Tiểu sử Lê Lợi

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9853 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 150
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 11:11

Mô tả: Tóm tắt tiểu sử Lê Lợi - Người anh hùng dân tộc LÊ LỢI (Lê Thái Tổ). ( Xem lịch sử chi tiết tại đây : ) 1385 - 1433. Quê quán: Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá * Cuộc đời và sự nghiệp: Lê Lợi - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập ra nhà Hậu Lê . Tóm tắt tiểu sử Lê Lợi - Người anh hùng dân tộc LÊ LỢI (Lê Thái Tổ). ( Xem lịch sử chi tiết tại đây : ) 1385 - 1433. Quê. Hoá * Cuộc đời và sự nghiệp: Lê Lợi - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập ra nhà Hậu Lê. .

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiểu sử Lê Lợi, Tiểu sử Lê Lợi, Tiểu sử Lê Lợi

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10425305366516 s. Memory usage = 17.71 MB