Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010.

5 2,147 24
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 21:11

ĐẢNG BỘ TT CAM LỘ CHI BỘ TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010. Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Ngày vào Đảng: 1/4/2009. Chính thức: 1/4/2010. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giáo viên trường TH Hồ Chơn Nhơn. Căn cứ vào nhiệm vụ đảng viên, chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao Tôi tự kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2010 như sau: 1. Về chính trị tư tưởng: - Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Luôn trau dồi kiến thức, tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân. 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: - Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức; luôn thực hiện tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. - Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ Đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. - Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 3.Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: - Trong quá trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Tôi luôn thực hiện lên lớp đúng giờ, đảm bảo ngày công, soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. Chấm chữa bài học sinh đúng quy chế. Tham gia các chuyên đề cấp tổ, cấp trường. Tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt chương trình, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. - Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi đang công tác. 4. Về ý thức kỷ luật: - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của các cấp lãnh đạo. - Tích cực tham gia sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra. * Phương hướng công tác và biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm: Trong thời gian tới, bản thân tôi sẽ cố gắng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục. Tham gia tích cực các phong trào và hội thi do Phòng giáo dục, nhà trường, công đoàn tổ chức. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá, hạnh phúc. Luôn đấu tranh xây dựng và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cam Lộ, Ngày 30 tháng 11 năm 2010. Người viết kiểm điểm I. Nhận xét xếp loại của Chi bộ: . . . . . Xếp loại đảng viên: T/M CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG TH BÍ THƯ II. Nhận xét xếp loại của Đảng uỷ: . . . . . Xếp loại đảng viên: . T/M ĐẢNG UỶ TT CAM LỘ BÍ THƯ II- VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: Tôi luôn thực hiện lên lớp đúng giờ, đảm bảo ngày công, soạn giảng đúng chương trình và có chất lượng. Chấm chữa bài học sinh chính xác, đúng quy chế. Tham gia đầy đủ các chuyên đề cấp tổ, cấp trường. Thực hiện tốt chương trình, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt Việc làm mới và đã vận dụng có hiệu quả vào quá trình giảng dạy. Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu tài liệu, mượn và làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy đạt kết quả tốt. Tích cực dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. III, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM: - Tôi luôn làm tốt vai trò giáo viên chủ nhiệm, thương yêu, gần gũi với học sinh. - Tăng cường mối quan hệ với phụ huynh nhằm thực hiện phương châm phối kết hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình. - Phát động phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp, học sinh luôn có ý thức rèn chữ, giữ vở. - Tạo điều kiện tốt cho các em tham gia tốt các phong trào như Hội khoẻ Phù đổng, em yêu làn điệu dân ca, tham gia các trò chơi dân gian . - Động viên học sinh tham gia tốt phong trào kế hoạch nhỏ, hướng dẫn học sinh làm tốt vệ sinh trường lớp, chăm sóc công trình măng non, cây xanh lớp học. IV, CÔNG TÁC KHÁC: . ĐẢNG BỘ TT CAM LỘ CHI BỘ TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010. Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Ngày vào Đảng: . vụ chuyên môn được giao Tôi tự kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2010 như sau: 1. Về chính trị tư tưởng: - Bản thân luôn có lập trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010., Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010., Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010.

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-dang-vien-nam-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP