Tìm hiểu về BSC & KPI

Kira
Kira(23821 tài liệu)
(437 người theo dõi)
Lượt xem 392
16
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 16:35

Mô tả: slide thuyết trình, slide báo cáo, slide đề tài, slide, download slide 1 BSC & KPI BSC & KPI 2 Muïc tieâu Muïc tieâu 1. Hiểu về BSCvà KPI 2. Biết nhận dạng, đo lường KPI 3. Hiểu áp lực và kháng cự đối với áp dụng KPI tại MLG 3 3 Nội dung Giới thiệu khái quát về BSC và KPI Ý nghĩa ; Tiêu chí Cách đo lường Quy trình áp dụng 4 4 Chiến lược điều hành… Là thách thức lớn nhất cho tổ chức • Vision: chỉ có 5% CBNV biết! • People – 25% CBQL có chính sách kính thích NV gắn với chiến lược • Management – 85% các nhóm chiến lược dành ít hơn 1 giờ/ tháng trao đổi về chiến lược • Resource – 60% các tổ chức không gắn ngân sách với chiến lược 5 Chú trọng chiến lược  Dynamic  Focused CAO THẤP THẤP CAO X Dynamic  Focused X Dynamic X Focused  Dynamic X Focused NGUỒN LỰC HƯỚNG PHÁT TRỈêN LP 6 The Balanced Scorecard (BSC) Là hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược sử dụng trong các tổ chức nhằm: 1. thống nhất hoạt động kinh doanh với tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, 2. hoàn thiện các quan hệ giao tiếp với bên trong và bên ngoài, và 3. điều hành hoạt động theo các mục tiêu chiến lược. 7 The Balanced Scorecard (BSC) • Tập hợp các thứơc đo cân đối- hài hoà  Xuất phát từ sứ mạng và định hướng chiến lược, -chú trọng vào chiến lược  Công cụ cho chiến lược giao tiếp 8 8 Balanced Scorecard Perspectives A. Financial Bằng cách nào chúng ta thành công về tài chính? B. B. Customer Customer Chúng ta thể hiện như thế nào đối với khách hàng? C. C. Internal Process Internal Process Chúng ta cần có những quy trình xuất sắc nào? D. D. Learning and Growth Learning and Growth Bằng cách nào chúng ta duy trì khả năng thay đổi và phát triển? 9 KHÁCH HÀNG Chúng ta phải thỏa mãn Khách hàng như thế nào để đạt được tầm nhìn ? Chỉ tiêu Mục tiêu Kết qủa phải đạt Kế hoạch hành động TÀI CHÁNH Để Thành công về tài chánh đem Lại cho cổ đông ta làm như thế nào ? Chỉ tiêu Mục tiêu Kết qủa phải đạt Kế hoạch hành động KHÍA CẠNH HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ Để thỏa mãn cổ đông và khách hàng Chúng ta phải thực hiện vượt trội qúa trình nào? Chỉ tiêu Mục tiêu Kết qủa phải đạt Kế hoạch hành động HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN Chúng ta phải có khả năng thay đổi và cải tiến như thế nào để đạt được tầm nhìn ? Chỉ tiêu Mục tiêu Kết qủa phải đạt Kế hoạch hành động TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯC 10 10 Balanced Scorecard Perspectives A. Financial Bằng cách nào chúng ta thành công về tài chính? B. B. Customer Customer Chúng ta thể hiện như thế nào đối với khách hàng? C. C. Internal Process Internal Process Chúng ta cần có những quy trình xuất sắc nào? D. D. Learning and Growth Learning and Growth Bằng cách nào chúng ta duy trì khả năng thay đổi và phát triển?

— Xem thêm —

Xem thêm: Tìm hiểu về BSC & KPI , Tìm hiểu về BSC & KPI

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tim-hieu-ve-bsc-kpi

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.254250049591 s. Memory usage = 18.46 MB