bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2)

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 316
25
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 15:11

Mô tả: Trường Tiểu học Thới Hoà Lớp : 1 …… Họ tên HS : ……………………………. HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 Số mật mã Bài 2 (Viết và trình bày sáng tạo) Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 ĐỀ BÀI : Em hãy viết và trình bày sáng tạo đoạn thơ sau (thời gian 30 phút). Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả . Lưu ý : Giáo viên coi thi hướng dẫn các em viết sáng tạo theo mẫu chữ viết thường , thẳng hàng và cách trình bày đoạn thơ sao cho phù hợp trang giấy ,… Khi thu bài GV coi thi viết họ tên cho HS . . Trường Tiểu học Thới Hoà Lớp : 1 …… Họ tên HS : ……………………………. HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 Số mật mã Bài 2 (Viết và trình bày sáng. coi thi hướng dẫn các em viết sáng tạo theo mẫu chữ viết thường , thẳng hàng và cách trình bày đoạn thơ sao cho phù hợp trang giấy ,… Khi thu bài GV coi thi

— Xem thêm —

Xem thêm: bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2), bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2), bài thi viet chữ dẹp lớp 1(bai2)

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.099720001220703 s. Memory usage = 17.72 MB