tiết 33:đồ thị hàm số - Đại số lớp 7

Sergey Brin
Sergey Brin(11563 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 177
25
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 02:11

Mô tả: Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường trường THCSbắc sơn -sầm sơn thanh hoá Giáo viên : Nguyễn Văn Thuỷ Trường THCS Bắc Sơn x x -2 -2 -1 -1 0 0 0,5 0,5 1,5 1,5 y y 3 3 2 2 -1 -1 1 1 -2 -2 a) Viết tập hợp {(x;y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên; b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên. Đáp án: a) {(-2;3); (-1;2); (0;-1); (0,5;1); (1,5;-2)} b) Như hình vẽ. -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 A C B D E x y Bài toán: Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau: Định nghĩa đồ thị của hàm số y = f(x): Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ. Như vậy để vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) ta làm thế nào? Đáp án: - Vẽ hệ trục tọa độ Oxy. - Biểu diễn tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ. Hoạt động nhóm: Bài toán2: Cho hàm số y = 2x. a) Viết năm cặp số (x;y) với x = - 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy. c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (- 2 ; - 4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đư ờng thẳng đó hay không ? -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x §¸p ¸n: a) (- 2 ; - 4) ; (- 1 ; - 2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4). b) Nh­ h×nh vÏ: c) C¸c ®iÓm cßn l¹i cã n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm (- 2 ; - 4) ; (2 ; 4). -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x VÝ dô kh¸c: Hµm sè y = - x y x O Kết luận: đồ thị của hàm số y = a.x (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Câu hỏi: Để vẽ đồ thị của hàm số y= a.x (a 0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị? Trả lời: Đồ thị của hàm số y= a.x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm A nào đó, khác điểm gốc O. Bài toán3: Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị hàm số trên. b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ? Đáp án: a) Cho x = 2 => y = 1. Điểm A(2 ; 1) thuộc đồ thị của hàm số. b) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x. Nhận xét: Vì đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy , ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ điểm thứ hai. Ví dụ: Vẽ đồ thị của hàm số: y = - 1,5x. -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 x y A y= -1,5x Bài toán4: Vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y = 3x ; b) y = -2x Giải: -Vẽ hệ trục tọa độ Oxy. -Với x = - 2 ta được y = 3, điểm A(-2;3) thuộc đồ thị của hàm số y = - 1,5x. -Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số đã cho. Giải: - cho x = -2 => y = 3, điểm A(-2; 3) thuộc đồ thị của hàm số . - đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = -1,5x. §¸p ¸n: a) - Chän x= 1 => y = 3 , ®iÓm A(1;3) thuéc ®å thÞ cña hµm sè. - §­êng th¼ng OA lµ ®å thÞ cña hµm sè y = 3x. -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x A y= 3x -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x b) - Chän x= 1 => y = -2 , ®iÓm B(1;-2) thuéc ®å thÞ cña hµm sè. - §­êng th¼ng OB lµ ®å thÞ cña hµm sè y = - 2x. B y = -2x Luyện tập củng cố Bài1: Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy , nếu: a) a > 0 ? b) a < 0 ? -2 3 0-1-3-4-5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x I IVIII II . cña hµm sè. - §­êng th¼ng OA lµ ®å thÞ cña hµm sè y = 3x. -2 3 0-1 - 3-4 -5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 y x A y= 3x -2 3 0-1 - 3-4 -5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4. thị của hàm số: y = - 1,5x. -2 3 0-1 - 3-4 -5 -2 -1 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 4 x y A y= -1 ,5x Bài toán4: Vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y = 3x ; b) y = -2 x Giải:

— Xem thêm —

Xem thêm: tiết 33:đồ thị hàm số - Đại số lớp 7, tiết 33:đồ thị hàm số - Đại số lớp 7, tiết 33:đồ thị hàm số - Đại số lớp 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-33-do-thi-ham-so-dai-so-lop-7

Đăng ký

Generate time = 0.163777112961 s. Memory usage = 18.46 MB