Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11659 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 101
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 23:11

Mô tả: PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MỘC HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MỘC HOÁ Người thực hiện : Vũ Thị Đam Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Kiểm tra bài cũ : Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : Sách của em để trên giá sách . Sách của em để ở đâu ? Em ngồi ở đâu ? Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái . Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . Nói tên các loài chim trong những tranh sau : 6 3 7 5 2 1 4 đại bàng cú mèo chào mào , chim sẻ sáo sậu vẹtcò ,,, , , Bài 1 . Hãy chọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . vẹt quạ khướu cú cắt , , , , ) ( a) Đen như . b) Hôi như . c) Nhanh như . d) Nói như . e) Hót như . Bài 2 .Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò Chúng thường cùng ở cùng ăn cùng làm việc và đi chơi cùng nhau Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . , . , . Bài 3 TRÒ CHƠI: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . Đen như quạ . Hôi như cú . Nói như vẹt . Nhanh như cắt Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . . Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . , . , . Bài 3 TRÒ CHƠI: Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim. ngày 25 tháng 1 năm 2010 Luyện từ và câu : Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy . vẹt quạ khướu cú cắt , , , , ) ( a) Đen như . b) Hôi như . c) Nhanh

— Xem thêm —

Xem thêm: Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy, Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy, Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm , dấu phẩy

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-ngu-ve-loai-chim-dau-cham-dau-phay

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.58020210266113 s. Memory usage = 18.53 MB