Giáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 16

5 298 5
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 16:11

TUẦN 16 Ngày dạy: Thứ năm, ngày tháng 12 năm 2010 Môn: Mĩ thuật – Lớp 2 BÀI 16: NẶN HOẶCC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT (Tiết PPCT: 16) I. Mục tiêu: - HS hiểu được cách nặn hoặc vẽ, xé dán con vật - HS biết cách vẽ hoặc cách nặn, xé dán con vật - HS nặn hoặc vẽ, xé dán con vật theo ý thích II. Chuẩn bị: 1. Sự chuẩn bị của giáo viên: - Một số tranh ảnh về các con vật hình dáng khác nhau - Một số nặn hoặc xé dán của HS về con vật - Đất nặn, giấy thủ công và keo dán 2. Sự chuẩn bị của học sinh: - Vở tập vẽ lớp 2, giấy vẽ - Đất nặn hoặc giấy thủ công, keo dán, bút chì, gôm, màu vẽ,……. III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 3. Giới thiệu - dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu bài - GV cho HS xem một số bài nặn các con vật và hỏi: + Trên bàn có hình những con gì đây? + Các em thấy những con vật này như thế nào? + Vậy các em có muốn tự mình tạo ra - HS chú ý quan sát và lắng nghe – trả lời: + Có con mèo, con thỏ, con gà, . + Rất đẹp và sinh động + Dạ muốn những con vật này không? - GV nhận xét và dẫn vào bài - GV mời HS đọc lại tựa bài và GV ghi tựa bài lên bảng. Hoạt động 1 * Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: - GV cho HS xem một số tranh về các con vật và đặt câu hỏi gợi ý: + Trong tranh có những con vật gì? + Hình dáng của những con vật này như thế nào? + Tuy chúng khác nhau về hình dáng, nhưng con vật có chung cấu tạo ngoài bởi những bộ phận chính nào? - GV nhận xét và mời HS lên bảng xác định vị trí từng bộ phận của con mèo trong tranh trên bảng - GV mời HS nhận xét - GV nhận xét và xác định lại – đặt tiếp câu hỏi: + Em hãy nêu đặc điểm của từng con vật trong tranh? - GV mời HS nhận xét - GV nhận xét và hỏi tiếp: + Con vật có những hoạt động gì? + Khi con vật hoạt động thì hình dáng và các bộ phận của nó như thế nào? - GV nhận xét và nhấn mạnh lại một số ý - GV đặt câu hỏi: + Còn về màu sắc của các con vật thì như thế nào? + Em hãy kể tên và tả lại hình dáng cũng như đặc điểm của con vật mà em thích - GV nhấn mạnh: + Chúng ta nhận thầy rằng, mỗi con vật mang một hình dáng cũng như đặc điểm riêng. Do đó, để vẽ được một con vật - HS lắng nghe - HS đọc tựa bài và quan sát - HS chú ý quan sát và lắng nghe – trả lời: + Con mèo, con gà, con thỏ, con trâu, . + Hình dáng của những con vật này khác nhau + Cấu tạo bởi đầu, mình, chân, đuôi - HS chú ý lắng nghe – lên bảng xác định bộ phận của con vật - HS nhận xét - HS lắng nghe và quan sát – trả lời: - HS trả lời theo quan sát - HS nhận xét - HS chú ý lắng nghe và trả lời: + Đi, đứng, chạy, nhảy, nằm, + Khi con vật hoạt động thì hình dáng và các bộ phạn của nó cũng chuyển động theo - HS lắng nghe và ghi nhớ - HS lắng nghe và trả lời: + Màu sắc của các con vật khác nhau - HS kể theo sự hiểu biết và trí nhớ - HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ đẹp các em cần phải nhớ kĩ lại hình dáng và đặc điểm của con vật mà mình muốn vẽ. Hoạt động 2 * Hướng dẫn HS cách nặn: - GV treo hình minh họa cách nặn lên bảng và đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận ra cách nặn: + Chúng ta cần phải chọn con vật mình thích để nặn, Ví dụ chúng ta sẽ chọn con mèo để nặn + Chúng ta sẽ nặn bộ phận nào của con mèo trước đây? - GV nhận xét và nhấn mạnh + Vậy nặn bộ phận nào của con mèo trước? - GV nhận xét và hỏi: + Đầu con mèo có hình gì? - GV nhận xét và nặn cho HS xem + Đến bộ phận nào? + Vậy mình con mèo có hình gì? - GV nhận xét và nặn cho HS xem tham khảo + Con mèo còn thiếu bộ phận nào nữa đây? + Chân của con mèo có hình gì? - GV nhận xét và nặn tiếp bộ phận chân và đuôi