giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(9632 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 21:11

Mô tả: Tiết 27:Chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Sau bài học học sinh biết: - Công thức chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất. - Biết vận dụng các công thức trên để làm các bài tập chuyển đổi giữa 3 đại lợng trên 2.Kỹ năng: - Củng số các kỹ năng tính khối lợng mol đồng thời củng cố các khái niệm về mol, về thể tích mol chất khí về công thức hóa học. 3.Thái độ:- Giáo dục lòng yêu môn học, tính cẩn thận , tỷ mỷ khi làm bài toán hóa học. II. Chuẩn bị : - HS: Học kỹ các khái niệm về mol. III. Định h ớng ph ơng pháp: - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, quan sát thực tế. IV. Tiến trình dạy học: A ổ n định tổ chức B.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu các khái niệm mol, khối lợng mol - áp dụng tính khối lợng của 0,5 mol H 2 SO 4 2. Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí - Tính thể tích ở ĐKTC của 0,2 mol H 2 c. Bài mới: Hoạt động 1:Chuyển đổi giữa lợng chất và khối lợng chất: Hoại động của GV và HS Nội dung Quan sát phần bài tập 1 HS vừa làm ? Muốn tính khối lợng khối lợng của một chất khí khi biết số mol làm thế nào? ? Nếu có số mol là n, khối lợng là m . Hãy rút ra biểu thức tính khối lợng? ? Hãy rút ra biểu thức tính lợng chất? m = n . M n = M m ; M = n m á p dụng : 1. Tính khối lợng của: a. 0,15 mol Fe 2 O 3 b. 0,75 mol MgO 2. Tính số mol của : a. 2 g CuO b. 10 g NaOH Giải: 1. khối lợng của Fe 2 O 3 : a. 2 3 56.2 16.3 160 Fe O M g= + = 2 3 0,15.160 24 Fe O m g = = b. . khối lợng của MgO HS làm bài tập vào vở GV: goị 2 HS lên bảng làm bài tập GV sửa sai hoặc bổ sung. M MgO = 24 + 16 = 40g m MgO = 40 . 0,75 = 30g 2. a. M CuO = 64 + 16 = 80 g Số mol của CuO là: n CuO = 2: 80 = 0,025 mol b. M NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 Số mol của NaOH là:n NaOH = 10: 40 = 0,25 mol Hoạt động 2:Chuyển đổi giữa lợng chất và thể tích chất khí nh thế nào: HS quan sát phần kiểm tra bài cũ 2 ? Muốn tính thể tích của một lợng chất khí (ĐKTC) ta làm nh thế nào? GV: Đặt n là số mol V là thể tích khí Công thức tính V là gì? ? Rút ra công thức tính n GV: Gọi 2 HS lên bảng làm bài GV: sửa sai nếu có 22,4 .22, 4 V l V n l n = = á p dụng : 1. Tính V đktc của : 1,25 mol SO 2 2. Tính n ở đktc của : 5,6 l H 2 Giải: 1. áp dụng công thức V = n. 22,4 Thể tích của SO 2 ở đktc là: 1,25 . 22,4 = 28l 2.Từ công thức 22,4 .22, 4 V l V n l n = = Số mol của5,6l H 2 là: 5,6:22,4=0,25 mol C. Luyện tập - củng cố: 1. Hãy tính m, V đktc , số phân tử của a. 0,01 mol CO 2 ; b. 0,3 mol H 2 S 2. BTVN: 2, 3, 5 . + 16 = 40g m MgO = 40 . 0,75 = 30g 2. a. M CuO = 64 + 16 = 80 g Số mol của CuO là: n CuO = 2: 80 = 0,025 mol b. M NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 Số mol của NaOH. về mol. III. Định h ớng ph ơng pháp: - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, quan sát thực tế. IV. Tiến trình dạy học: A ổ n định tổ chức B.Kiểm tra bài cũ:

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan, giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan, giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-hoa-hoc-8-tiet-27-theo-chuan

Đăng ký

Generate time = 0.15843296051025 s. Memory usage = 17.85 MB