Mẫu giấy ủy quyền

Aristarchus
Aristarchus(11473 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1825
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 17:11

Mô tả: Mẫu 01/NHNo-TP/HĐDVT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Chi nhánh huyện Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ , ngày …….tháng ……năm 2010 GIẤY ỦY QUYỀN (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHI LƯƠNG CBCNV TỰ ĐỘNG QUA TÀI KHOẢN) __________________________________________________________________________________________________ TÊN DOANH NGHIỆP : NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ TÀI KHOẢN UỶ QUYỀN : HỌ VÀ TÊN : . . SỐ CMTND /HỘ CHIẾU: NGÀY CẤP ./ ./ NƠI CẤP CHỨC VỤ : ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN : FAX NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Người được ủy quyền sẽ thay chủ tài khoản thực hiện các giao dịch sau : Giao hồ sơ mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản CBCNV theo danh sách đăng ký tài khoản CBCNV mới tại Agribank Cẩm Mỹ của doanh nghiệp và nhận các thẻ phát hành tại Agribank Cẩm Mỹ theo giấy hẹn. THỜI HẠN ỦY QUYỀN : - Từ ngày ……./……/………. đến hết ngày ……./……/……… Chữ ký mẫu 1. Chữ ký mẫu 2. Mẫu dấu CHỦ TÀI KHOẢN – NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) …………………………………………… . Mỹ theo giấy hẹn. THỜI HẠN ỦY QUYỀN : - Từ ngày ……./……/………. đến hết ngày ……./……/……… Chữ ký mẫu 1. Chữ ký mẫu 2. Mẫu dấu CHỦ TÀI KHOẢN – NGƯỜI UỶ QUYỀN. : FAX NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Người được ủy quyền sẽ thay chủ tài khoản thực hiện các giao dịch sau : Giao

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu giấy ủy quyền

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Hien Nguyen
Hien Nguyen Vào lúc 09:53 am 04/05/2015

uy quyen

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-giay-uy-quyen

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.150716781616 s. Memory usage = 18.42 MB