bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2)

3 1,549 32
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 15:11

Trường Tiểu học Thới Hoà Lớp : 1 …… Họ tên HS : ……………………………. HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 Số mật mã Bài 2 (Viết và trình bày sáng tạo) Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 ĐỀ BÀI : Em hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau (thời gian 30 phút). Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả . Lưu ý : Giáo viên coi thi hướng dẫn các em viết sáng tạo theo mẫu chữ viết thường , thẳng hàng và cách trình bày đoạn thơ sao cho phù hợp trang giấy ,… Khi thu bài GV coi thi viết họ tên cho HS . . Trường Tiểu học Thới Hoà Lớp : 1 …… Họ tên HS : ……………………………. HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 Số mật mã Bài 2 (Viết và trình bày sáng. coi thi hướng dẫn các em viết sáng tạo theo mẫu chữ viết thường , thẳng hàng và cách trình bày đoạn thơ sao cho phù hợp trang giấy ,… Khi thu bài GV coi thi
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2), bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2), bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2)

Bình luận về tài liệu bai-thi-viet-chu-dep-lop-1-bai2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP