Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy

8 111 0 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 23:11

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MỘC HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MỘC HOÁ Người thực hiện : Vũ Thị Đam Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Kiểm tra bài cũ : Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : Sách của em để trên giá sách . Sách của em để ở đâu ? Em ngồi ở đâu ? Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái . Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . Nói tên các loài chim trong những tranh sau : 6 3 7 5 2 1 4 đại bàng cú mèo chào mào , chim sẻ sáo sậu vẹtcò ,,, , , Bài 1 . Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . vẹt quạ khướu cú cắt , , , , ) ( a) Đen như . b) Hôi như . c) Nhanh như . d) Nói như . e) Hót như . Bài 2 .Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò Chúng thường cùng ở cùng ăn cùng làm việc và đi chơi cùng nhau Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . , . , . Bài 3 TRÒ CHƠI: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . Đen như quạ . Hôi như cú . Nói như vẹt . Nhanh như cắt Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . . Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . , . , . Bài 3 TRÒ CHƠI: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim. ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . vẹt quạ khướu cú cắt , , , , ) ( a) Đen như . b) Hôi như . c) Nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy, Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy, Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy

Bình luận về tài liệu tu-ngu-ve-loai-chim-dau-cham-dau-phay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP