de kiem tra toan lop 1 giua ki 1

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 34
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 21:11

Mô tả: THI GIA Kè I LP 1 NM HC: 2009-2010 MON : TON ( 40 phỳt ) + GV gii thớch rừ cho HS bi v cỏch lm! Bi 1 : a / ? 0 1 3 5 b / S ln nht cú mt ch s l . S bộ nht cú mt ch s l c / Cỏch c s : 4: bn 2 : 5 : 9 : . 7 : Bi 2 : Tớnh : 1 + 2 = . 1 + 2 + 1 = 0 + 4 = 1 + = 5 Bi 3 : Vit cỏc s 5 ; 8 ; 2 ; 3 : a/ Theo th t t bộ n ln: b/ Theo th t t ln n bộ: . Bi 4 : 2 + 2 = 5 = 4 + + 1 = 3 Bi 5 : in du : > , < , = vaứo choó chaỏm . 2 + 0 0 5 . 4 + 1 2 + 0 2 4 - 1 . 5 S 5 7 8 1 0 9 7 S ? Bài 6 : a/ Có mấy hình tam giác ? b/Có mấy hình vng ? Hình tam giác Hình vuông Hình tròn Bài 7 : (1đ) a/ Viết phép tính thích hợp : 3 + = b/ Viết phép tính thích hợp : 4 + = 4 . THI GIA Kè I LP 1 NM HC: 2009-2 010 MON : TON ( 40 phỳt ) + GV gii thớch rừ cho HS bi v cỏch lm! Bi 1 : a / ? 0 1 3 5 b / S ln nht cú mt ch. . 7 : Bi 2 : Tớnh : 1 + 2 = . 1 + 2 + 1 = 0 + 4 = 1 + = 5 Bi 3 : Vit cỏc s 5 ; 8

— Xem thêm —

Xem thêm: de kiem tra toan lop 1 giua ki 1, de kiem tra toan lop 1 giua ki 1, de kiem tra toan lop 1 giua ki 1

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.19663286209106 s. Memory usage = 17.67 MB