Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

Charles Ergen
Charles Ergen(11612 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 347
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 37 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 11:11

Mô tả: Bài 11- tiết 12: Bài 11- tiết 12: Bạch Mã – 16 0 B Hãy nêu những nguyên nhân cơ bản làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa đa dang? -VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ - ĐỊA HÌNH - KHÍ HẬU … a ñi mĐị ể Nhi t ệ ñộ Tb n mă L ng S nạ ơ 21,6 HaøN iộ 23,5 Vinh 23,9 Huế 25,1 Qui Nh nơ 26,8 Nha Trang 26,3 TP. HCM 27,1 - Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam vì càng gần xích đạo Nam vì càng gần xích đạo lượng bức xạ Mặt trời càng lượng bức xạ Mặt trời càng lớn. lớn. - Nhiệt độ giảm dần từ Nam ra - Nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc do miền Bắc chịu ảnh Bắc do miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc. hưởng của gió mùa Đông bắc. ? NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU LÀM CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA PHÂN HÓA THEO CHIỀU BẮC – NAM ? ⇒ SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA PHÂN HÓA THEO CHIỀU PHÂN HÓA THEO CHIỀU BẮC – NAM. BẮC – NAM. THẢO LUẬN NHANH (2’) THẢO LUẬN NHANH (2’) Dãy 1 : Tìm hiểu Dãy 1 : Tìm hiểu đặc điểm phần đặc điểm phần lãnh thổ lãnh thổ phía Bắc. phía Bắc. Dãy 2 : Tìm hiểu Dãy 2 : Tìm hiểu đặc điểm phần đặc điểm phần lãnhthổ lãnhthổ phía Nam. phía Nam. 1. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM. 1. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM. - Giới hạn: - Khái quát : - Khí hậu: - Cảnh quan tiêu biểu : Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên Bắc - Nam theo dàn ý sau: Bắc - Nam theo dàn ý sau: Bạch Mã – 16 0 B CÚC PƯƠNG ( NINH BÌNH) CAÙT TIEÂN Thiên nhiên miền Nam Thiên nhiên miền Bắc Rừng thưa nhiệt đới khô Rừng thưa nhiệt đới khô ( Rừng Khộp _ Đắklắk) ( Rừng Khộp _ Đắklắk) Thiên nhiên miền Nam Thiên nhiên miền Bắc Phan rang Mũi né Cao bằng Tuyên quang Rừng ngập mặn miền Nam Rừng NM miền Bắc Cần giờ Quảng ninh . THIÊN NHIÊN NƯỚC TA PHÂN HÓA THEO CHIỀU BẮC – NAM ? ⇒ SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ SỰ PHÂN HÓA KHÍ HẬU LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM CHO THIÊN NHIÊN. NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM. 1. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC – NAM. - Giới hạn: - Khái quát : - Khí hậu: - Cảnh quan tiêu biểu : Tìm hiểu sự phân hóa

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG, Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG, Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-11-tiet-12-thien-nhien-phan-hoa-da-dang

Đăng ký

Generate time = 0.310318946838 s. Memory usage = 18.45 MB