cho HS xem + Các bộ phận của con mèo đã có hoàn chỉnh, các em sẽ làm gì để có được hình dáng của con mèo - GV mời HS lên ghép các bộ phận chính lại - GV đặt tiếp câu hỏi: + Con mèo đã hoàn chỉnh chưa? + Vậy con mèo của mình còn thiếu gì nữa đây? - GV nhận xét và nhấn mạnh: + Con mèo của mình chỉ có những bộ phận chính thôi, bây giờ chúng ta cần nặn - HS tập trung quan sát và lắng nghe và trả lời: - HS chú ý lắng nghe + Nặn các bộ phận chính trước - HS lắng nghe và ghi nhớ + Nặn đầu trước - HS lắng nghe và trả lời: + Đầu con mèo có hình tròn - HS lắng nghe và quan sát - ghi nhớ + Đến mình của con mèo + Mình con mèo có hình quả trứng - HS tập trung lắng nghe và quan sát tham khảo + Chân và đuôi + Chân con mèo có hình trụ - HS chú ý lắng nghe và quan sát - HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ - HS lên ghép các bộ phận theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe và trả lời tiếp: + Chưa hoàn chỉnh + Thiếu các bộ phận phụ thêm những bộ phận phụ nữa + Vậy bộ phận phụ của con mèo còn những bộ phận nào nữa? - GV nhận xét và nặn mẫu cho HS xem + Các bộ phận phụ của con mèo đã hoàn chỉnh - GV mời 1 HS lên bảng thực hiện công việc ghép các bộ phận vào cho con mèo được hoàn chỉnh - GV mời HS nhận xét - GV nhận xét và hỏi: + Để con mèo được sinh động hơn chúng ta phải làm gì? - GV nhận xét và tạo dáng con mèo đang chạy cho HS xem - GV cho HS xem thêm một số bài nặn của HS năm trước để tham khảo Hoạt động 3 * Hướng dẫn HS thực hành: - GV yêu cầu HS lấy dụng cụ học tập ra để thực hành - GV nhắc nhở HS làm bài theo hướng dẫn - KHi HS thực hành giáo viên quan sát lớp và đến từng HS để gợi ý thêm vào bài của HS - GV động viên và giúp đỡ nhiều hơn với những HS vẽ còn lúng túng Hoạt động 4 * Nhận xét, đánh giá: - GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm, mỗi nhóm trung bày 5 sản phẩm - GV mời HS nhận xét về: + Hình dáng của con vật + Cách tạo dáng - GV mời HS chọn ra bài mình thích và nêu lí do vì sao thích. - GV nhận xét và bổ sung - đánh giá - HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ + Còn có mắt, mũi, miệng, tai, - HS tập trung lắng nghe và quan sát tham khảo - HS lên bảng ghép các bộ phận phụ vào - HS nhận xét - HS lắng nghe và trả lời: + Tạo dáng cho con vật - HS tập trung quan sát và ghi nhớ - HS quan sát tham khảo - HS chuẩn bị dụng cụ học tập - HS lắng nghe và thực hành - HS tập trung thực hành - HS tập trung trưng bày và quan sát - HS nhận xét theo gợi ý của GV - HS chọn bài mình thích và nêu lí do theo cảm nhận riêng - HS tập trung quan sát-lắng nghe và rút kinh nghiệm - GV nhận xét chung tiết học - HS lắng gnhe 4. Củng cố: - GV cho HS thi nhau nặn hình con gà với thời gian 5 phút, mỗi nhóm cử ba đại diện lên bảng nặn thi với nhau - Khi hết thời gian GV mời HS nhận xét và chọn bài nặn mình thích - HS nhận xét theo cảm nhận và chọn bài mình thích - GV nhận xét – đánh giá và nhấn mạnh lại bài. 5. Dặn dò: - Về nhà tập nặn và tạo dáng thêm một số hình con vật khác - Chuẩn bị bài sau: + Xem và tìm hiểu bài 17: Thường thức mĩ thuật: Xem tranh dân gian + Vở tập, bút chì, gôm, màu vẽ,… . TUẦN 16 Ngày dạy: Thứ năm, ngày tháng 12 năm 20 10 Môn: Mĩ thuật – Lớp 2 BÀI 16: NẶN HOẶCC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT (Tiết PPCT: 16) I. Mục tiêu:. hình dáng khác nhau - Một số nặn hoặc xé dán của HS về con vật - Đất nặn, giấy thủ công và keo dán 2. Sự chuẩn bị của học sinh: - Vở tập vẽ lớp 2, giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 16, Giáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 16, Giáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 16

Bình luận về tài liệu giao-an-mi-thuat-lop-2-tuan-16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP