Bai tap Ban tay me lop 1

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11620 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 266
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 18:11

Mô tả:  Lớp. 1 B TËp ®äc TËp ®äc B B àn tay mẹ àn tay mẹ Tr×nh bµy : Nguy n Hång Liªn ễ C¸c con häc bµi tËp ®äc g× h«m tr­íc ? Cái nhãn vở ? Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ? Bố Giang khen bạn ấy thế nào ? ? Bố khen con gái đã tự viết được nhãn vở TËp ®äc Bàn tay mẹ Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009 TËp ®äc Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. §äc : rám nắng nấu cơm Yêu nhất xương xương Cïng t×m hiÓu: Trong bµi nµy cã mÊy c©u? Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Bàn tay mẹ 1.Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. 2. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 3.Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . . đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Bàn tay mẹ 1. Bình yêu. nhãn vở TËp ®äc Bàn tay mẹ Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009 TËp ®äc Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai tap Ban tay me lop 1, Bai tap Ban tay me lop 1, Bai tap Ban tay me lop 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-ban-tay-me-lop-1

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0954940319061 s. Memory usage = 18.45 MB