Nguyen nhan lam nuoc bi o nhiem

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(11480 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 52
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 16:11

Mô tả: Ng­êi thùc hiÖn: Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Duyªn NguyÔn ThÞ Duyªn Tr­êng TiÓu häc gio ch©u Tr­êng TiÓu häc gio ch©u Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009 Khoa học Thế nào là nước sạch? Nc sch l nc trong sut, khụng mu, khụng mựi, khụng v, khụng cha cỏc vi sinh vt hoc cỏc cht hũa tan cú hi cho sc khe con ngi. Thế nào là nước bị ô nhiễm? Nc b ụ nhim l nc cú mt trong cỏc du hiu sau: cú mu, cú cht bn, cú mựi hụi, cú cha cỏc vi sinh vt gõy bnh nhiu quỏ mc cho phộp hoc cha cỏc cht ho tan cú hi cho sc kho Kim tra bi c Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 1/ Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm. Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009 Khoa học Vì sao nguồn nước bị nhiễm bẩn? Bi mi 1 2 3 5 4 6 7 8 Quan sát các bức tranh, mô tả những gì quan sát được, đồng thời cho biết việc làm đó sẽ gây ra điều gì? Nhóm 1(1->2) Nhóm 2,3( 3->5) Nhóm 4,5( 6>8) Nhãm 1 Nhãm 2,3 Nhãm 4,5 Nhãm 4,5 Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm Nhóm 4,5 Nước mưa bị ô nhiễm Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2009 Khoa học 1 2 3 5 4 6 7 8 . hụi, cú cha cỏc vi sinh vt gõy bnh nhiu quỏ mc cho phộp hoc cha cỏc cht ho tan cú hi cho sc kho Kim tra bi c Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 1/. khụng cha cỏc vi sinh vt hoc cỏc cht hũa tan cú hi cho sc khe con ngi. Thế n o là nước bị ô nhiễm? Nc b ụ nhim l nc cú mt trong cỏc du hiu sau: cú mu,

— Xem thêm —

Xem thêm: Nguyen nhan lam nuoc bi o nhiem, Nguyen nhan lam nuoc bi o nhiem, Nguyen nhan lam nuoc bi o nhiem

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu nguyen-nhan-lam-nuoc-bi-o-nhiem

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21346879005432 s. Memory usage = 18.53 MB