KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7

4 722 1 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 17:11

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề A A. TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm ) I . Đánh dấu (X) vào trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1 : Làm ruộng bậc thang áp dụng cho vùng : A . Đồng bằng B . Biển . C . Đồi núi D .Sông . Câu 2 : Tiết kiệm phân bón là ưu điểm của : A . bón vãi B . bón theo hàng C . bón theo hốc D . bón phun trên lá Câu 3 :Để cải tạo đất chua người ta dùng: A . Phân chuồng . B. Phân lân. C. Phân đạm D. Vôi Câu 4 :Sản xuất giống cây trồng bằng hạt tiến hành trong: A. 1 năm . B. 2 năm. C.3 năm. D. 4 năm Câu 5 : Người ta sử dụng cách bón lót đối với phân: A. phân hữu cơ B. Phân đạm. C. Phân Kali D. Phân hoá học Câu 6 : Một loại đất có tỉ lệ các loại hạt như sau: 85 % hạt cát , 10 % hạt limon, 5 % hạt sét .Vậy đất trên là: A . đất cát . B .đất thịt. C .đất sét D . đất thịt nhẹ Câu 7 :Đất có pH = 7,8 được gọi là : A .đất chua . B . đất trung tính C .đất kiềm D . đất mặn Câu 8 :Phân xanh là : A . phân trâu bò B .cây điền thanh C .phân NPK . D . khô dầu dừa Câu 9. Tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chí của hạt giống tốt? A. Năng suất caovà ổn định B.Chống chịu được sâu bệnh C Năng suất cao D.Chất lượng tốt Câu 10. Ở địa phương em cây rau mồng tơi được thu hoạch bằng phương pháp : B. Nhổ B. Đào C. Hái D. Cắt II. Điền vào chổ trống 2/ Đất có khả năng giữ nước tốt nhất là . là thức ăn do con người cho cây trồng. .là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất , trên đó .có khả năng sinh sống và . B/TỰ LUẬN : Câu 1: Em hảy kể tên một số loại cây trồng, ở địa phương em bằng phương pháp nhân giống vô tính mà em biết ( Giâm cành, chiếc cành, ghép mắt ) Câu 2 :Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Để sử dụng đất hợp lí người ta sử dụng những biện pháp nào ? KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề B A. TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm ) I . Đánh dấu (X) vào trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1 : Phân hữu cơ là : A . phân đạm B . than bùn . C . phân đa nguyên tố D . phân lân Câu 2 : Tiết kiệm phân bón là ưu điểm của : A . bón vãi B . bón theo hàng C . bón theo hốc D . bón phun trên lá Câu 3 :Để cải tạo đất chua người ta dùng: A . Phân chuồng . B. Phân lân. C. Phân đạm D. Vôi Câu 4 :Sản xuất giống cây trồng bằng hạt tiến hành trong: A. 1 năm . B. 2 năm. C.3 năm. D. 4 năm Câu 5 : Người ta sử dụng cách bón lót đối với phân: A. phân hữu cơ B. Phân đạm. C. Phân Kali D. Phân hoá học Câu 6 : Một loại đất có tỉ lệ các loại hạt như sau: 85 % hạt cát , 10 % hạt limon, 5 % hạt sét .Vậy đất trên là: A . đất cát . B .đất thịt. C .đất sét D . đất thịt nhẹ Câu 7 :Đất có pH = 7,8 được gọi là : A .đất chua . B . đất trung tính C .đất kiềm D . đất mặn Câu 8. Ở địa phương em cây lúa được thu hoạch bằng phương pháp : B. Nhổ B. Đào C. Hái D. Cắt II. Điền vào chổ trống Nhiệm vụ của trồng trọt: đảm bảo ………………… và…………………… cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu . Đất có khả năng giữ nước kém nhất là . Khai hoang lấn biển để tăng đất canh tác. là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất , trên đó .có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm B/TỰ LUẬN : Câu 1:Trồng cây trong môi trường đất và trồng cây trong môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? Câu 2 :Em hảy kể tên một số loại cây trồng, ở địa phương em bằng phương pháp nhân giống vô tính mà em biết ( Giâm cành, chiếc cành, ghép mắt ) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề C I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) I.Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất: 1. Đất trồng có trị số pH = 5. Đất đó thuộc loại đất gì? a. Đất chua. b. Đất kiềm. c. Đất trung tính. d. Đáp án khác 2. Cày sâu, bừa kỹ kết hợp với bón phân hữu cơ được áp dụng cho loại đất gì? a. Đất dốc. b. Đất chua. c. Đất bạc màu. d. Đất phèn. 3. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là do: a. Thành phần cơ giới cửa đất. b. Hạt cát, hạt sét, chất mùn. c. Hạt cát, hạt sét, hạt bụi và chất mùn. d. Hạt cát, hạt bụi và hạt sét. 4:Sản xuất giống cây trồng bằng hạt tiến hành trong: a. 1 năm . b. 2 năm. c.3 năm. d. 4 năm 5 : Người ta sử dụng cách bón lót đối với phân: a. phân hữu cơ b. Phân đạm. c. Phân Kali d. Phân hoá học 6. Phân bón được chia làm 3 loại, đó là: a. Cây xanh, đạm và vi lượng. b. Phân hữu cơ, phân hóa học và vi sinh. c. Phân đạm, lân và Kali. d. Phân hữu cơ, phân đạm và vi sinh. 7. Đất có vai trò đối với cây trồng: a. Cung cấp nước, giữ cho cây đứng vững. b. Cung cấp khí ôxi. c. Cung cấp chất dinh dưỡng. d. Cả a, b, c đều đúng. 8. Ở địa phương em, phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào được áp dụng nhiều nhất : a. Phương pháp gây đột biến b. Phương pháp lai & phương pháp chọn lọc c. Phương pháp nuôi cấy mô. d.Tất cả đều sai 9. Hình thức bón phân vãi (rải) thường được áp dụng cho loại cây trồng nào: a. Cây ngô. b. Cây lúa. c. Cây cảnh. d. Cây xoài. 10 : Làm ruộng bậc thang áp dụng cho vùng : a . Đồng bằng b . Biển . c . Đồi núi d .Sông . II. Điền vào chổ trống Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng……………….,tăng…………………nông sản, tăng ………… và làm thay đổi…………………… cây trồng. II. TỰ LUẬN(3 đểm) 1. Nêu vai trò của ngành trồng trọt? Tác dụng của phân bón (1.5đ) 2. Giâm cành, ghép cành(ghép mắt) là gì? Áp dụng cho loại cây trồng nào ở địa phương em?(1.5đ) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề D A. TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm ) I . Đánh dấu (X) vào trước câu trả lời đúng nhất : Câu 1 : Phân hữu cơ là : A . phân đạm B . than bùn . C . phân đa nguyên tố D . phân lân Câu 2 : Tiết kiệm phân bón là ưu điểm của : A . bón vãi B . bón theo hàng C . bón theo hốc D . bón phun trên lá Câu 3 :Để cải tạo đất chua người ta dùng: A . Phân chuồng . B. Phân lân. C. Phân đạm D. Vôi Câu 4 :Sản xuất giống cây trồng bằng hạt tiến hành trong: A. 1 năm . B. 2 năm. C.3 năm. D. 4 năm Câu 5 :Phân xanh là : A . phân trâu bò B .cây điền thanh C .phân NPK . D . khô dầu dừa Câu 6 : Người ta sử dụng cách bón lót đối với phân: A. phân hữu cơ B. Phân đạm. C. Phân Kali D. Phân hoá học A . đất cát . B .đất thịt. C .đất sét D . đất thịt nhẹ Câu 7 :Đất có pH = 6 được gọi là : A .đất chua . B . đất trung tính C .đất kiềm D . đất mặn Câu 8. Ở địa phương em, phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào được áp dụng nhiều nhất : A. Phương pháp gây đột biến B. Phương pháp lai & phương pháp chọn lọc C. Phương pháp nuôi cấy mô. D.Tất cả đều sai II. Điền vào chổ trống Phân bón làm tăng .của đất, làm tăng cây trồng và chất lượng . Đất trồng là môi trường cung cấp .,chất , ô xi cho cây và giữ cho cây . B/TỰ LUẬN : Câu 1/ Giâm cành, ghép cành(ghép mắt) là gì? Áp dụng cho loại cây trồng nào ở địa phương em?(1.5đ) Câu 2/ Độ phì nhiêu của đất là gì? Muốn cây trồng có năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần phải có them các điều kiện gì? . địa phương em? (1. 5đ) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề D A. TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm ) I . Đánh. biện pháp nào ? KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Trường THCS Kim Đồng Lớp: 7 Thời gian: 45 Điểm : Lời phê : Đề B A. TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm ) I . Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7, KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7, KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-cong-nghe-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP