Bai tap Ban tay me lop 1

17 287 0
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 18:11

 Lớp. 1 B TËp ®äc TËp ®äc B B àn tay mẹ àn tay mẹ Tr×nh bµy : Nguy n Hång Liªn ễ C¸c con häc bµi tËp ®äc g× h«m tr­íc ? Cái nhãn vở ? Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ? Bố Giang khen bạn ấy thế nào ? ? Bố khen con gái đã tự viết được nhãn vở TËp ®äc Bàn tay mẹ Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009 TËp ®äc Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. §äc : rám nắng nấu cơm Yêu nhất xương xương Cïng t×m hiÓu: Trong bµi nµy cã mÊy c©u? Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Bàn tay mẹ 1.Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. 2. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 3.Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . . đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ . Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Bàn tay mẹ 1. Bình yêu. nhãn vở TËp ®äc Bàn tay mẹ Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2009 TËp ®äc Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap Ban tay me lop 1, Bai tap Ban tay me lop 1, Bai tap Ban tay me lop 1

Bình luận về tài liệu bai-tap-ban-tay-me-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP