, có người dân đến xin ông chữa bệnh gấp cho người nhà đang nguy kịch. Đúng lúc đó thì sứ giả của vua đến triệu ông vào cung để chữa bệnh cho một quý nhân bị sốt. Thấy không gấp, ông đã đi chữa bệnh cho người đàn bà kia, sau đó đến tỏ lòng thành với vua. Khi hiểu rõ ý ông, vua từ quở trách chuyển sang khen ngợi ông đã giỏi nghề nghiệp lại có lòng nhân đức. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả 2. Tác phẩm Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 4. Bố cục Tóm tắt tác phẩm Bố cục: ba phần - P1: Từ đầu đến ng ười đương thời trọng vọng - P2: Tiếp đến lòng ta mong mỏi - P3: Còn lại Hồ Nguyên Trừng Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. - Lai lịch: Phạm Bân- ông tổ bên ngoại của tác giả - Nghề nghiệp : Thầy thuốc - Chức vụ : Thái y lệnh - Nhiệm vụ : Phụ trách việc khám, chữa bệnh cho vua và hoàng tộc Là người thầy thuốc giỏi, có địa vị xã hội. - Lai lịch: - Nghề nghiệp: - Chức vụ: - Nhiệm vụ: Là người thầy thuốc giỏi. I. Tìm hiẻu chung 2. Tác phẩm Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 4. Bố cục 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng Ông mang hết tiền của trong nhà Mua thuốc tốt Tích trữ thóc gạo Làm nhà Cho những kẻ khốn cùng, bệnh tật ăn ở chữa bệnh Là một thầy thuốc giàu y đức, thương yêu, cảm thông với những người nghèo khổ, bệnh tật. Là người thầy thuốc giỏi. Không né tránh, hết lòng vì người bệnh, cứu sống hơn ngàn người Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2. Tác phẩm 4. Bố cục Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2. Tác phẩm 4. Bố cục Là người thầy thuốc giỏi. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng Hai bệnh nhân Nếu chữa bệnh cho người nông dân Mắc tội khi quân, có thể mất mạng Trọn bổn phận bề tôi, bảo toàn mạng sống, được hưởng danh lợi Nếu chữa bệnh cho bậc quý nhân Làm đúng lương tâm thầy thuốc Trái với lương tâm thầy thuốc Tình huống gay cấn, căng thẳng, thử thách y đức và bản lĩnh của vị thái y. Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2. Tác phẩm 4. Bố cục Là người thầy thuốc giỏi. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng Cương quyết đi cứu người dân nghèo, bệnh trọng trước, vào vương phủ khám bệnh sau. Sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của một lư ơng y chân chính, hành nghiệp cứu người. Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục , có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2. Tác phẩm 4. Bố cục Là người thầy thuốc giỏi. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng Quan trung sứ tức giận nói: - Phận làm tôi, sao được như vậy? Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình chăng? Lời nói có hàm ý cảnh báo, đe dọa. Ngài đáp: - Tôi có mắc tội, cũng không biết làm thế nào. Nếu người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông cậy vào đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng, may ra thoát chết. Tội tôi xin chịu. * Sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu người bệnh, cư ơng trực, giàu bản lĩnh, khôn khéo trong ứng xử. Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục, có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2. Tác phẩm 4. Bố cục Là người thầy thuốc giỏi. * Sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu người bệnh, cương trực, giàu bản lĩnh, khôn khéo trong ứng xử. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Ngữ văn. Bài 16 - Tiết 65 Hồ Nguyên Trừng - Vua Trần Anh Tông: Là vị vua nhân đức, quý trọng hiền tài - Thái y lệnh: kháng chỉ >< không bị xử tội mà được khen ngợi Thắng lợi vẻ vang của y đức, của bản lĩnh, của lòng nhân ái và trí tuệ của bậc lương y chân chính. mừng rỡ, khen. Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi. quở trách Là người thầy thuốc giỏi. Là người thầy thuốc giàu y đức. II.Tìm hiểu chi tiết 1. Nhân vật thái y lệnh. I. Tìm hiểu chung Là thiên thứ 8 trong tác phẩm Nam ông mộng lục, có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm 1. Tác giả 2. Tác phẩm 4. Bố cục 3. Đọc-tóm tắt, chú thích 2.Nhân vật vua Trần Anh Tông * Sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu người bệnh, cương trực, giàu bản lĩnh, khôn khéo trong ứng xử. . biết xoáy v o tình huống gay cấn để bộc lộ tính cách nhân vật. 2. Nội dung của truyện: A. Mượn truyện loài vật để nói con người nhằm đề cao ân nghĩa trong. làm thế n o. Nếu người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông cậy v o đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy v o chúa thượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: thay thuoc gioi cot nhat o tam long, thay thuoc gioi cot nhat o tam long, thay thuoc gioi cot nhat o tam long

Bình luận về tài liệu thay-thuoc-gioi-cot-nhat-o-tam-long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP